Surt a informació pública l'estudi informatiu del projecte modificat de l'ampliació de la L5 Horta-Vall d'Hebron

query_builder   22 desembre 2005 17:14

event_note Nota de premsa

Surt a informació pública l'estudi informatiu del projecte modificat de l'ampliació de la L5 Horta-Vall d'Hebron

El Diari Oficial de la Generalitat (DOGC) publica avui l’anunci d’informació pública de l’estudi informatiu i l’estudi d’impacte mediambiental del projecte modificat d’infraestructures, superestructures i electrificació de la L5 pel tram d’Horta a Vall d’Hebron. L’estudi projecta una nova cua de maniobres a les cotxeres de Sant Genís que susbtituirà la cua que va patir l’esfondrament a l’estació del Carmel. L’estudi planteja també un reforçament general del sistema constructiu en tota la obra. Es preveu que les obres es podran reprendre el segon trimestre del 2006

L’estudi informatiu que avui surt a informació pública defineix el traçat en planta i alçat del perllongament de la L5 en el tram Horta – Vall d’Hebron, en un tram aproximat de 2.5 quilòmetres. Parteix del projecte constructiu inicial que preveu la construcció de dues estacions noves, Carmel i Taxonera, així com la remodelació i ampliació de l’estació existent de Vall d’Hebron, l’adaptació de l’estació d’Horta a persones amb mobilitat reduïda i la construcció de dues cues de maniobres.

Aquest estudi té en compte també les modificacions ja definides en el projecte en construcció i els trams d’obra executats. A partir d’aquí, el nou document planteja algunes modificacions entre les que destaquen una nova ubicació per a la cua de maniobres i el reforç del mètode constructiu i les condicions de seguretat de l’obra.

El principal objectiu de l’estudi informatiu que avui surt a informació pública és donar a conèixer la concreció del traçat. En aquest sentit, avança informacions del projecte constructiu modificat que en aquests moments està en redacció. És en aquest darrer document on quedaran totalment concretats tots els detalls constructius de l’obra.

Nova cua de maniobres

L’estudi informatiu recull el traçat del projecte en construcció. Aquest, arrenca a l’inici de l’entrada a l’estació d’Horta. A aquesta zona el traçat es recolza sobre l’estació d’Horta i la cua de maniobres, actualment en funcionament.

A continuació se situa l’estació del Carmel, que queda ubicada coincidint amb la caverna que ja està parcialment excavada.

El traçat coincideix també amb la següent estació de Taxonera-Coll i enllaça amb una corba circular que dóna pas a una altra recta on es disposa un desviament diagonal per projectar la nova cua de maniobres davant les cotxeres de metro de Sant Genís.

Aquesta nova cua substituirà així la que es va esfondrar parcialment a l’estació del Carmel. Es preveu que tingui capacitat per a 10 trens distribuïts en 5 vies paral·leles i que sigui executada a cel obert, ja que es projecta sota el carrer que voreja les cotxeres de metro de Sant Genís, on no hi ha edificacions. D’altra banda, es dissenya també una connexió que permet el pas del personal de Metro entre les cotxeres de Sant Genís i la nova cua.

Al darrera de l’estació de Vall d’Hebron es manté la segona cua de maniobres amb tres vies i una capacitat per 3 trens.

Geologia i geotècnia

L’estudi informatiu incorpora també els resultats dels treballs de geotècnia encarregats per la correcta definició i interpretació tan del medi geològic com de l’hidrològic. S’han revisat els treballs ja efectuats a l’entorn de les obres de perllongament, s’ha actualitzat la cartografia geològica i s’inclouen 16 nous sondeigs que estan en fase d’execució. Aquests nous sondeigs s’uneixen als 38 realitzats anteriorment i tenen com a objectiu completar el coneixement geològic dels trams pendents d’executar i caracteritzar la geologia i geotècnia del nou emplaçament per la cua de maniobres. La informació geològica se seguirà completant en el projecte constructiu.

Procediment constructiu

L’elecció del mètode constructiu del túnel està condicionat en primer lloc per les característiques del terreny i en segon lloc per la secció del túnel. En aquest cas, les característiques resistents del terreny són molt diverses, així com les seccions tipus definides.

En l’estudi informatiu que avui surt a informació pública s’estableix que la construcció de tot el túnel es farà mitjançant el mètode d’avanç i destrossa amb un sistema de reforç sistemàtic. Així, en les obres d’avanç del túnel s’aplicaran mesures com la reducció de la longitud dels passos d’avanç i la col·locació de forma sistemàtica d’encavallades a tot el túnel independentment de les característiques geològiques del terreny que travessi. L’estudi informatiu proposa reforçar el sosteniment del túnel:

Col·locant encavallades a totes les seccions tipus. Incrementant la densitat dels bulons. Incrementant l’espessor total del formigó projectat.

Tramitació i inici d’obres

A partir d’avui aquest estudi estarà a informació pública i institucional per un període de dos mesos. Paral·lelament, s’està redactant el projecte constructiu que es preveu que estigui llest el mes de març. D’aquesta manera, el segon trimestre del 2006 es podran reprendre les obres.