L'Incasòl i l'Ajuntament de Montmeló constitueixen el Consorci per ordenar l'entorn del ferrocarril

L'espai urbà resultant del soterrament de la via del ferrocarril es convertirà en un nou centre generador d'activitat pel municipi

query_builder   8 maig 2007 13:13

event_note Nota de premsa

L'Incasòl i l'Ajuntament de Montmeló constitueixen el Consorci per ordenar l'entorn del ferrocarril

L'espai urbà resultant del soterrament de la via del ferrocarril es convertirà en un nou centre generador d'activitat pel municipi

El nou sector residencial acollirà 800 habitatges potencials, més de la meitat dels quals seran amb diferents règims protegits

El director de l’Institut Català del Sòl (Incasòl), Miquel Bonilla, i l’alcalde de Montmeló, Manuel Ramal, han signat un conveni de col·laboració per constituir el Consorci que desenvoluparà l’actuació urbanística de sòl residencial i terciari a l’entorn de l’estació del ferrocarril de Montmeló.

El soterrament de la vies del ferrocarril en el seu pas pel municipi de Montmeló alliberarà una franja d’1,2 quilòmetres de sòl situat en el centre del municipi que cal ordenar. El sector, situat com una espina dorsal al llarg del municipi, ofereix una oportunitat única de transformar la ciutat.

Aquesta actuació servirà per diluir la ferida històrica oberta per la via del ferrocarril oferint una oportunitat única de generar una nova centralitat al municipi amb l’element estructurador de l’estació com a pol d’atracció i generador d’activitat.

El projecte entén que l’actuació ha de servir de catalitzador que faciliti la regeneració i la transformació del teixit urbà existent, possibilitant una plena integració dels dos àmbits del municipi dividits històricament per la via, i proposa aquest nou eix de relació ciutadana per tal d’organitzar les relacions entre la ciutat existent i les futures transformacions. Amb aquest objectiu proposa uns nous recorreguts per a vianants que enllacen la ciutat amb els equipaments perifèrics, reestructura el trànsit rodat completant l’anella de circumval·lació del nucli i crea un eix interior amb funcions de servei amb àrees d’activitat i relació.

L’actuació relliga transversalment els dos costats de la ciutat mitjançant parcs que esborren la ferida provocada pel ferrocarril i al llarg dels quals es van repartint d’una manera homogènia els diferents usos previstos: habitatges en règims protegits i lliures, equipaments, zona de serveis i espais comercials, un equipament hoteler, etc. Així mateix, incorpora la possibilitat de crear una passera que uneixi la ciutat amb el turó de les Tres Creus per sobre de la via del tren d’alta velocitat.

Programa de sòl

El desenvolupament d’aquest àmbit forma part de les actuacions estratègiques del Programa de sòl 2005-2008, promogut pel Govern de la Generalitat i que duu a terme l’Institut Català del Sòl. Els sectors estratègics garanteixen la continuïtat de l’entramat urbà existent amb una diversificació dels règims d’ocupació amb la finalitat de potenciar un creixement urbà complex i cohesionat.

Aquests sectors responen a la política urbanística que desenvolupa el Govern i que es basa en la compacitat davant la dispersió de la urbanització en el territori, la complexitat entesa com a diversitat d’activitats davant l’especialització funcional i la cohesió com a espai de redistribució enfront de la segregació social.

Barcelona, 8 de maig de 2007

El nou sector residencial té una capacitat per a 800 habitatges potencials, més de la meitat dels quals es construiran amb diferents règims protegits.

undefined
undefined
undefined
undefined