El Departament de Política Territorial i Obres Públiques ha iniciat la licitació de la redacció del projecte constructiu d'una nova carretera des de la futura A-2 i la C-63, entre els municipis de Blanes i Lloret de Mar. La nova via, d'un carril per sentit de la circulació, tindrà 7,2 quilòmetres de longitud. La carretera permetrà donar continuïtat a la C-32 cap a la Costa Brava i servirà com a variant o alternativa a la GI-682, que discorre per la costa i registra un significatiu de trànsit. Es preveu licitar les obres de la nova carretera el 2008, amb una inversió de 40 MEUR.

Nova carretera C-32

El Departament de Política Territorial i Obres Públiques ha obert la licitació de la redacció del projecte constructiu d’una nova carretera que unirà els municipis de Blanes i Lloret de Mar, des de la futura A-2 fins a la C-63. Aquesta via, que tindrà una longitud de 7,2 quilòmetres, donarà continuïtat a la C-32 cap a la Costa Brava. D’altra banda, tindrà la funció de variant o alternativa a la carretera GI-682, que discorre per la costa i registra un significatiu volum de trànsit, sobretot a l’època estival.

D’aquesta manera, la nova via permetrà millorar la fluïdesa i seguretat del trànsit, així com la mobilitat entre els muncipis d’aquesta zona. Els treballs de redacció del projecte constructiu es liciten per un import de 914.000 euros. Es preveu que es puguin licitar les obres el segon semestre de 2008, amb una inversió estimada en 40 MEUR.

El DPTOP impulsa aquesta actuació una vegada definits el perllongament de l’autopista C-32 entre Palafolls i Tordera previst per la Generalitat i la prolongació des de Tordera cap a Maçanet de la Selva de l’autovia A-2 projectada pel Ministeri de Foment.

El traçat

El punt d’inici de la nova carretera se situarà en l’enllaç a construir en la futura autovia A-2 cap a Maçanet de la Selva. El punt final se situarà en l’encreuament amb la carretera C-63 (de Lloret de Mar a Vidreres). La nova carretera estarà formada per dos carrils de 3,5 metres d’amplada cadascun i vorals de 2 metres. Els encreuaments estaran formats per enllaços a diferent nivell i, en els trams on el pendent ho requereixi, es construirà un tercer carril per a l’avançament dels vehicles lents.

El projecte inclourà la formació d’un ramal d’accés des de la nova carretera fins a la zona de Fenals, abans d’arribar al nucli urbà de Lloret de Mar. El disseny de la nova carretera serà compatible amb un futur desdoblament, en el cas que els trànsits ho aconsellessin.