La Generalitat destinarà 9 MEUR a la renovació de la senyalització viària de les comarques de l'Àmbit Metropolità

query_builder   27 abril 2005 12:30

event_note Nota de premsa

La Generalitat destinarà 9 MEUR a la renovació de la senyalització viària de les comarques de l'Àmbit Metropolità

Aquesta és la segona fase del pla iniciat l’any passat que ha de modernitzar el conjunt de la senyalització de les carreteres de la Generalitat

El Departament de Política Territorial i Obres Públiques va engegar des de l’inici de legislatura un pla de xoc per millorar la senyalització d’orientació de les carreteres amb l’objectiu d’informar els conductors de forma més completa  i entenedora sobre les diverses destinacions de la via on transiten. Això permet guanyar en seguretat viària i qualitat en la conducció.

El conjunt del pla de renovació de la senyalització té un cost superior als 45 MEUR i preveu millorar la senyalització d’unes 1.960 cruïlles amb la instal·lació d’uns 19.700 nous plafons S’actua sobre totes les cruïlles de la xarxa viària de la Generalitat, sobre les cruïlles de carreteres de la Generalitat amb carreteres de les diputacions i, finalment, sobre les cruïlles entre carreteres de la Generalitat i carreteres de l’Estat. És la primera actuació d’aquestes característiques que es du a terme a l’Estat espanyol des dels anys 60 i suposa una inversió de més de 45 MEUR.

Aquest pla s’està executant a les carreteres de les Comarques de Girona, Camp de Tarragona i Ponent. La licitació de les obres de senyalització a l’Àmbit Metropolità és l’inici d’una segona fase i suposa la renovació i millora de la senyalització en la zona amb més volum de trànsit del país. Actualment, en el totes les obres ordinàries de millora de les carreteres que comporten renovació de senyals, ja s’implanta el nou model de senyalització.

Àmbit Metropolità

El DOGC ha publicat aquest dilluns 25 d’abril l’anunci de licitació de les actuacions de millora de la senyalització d’orientació a les carreteres de l’Àmbit Metropolità, per un import de 9 MEUR. Un cop licitades i adjudicades les obres, s’iniciarà una de les fases de més envergadura d’aquest Pla. La xarxa viària d’aquestes comarques és la que més complexitat presenta tant a nivell d’orientació, com en concentració d’encreuaments i volum de trànsit. En aquesta fase, s’actuarà per exemple en carreteres com la C-58, amb una intensitat mitjana de pas de més de 100.000 vehicles diaris o a la C-17 amb una intensitat d’entre 50.000 i 80.000 vehicles que hi circulen cada dia. 

Amb la renovació de la senyalització a l’Àmbit Metropolità es preveu actuar en 214 cruïlles i instal·lar 3.870 plafons a les carreteres de la Generalitat de les comarques del Barcelonès, Baix Llobregat, Vallès Oriental, Vallès Occidental, Maresme, Garraf, Alt Penedès.

L’ordre aproximat d’actuació previst és iniciar la col·locació de la nova senyalització a les principals vies d’entrada i sortida de Barcelona com ara la  C-33, la C-58, la C-17, la C-35, la C-352, o la C-59. Posteriorment, es continuarà per carreteres de menys volum de trànsit. Un cop feta la licitació es preveu adjudicar les obres el juny i iniciar la instal·lació dels nous plafons després de l’estiu.

Aquesta actuació suposa una inversió de 9 MEUR i es preveu finalitzar-la a mitjans del 2006.

En una fase següent es completarà la millora de senyalització viària a les carreteres de segon nivell de les comarques de l’Àmbit Metropolità.

Carreteres on s’actua en l’Àmbit Metropolità

Balanç primera fase campanya de senyalització

El pla de xoc de millora de la senyalització d’orientació viària es va engegar a principis del 2004 i es troba ara en diferents fases d’execució a les carreteres d’algunes comarques  de Girona, Ponent i Camp de Tarragona. Fins ara, s’ha actuat en un total de 537 cruïlles i s’han instal·lat 4.440 plafons.

Així, la fase inicial ha  millorat la senyalització de les carreteres a les següents zones:

Executat (al 95%)

Girona est: Baix Empordà i costat est del Gironès, Alt Empordà, Selva i Pla de l’Estany

420 cruïlles,   3.500 plafons,   4,15 MEUR.

Execució al llarg del 2005

§        Ponent: Segrià, Pla d’Urgell, Urgell, Segarra i Garrigues

320 cruïlles,   2.560 plafons,   2,38 MEUR.

