El Departament de Política Territorial i Obres Públiques ha obert al públic el nou punt d'atenció al ciutadà (PAC) de les obres de millora de l'intercanviador de Diagonal i del nou vestíbul de l'estació de Provença dels FGC. La instal·lació, situada a Rambla Catalunya entre Provença i Rosselló a l'alçada del passatge de la Concepció, permetrà als ciutadans rebre informació i plantejar dubtes sobre el desenvolupament de les obres que s'estan realitzant. Al PAC hi ha uns plafons i un vídeo on es mostren les actuacions que s'estan duent a terme. El PAC estarà obert fins que s'acabin les obres a finals de 2008.Un espai cèntric per a informar els ciutadans

El PAC vol ser un punt de contacte i comunicació entre l’administració i els ciutadans per tal que aquests puguin està informats en tot moment de l’evolució dels treballs. EL DPTOP ubica els PACs en llocs molt cèntrics i propers a les obres per tal de facilitar al màxim l’accessibilitat als veïns.

El PAC de Diagonal té una superfície d’uns 30 m2 que inclou la zona d’atenció al ciutadà i una exposició que proporciona informació visualment atractiva sobre el projecte de les obres de l’intercanviador de Diagonal i del nou vestíbul de l’estació de Provença d’FGC, tant pel que fa a les seves característiques com a la seva repercussió sobre la mobilitat a la zona.

A més, incorpora diversos plafons amb fotografies que s’aniran modificant a mesura que avanci l’obra per tal que els veïns puguin saber en tot moment l’estat de les mateixes. També és podrà visionar un vídeo, tant des de l’interior com des de l’exterior del PAC, on es fa un repàs a les actuacions que s’estan realitzant tant a l’intercanviador de Diagonal com al nou vestíbul de Provença d’FGC.

El PAC compta amb un tècnic d’informació que atendrà els dubtes dels veïns de 9 a 14 hores i de 16 a 19 hores de dilluns a divendres. El PAC estarà obert fins que finalitzin les obres, a finals de l’estiu de 2008.

Ampliació del vestíbul i millora de l’intercanviador

Actualment, la connexió entre les estacions de Diagonal de les línies 3 i 5 de Metro i l’estació de Provença d’FGC registra uns 75.000 viatgers diaris de dilluns a divendres. D’altra banda, pel vestíbul de l’estació de Provença d’FGC transiten cada dia 11.000 viatgers en hora punta, entre les 7 i les 10 hores.

Davant d’aquest gran volum d’usuaris, el DPTOP ha posat en marxa la millora d’aquest grans nus ferroviari de Barcelona amb l’ampliació del vestíbul de l’estació de Provença i per altra banda amb l’ampliació i adaptació per persones amb mobilitat reduïda (PMR) de les connexions entre línies L5 i L3 de metro i d’aquestes amb FGC, així com l’ampliació i adaptació dels vestíbuls.

 ► Estació de Provença d’FGC: actualment s’està remodelant totalment el vestíbul de Rosselló per renovar totes les instal·lacions i ampliar l’espai disponible per als usuaris. La superfície del vestíbul passarà de 390 a 1.080 m2. La superfície útil total del vestíbul (abans i després de barreres tarifàries) serà de 1.335 m2 repartits en dos nivells, això representa un increment de 835 m2 entre els dos nivells. Aquesta ampliació permetrà reduir l’acumulació de viatgers a la pròpia andana i suposarà una major qualitat en el servei. S’aprofitarà aquesta ampliació per col·locar un nou ascensor i escales mecàniques a peu de carrer que connectaran amb el vestíbul. El pressupost d’aquesta actuació és de 10,3 MEUR i finalitzaran el primer trimestre de 2008.

► Intercanviador de Diagonal: s’ampliarà el vestíbul de l’L5 per tal que esdevingui una única zona. També s’instal·larà un ascensor i dues escales mecàniques que donaran accés des del carrer al vestíbul i dos ascensors per connectar el vestíbul amb les andanes.

Entre les estacions de Diagonal L5 i Diagonal L3 es remodelarà l’estructura de la correspondència doblant pràcticament l’amplada de pas actual, passant dels 3,7 metres a 7 metres. A més, es col·locaran dues cintes transportadores de dos trams d’uns 40 metres de longitud cadascuna que agilitzaran els intercanvis dels viatgers. També se substituiran les actuals escales per una rampa que tindrà un lleuger pendent. Finalment, es reordenarà i ampliarà el vestíbul de Diagonal L3.

Per tal de millorar la mobilitat i l’accessibilitat dels usuaris s’instal·laran a peu de carrer un ascensor i unes escales mecàniques que baixaran fins al vestíbul, on hi haurà dos ascen

A l’espai de correspondència entre l’estació de Provença de FGC i la de Diagonal L5, es disposaran dues cintes transportadores d’uns 50 metres de longitud i s’eliminaran els cinc graons existents al passadís per tal que el recorregut quedi adaptat a persones amb mobilitat reduïda i sigui més ràpid i còmode pels viatgers. Les obres, amb un pressupost de 25,6 milions d’euros, finalitzaran a finals de 2008.