El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) ha publicat avui l'aprovació definitiva del Pla especial del port de Vilanova i la Geltrú, després de la signatura del conseller de Política Territorial i Obres Públiques, Joaquim Nadal, i de l'informe favorable de la Comissió Territorial d'Urbanisme de Barcelona. El Pla especial té per objectiu reordenar l'espai portuari diferenciant les activitats que s'hi desenvolupen. Així, el Pla contempla la reubicació de la nàutica popular, l'ordenació de la dàrsena pesquera, l'ampliació de la dàrsena comercial, i la creació de nous espais per a ús ciutadà. A més, preveu la construcció de la nova dàrsena esportiva, d'un varador i de l'estació nàutica. Les actuacions previstes suposaran una inversió de 42 M€, a realitzar entre el sector públic i el privat.