Avui s'han obert les pliques del concurs per a la concessió del desdoblament de l'Eix Transversal, al que s'han presentat un total de quatre empreses o grups d'empreses ofertants. Es preveu que l'adjudicació la faci el conseller de Política Territorial i Obres Públiques el proper mes de juny, a proposta de la mesa de contractació.

Les empreses i grups d’empreses que, un cop tancat el termini, s’han presentat al concurs de la concessió de l’Eix Transversal són les següents:

.- ACS, Servicios y Concesiones, SL & Densevolupament de Concessions Catalanes, SL & Autopistas Concesionaria Española, SA

.- Cedinsa Concessionària, SA

.- Ferrovial Agroman & Isolux Corsán Concesiones, SA

.- Obrascón Huarte Lain, SA & Acciona, SA & Acsa, Obras e Infraestructuras, SA & Construcciones Rubau, SA & Vicsan Torredembarra, SA

En la concessió en licitació, l’import d’execució material de les obres és de 797,6 MEUR per als trams a desdoblar i de 5,3 per a l’adaptació dels trams ja desdoblats. Les ofertes econòmiques presentades, pel què fa al valor de les obres són les següents :

ACS, ACESA 730.526.335 euros

Cedinsa 708.297.255 euros

Ferrovial Agroman, Isolux 742.565.508 euros

Obrascon, Acciona, Acsa, Rubau, Vicsan 730.941.676 euros

La gestió de l’obra, la seva direcció, la redacció dels projectes i les expropiacions necessàries signifiquen una inversió complementària de 62 MEUR que, en total, comporten una inversió per la realització de les obres de 865 MEUR.

A part de l’oferta econòmica i de les propostes de trànsits pel càlcul de la concessió, la mesa de contractació també tindrà en compte l’oferta tècnica, entre d’altres factors, abans de concloure una proposta definitiva. La concessió inclou la gestió de la infraestructura per un període de 33 anys.

La nova autovia

L’Eix Transversal té 155 quilòmetres de longitud i actualment discorre entre Cervera i Riudellots de la Selva. En el seu recorregut, tenen característiques d’autovia tres petits trams; el comprès entre Cervera i les Oluges i les circumval·lacions de Manresa i Vic. Així, les obres permetran desdoblar l’actual carretera per tal de formar una autovia de dos carrils per a cada sentit de la circulació.

En la major part del traçat, s’ampliarà la carretera existent per un costat o altre per tal de formar els nous carrils i s’aprofitaran els passos superiors per a prolongar-los. Així mateix, es remodelaran els enllaços i, pel que fa als viaductes i túnels, en general es construiran altres de simètrics i en paral·lel als que ja existeixen.

La nova autovia estarà formada per dues calçades amb dos carrils de 3,5 metres per sentit, més un carril addicional en els trams on cal construir vies per a l’avançament dels vehicles pesats. En total, el projecte comportarà el desdoblament de 142,8 quilòmetres de carretera, la construcció de 52 viaductes i 14 túnels, així com l’actuació en 40 enllaços.

Planificació de les obres

Les obres de desdoblament s’iniciarà de manera esglaonada entre finals d’aquest any i principis del vinent, amb l’objectiu que tot l’Eix Transversal sigui autovia el segon semestre de 2011