L'Incasòl promou més de 28 hectàrees de sòl industrial a Santa Margarida de Montbui, a l'Anoia

L'Institut Català del Sòl ha iniciat el procés de licitació de les obres d'urbanització del sector dels Plans de la Tossa, amb una inversió de més de 7 MEUR

query_builder   9 maig 2007 13:18

event_note Nota de premsa

L'Incasòl promou més de 28 hectàrees de sòl industrial a Santa Margarida de Montbui, a l'Anoia

L'Institut Català del Sòl ha iniciat el procés de licitació de les obres d'urbanització del sector dels Plans de la Tossa, amb una inversió de més de 7 MEUR

L’Institut Català del Sòl (Incasòl) urbanitzarà 28,64 hectàrees de sòl destinat a usos industrials i econòmics. Es tracta del nou sector dels Plans de la Tossa del municipi de Santa Margarida de Montbui. Les obres tenen un pressupost de 7,37 milions d’euros i un termini d’execució de 15 mesos.

Aquesta actuació s’inscriu en el Programa de sòl 2005-2008, promogut pels departaments de Política Territorial i Obres Públiques i de Medi Ambient i Habitatge, que té com a objectiu cobrir la demanda de sòl industrial per potenciar la competitivitat del país i contribuir al seu equilibri territorial.

El nou polígon que promou l’Incasòl aportarà al municipi sòl industrial a preu de cost dotat dels serveis necessaris per afavorir la implantació de noves indústries i renovar-ne les existents, i estimular així la inversió al municipi i activar el mercat laboral, amb la generació de llocs de treball. A més, l’actuació permet l’obtenció de sòl públic que se cedirà gratuïtament a l’Ajuntament a fi de crear nous equipaments per als nuclis existents.

Dades del sector

El nou sector dels Plans de la Tossa se situa a les dues bandes de la carretera C-37 (antiga BV-213) d’Igualada a Valls, a mig camí entre el nucli antic de Santa Margarida de Montbui i el barri de Sant Maure, ja confrontat amb Igualada. Es tracta d’una situació estratègica en relació amb la futura ronda sud d’Igualada. El sector limita al nord amb aquesta futura via. De les 28,64 hectàrees, el 56% estan destinades a la industria aïllada i entre mitgeres; i el 44% restant, a espais verds, equipaments i vialitat.

Els terrenys presenten un suau pendent en direcció nord i el torrent de Can Rafeques creua l’àmbit en sentit oest-est. El projecte de l’Incasòl preveu una urbanització que minimitzi al màxim l’impacte ambiental. En aquest sentit, tots els carrers s’han traçat respectant el recorregut dels camins i la indústria existent. El carrer que transcorre paral·lel al torrent té una vorera arbrada i se’n reserven cinc metres de marge, fins al límit amb les parcel·les, per a la protecció d’espais fluvials.

Els Plans de la Tossa acollirà indústria aïllada (gran i petita) i entre mitgeres. Les edificacions aïllades es disposaran al perímetre del sector, i les construccions entre mitgeres quedaran a la part interior. Amb aquesta estructura s’aconsegueix minimitzar al màxim l’impacte visual del polígon sobre el territori. Unes franges de protecció arbrada ajuden a aquesta tasca, limitant el sector pel nord.

El sistema d’equipaments està format per dues peces diferenciades, situades una a cada banda del sector. La que s’ubica al costat oest, amb façana al torrent de Rafeques, és a la zona més propera al barri de Sant Maure, per facilitar-ne l’accés. El turó que domina tota l’àrea s’inclou dins l’equipament de l’altra banda del sector.

S’accedeix als Plans de la Tossa per la rotonda situada al nord, que comunica les dues bandes del polígon i també la carretera C-37 i la futura ronda sud d’Igualada. La C-37 enllaça, pel seu extrem sud, amb el nucli antic de Santa Margarida de Montbui, i segueix en direcció a Valls; i, pel nord, amb l’actual barri de Sant Maure i Igualada.

Barcelona, 9 de maig de 2007

undefined
undefined
undefined
undefined