§        Camp de Tarragona: Tarragonès, Alt Camp, Baix Camp, Baix Penedès i Conca de Barberà

350 cruïlles,   2.800 plafons,   4,75 MEUR.

Es preveu finalitzar aquesta actuació a finals d’aquest any. Un cop completada s’hauran millorat la senyalització de 1.090 cruïlles i s’hauran instal·lat més de 8.860 nous plafons, amb una inversió de 11,2 MEUR.

Properes actuacions

El pla de senyalització té previst actuar en una tercera fase en les Comarques Centrals, de les Terres de l’Ebre, de l’Alt Pirineu i Aran i  en les carreteres gironines no incloses en la primera fase. En aquests moments s’estan elaborant els projectes d’actuació. Es preveu que les obres s’iniciïn a mitjans del 2006 i finalitzin a principis del 2007.

§         Comarques Centrals: Bages, Anoia, Osona, Solsonès i Berguedà.

130 cruïlles, 1.000 plafons, 6 MEUR.

§         Girona oest: Ripollès, Garrotxa i costat oest del Gironès, Alt Empordà, Pla de l’Estany i La Selva.

125 cruïlles, 750 plafons, 4,5 MEUR .

§         Alt Pirineu i Aran: Vall d’Aran,pallars Sobirà, pallars Jussà, Alta Ribargorça, Alt Urgell i Cerdanya.

90 cruïlles, 733 plafons, 4,4 MEUR.

§         Terres de l’Ebre: Ribera d’Ebre, Baix Ebre, Montsià i Terra Alta.

80 cruïlles, 500 plafons, 3 MEUR.

§         Metropolità b: Inclou les carreteres de segon nivell no executades en la fase anterior en aquest mateix àmbit.

233 cruïlles, 3.989 plafons, 7 MEUR.

Un cop finalitzada aquesta fase s’haurà completat el Pla de millora de senyalització d’orientació de les carreteres de la Generalitat amb l’actuació en més de 1.960 cruïlles amb la instal·lació d’uns 19.600 nous plafons i una inversió de més de 45 MEUR.

Fases d’actuació

Model de senyalització vertical

Característiques tècniques

El model de senyalització que s’està implantant a banda de modernitzar i millorar la qualitat dels plafons, té en compte els criteris de visibilitat, claredat, continuïtat i jerarquització dels principals punts de destinació per tal de fer més entenedora l’orientació a les carreteres catalanes i aconseguir que la conducció sigui així més còmoda i segura.

Plafons

Els nous senyals que s’estan instal·lant es fan amb alumini, que té avantatges funcionals, estètics i de seguretat viària en cas d’impacte. Fins ara s’emprava el ferro galvanitzat que es corrou abans i és menys flexible.

Nous criteris de senyalització

Criteri de Visibilitat:  Els plafons es col·loquen a 2,20 metres d’altura, en lloc dels 1,20 metres actuals, per tal de millorar la seva visibilitat. Així mateix, els senyals s’implantaran en llocs que permetin una detecció llunyana del plafó.

Criteri de Llegibilitat: Cada plafó de senyalització ha de contenir un nombre limitat de mencions (3 com a màxim i, en alguns casos molt excepcionals, 4) i amb una mida adient per tal de facilitar-ne la lectura. La mida de les lletres s’adapta a la velocitat de la via i, per tant, serà més gran a les carreteres de la xarxa bàsica i més petita a les de la xarxa local.

Criteri de Continuïtat: Un cop senyalitzat un determinat indret, a totes les cruïlles successives que es trobi el conductor, el mateix indret continuarà senyalitzat per tal de garantir un encaminament òptim.

Els principals pols de la xarxa (nuclis de població, llocs d’interès turístics, centres industrials o de serveis, etc.) es classifiquen d’acord amb criteris objectius (població, importància específica...) Aquesta classificació permetrà jerarquitzar els itineraris entre les diferents destinacions i servirà de base per seleccionar les mencions que apareixen a la senyalització.

Es defineixen 6 tipus de pols:

Superespecials: països i capitals de comunitat autònoma Especials: capitals de demarcació Primaris: capitals de comarca, aeroports, ports, etc. Secundaris: poblacions mitjanes Terciaris: poblacions petites Quaternaris: llocs molt petits

L’ordre en què es disposaran els pols dins el senyal seguirà un criteri de proximitat.

undefined
undefined
undefined
undefined
undefined