Se signa el conveni urbanístic del sector Fàbrica Nova de Sallent que permetrà reallotjar part dels afectats del Barri de l'Estació

query_builder   14 desembre 2005 19:00

event_note Nota de premsa

Se signa el conveni urbanístic del sector Fàbrica Nova de Sallent que permetrà reallotjar part dels afectats del Barri de l'Estació

La Comissió d’Urbanisme de Catalunya ha informat favorablement de l’entrada en vigor de les Normes de planejament urbanístic transitòries que incorporen l’acord d’aquest conveni i que ordenaran provisionalment el territori en tant no s’aprovi definitivament el Pla d’ordenació urbanística municipal de Sallent.

La Comissió d’urbanisme de Catalunya ha informat favorablement la proposta del Govern de la Generalitat de suspendre la vigència del Pla general d’ordenació urbana de Sallent i l’entrada en vigor de les Normes transitòries de planejament urbanístic de Sallent, redactades pels serveis tècnics de la Direcció General d’Urbanisme. El conseller de Política Territorial i Obres Públiques aprovarà definitivament de forma immediata aquestes normes aplicables per un termini de 18 mesos durant el qual s’haurà de tramitar i aprovar el Pla d’ordenació urbanística de Sallent.

Les Normes de planejament urbanístic de Sallent que avui han passat per la CUC inclouen ja el conveni urbanístic signat avui entre l’Incasòl i l’Ajuntament de Sallent per a l’execució del sector residencial Fàbrica Nova, que permetrà reallotjar part dels afectats del Barri de l’Estació.

Conveni Fàbrica nova

El Director de l’Institut Català del Sòl, Emili Mas, i l’alcaldessa de l’Ajuntament de Sallent, Mirella Cortés, han signat un conveni urbanístic per a l’execució del sector residencial la Fàbrica Nova. El nou sector permetrà reallotjar a part dels afectats del Barri de l’Estació.

La Fàbrica Nova té una superfície de 1,29 hectàrees amb capacitat per a 220 habitatges potencials dels quals 100 habitatges correspondran a l’Institut Català del Sòl. El sostre total residencial serà de 17.486,79 m2.

D’acord amb el conveni, l’Institut Català del Sòl serà l’administració actuant que urbanitzarà i promourà aquest nou sector situat al costat del riu Llobregat, entre les carrers Verge del Pilar i Francesc Macià.

A més de la promoció del sector, l’Institut Català del Sòl urbanitzarà el Parc Fluvial, d’una superfície de 6.090,46 m2, situat entre la Fàbrica Nova i el riu Llobregat.

Normes de planejament urbanístic de Sallent

Una sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya va anul·lar el Pla general d’ordenació urbana de Sallent aprovat definitivament el 26 de maig de 1999.

Com a conseqüència d’això, Sallent es troba actualment ordenat per un instrument de planejament general que es va aprovar definitivament el 1985, el qual, a més de no estar adaptat a la legislació urbanística vigent, resulta un instrument obsolet i absolutament insuficient per canalitzar i controlar els creixements d’un municipi de les característiques de Sallent.

El Pla general d’ordenació de Sallent que ha estat anul·lat va establir un nou marc d’ordenació dels creixements vetllant per l’adequat equilibri entre els sòls públics i els d’aprofitament privat, preveient les necessàries reserves per a sistemes d’espais lliures, equipaments i vialitat, per aconseguir una millor qualitat urbanística.

Ara, el període de temps que pot durar la nova tramitació de la revisió del Pla general, l’aplicació del Pla general d’ordenació de 1985 aturaria el procés urbanitzador correcte i idoni, amb les corresponents conseqüències negatives que això comporta.

És per aquest motiu que la Comissió d’Urbanisme de Catalunya, a proposta del Govern de la Generalitat i amb l’informe favorable de l’Ajuntament de Sallent, ha acordat informar favorablement l’entrada en vigor de les Normes de planejament urbanístic que ordenaran provisionalment el territori en tant no s’aprovi definitivament el Pla d’ordenació urbanística municipal de Sallent. Prèviament, el Govern havia suspès la vigència del Pla General d’ordenació urbana de Sallent de l’any 1985.

El conseller de PTOP aprovarà definitivament de forma immediata aquestes Normes de planejament urbanístic que tindran una vigència màxima de divuit mesos, durant els quals s’haurà de dur a terme la tramitació i aprovació del Pla d’ordenació urbanística municipal de Sallent.

undefined
undefined
undefined
undefined