El Diari Oficial de la Generalitat publica avui la resolució del conseller de Política Territorial i Obres Públiques, Joaquim Nadal, que obre la tercera convocatòria dels ajuts previstos per la Llei de millora de barris, àrees urbanes i viles que requereixen una atenció especial. Així, a partir de demà i durant dos mesos, els ajuntaments podran presentar les sol·licituds per optar als ajuts, que sumen 99 MEUR i es destinen a finançar fins al 50% del pressupost de cada projecte. Es preveu que els ajuts s’adjudiquin abans de l’estiu i beneficiïn al voltant d’una quinzena de projectes. Així, amb aquesta convocatòria, s’hauran incorporat al Programa prop de 45 projectes a tot Catalunya i s’haurà generat una inversió global de 594 MEUR.

La Llei 2/2004, de 4 de juny, de millora de barris, àrees urbanes i viles que requereixen una atenció especial estableix la creació d’un fons de foment del Programa de barris per tal de finançar projectes d’intervenció integral que tinguin com a objectiu la millora urbanística, social i econòmica de barris.

Aquesta llei respon a una de les prioritats del Govern, promoure la rehabilitació global de barris per evitar-ne la degradació i millorar les condicions dels ciutadans residents en aquestes àrees, tot afavorint, d’aquesta manera, la cohesió social. Des de l’aprovació d’aquesta llei, la Generalitat ha concedit, per mitjà de dues convocatòries, ajuts a 30 projectes d’arreu de Catalunya. Avui, el DOGC publica la resolució del conseller de Política Territorial i Obres Públiques, Joaquim Nadal, que obre la tercera convocatòria del Programa de barris. Els ajuts, que sumen 99 MEUR, es destinen a cofinançar fins al 50% del pressupost dels projectes seleccionats. Es preveu que s’adjudiquin abans de l’estiu, i beneficiïn una quinzena de projectes.

800 MEUR i 60 barris

D’aquesta manera, amb les aportacions dels respectius ajuntaments, les tres primeres convocatòries del Programa de barris hauran generat una inversió global de 594 MEUR i incorporat prop de 45 projectes.

En aquest sentit, el Govern preveu tancar la legislatura amb quatre convocatòries realitzades, que hauran generat una inversió propera als 800 MEUR en uns 60 barris de tot Catalunya.

Anàlisi dels projectes

Els ajuntaments que es vulguin acollir a aquest Programa podran trametre les seves sol·licituds i la documentació corresponent per mitjà de l’extranet de les Administracions catalanes (www.eacat.net) i al Departament de Política Territorial i Obres Públiques. Poden presentar els seus projectes tots els ajuntaments catalans, tant els que han optat als ajuts en convocatòries anteriors com els que no ho han fet encara.

Finalitzat el termini per a la presentació de projectes, es reunirà la Comissió de gestió del fons de foment del Programa de barris, que analitzarà els projectes i proposarà quins poden ser finançats i per quina quantia al conseller de PTOP per tal que adopti la resolució definitiva. Els criteris per a determinar quines àrees poden beneficiar-se dels ajuts tenen en compte si aquestes pateixen dèficits en equipaments, presenten problemes demogràfics com la pèrdua o envelliment de la població, o tenen dificultats en el seu desenvolupament econòmic.

Així, es valora que els projectes incloguin actuacions de millora de l’espai públic, rehabilitació dels elements col·lectius dels edificis, provisió d’equipaments, foment de l’eficiència energètica, supressió de barreres arquitectòniques o programes de millora econòmica. D’altra banda, la Comissió té en compte el criteri d’equitat territorial.

Convocatòries anteriors

 El desembre de 2004, la Generalitat va atorgar els ajuts de la primera convocatòria a 13 projectes: el centre històric de Balaguer, el nucli antic de Manresa, el barri del Carme de Reus, els barris de Collblanc i la Torrassa de l’Hospitalet de Llobregat, els barris de la Serra d’en Mena a Santa Coloma de Gramenet i a Badalona, els barris de Santa Caterina i de Roquetes de Barcelona, el barri de Salt 70 de Salt, el barri de Ca n’Anglada de Terrassa, el barri de l’Erm de Manlleu, el nucli històric d’Olot i el barri de la Mariola de Lleida.

Des del gener passat s’estan constituint els Comitès d’avaluació i seguiment de tots aquests barris i es constata un avanç notable dels processos de rehabilitació en curs.

La segona convocatòria, que es va adjudicar el juliol de 2005, va beneficiar 17 projectes; en concret, al barri del Poble Sec de Barcelona, al nucli antic de Berga, a la barriada nova de Canovelles, al barri de Sant Ildefons de Cornellà de Llobregat, al barri de la Marca de l’Ham de Figueres, al barri de Santa Eugènia-Can Gibert del Pla de Girona, al barri de Cerdanyola de Mataró, al barri de la Ribera de Montcada i Reixac, al barri de Sant Cosme del Prat de Llobregat, al Barri vell de Ripoll, al Parc fluvial del riu Ripoll de Sabadell, al barri de Casablanca de Sant Boi de Llobregat, al barri de Can Folguera de Santa Perpètua de Mogoda, al nucli antic de Solsona, al barri de Campclar de Tarragona, al casc antic de Tortosa i als Barris sud de Vic.