La Generalitat assumeix les carreteres comarcals i delega la gestió de la xarxa local a la Diputació de Lleida

query_builder   26 abril 2007 19:10

event_note Nota de premsa

La Generalitat assumeix les carreteres comarcals i delega la gestió de la xarxa local a la Diputació de Lleida

El conseller de Política Territorial i Obres Públiques, Joaquim Nadal, i el president de la Diputació de Lleida, Isidre Gavín, han signat un conveni per a traspassar a la Generalitat les carreteres gestionades per la Diputació que pertanyen a la xarxa comarcal, i delegar la gestió a la Diputació de carreteres de funcionalitat local. Mitjançant aquest acord, la Generalitat assumeix 163 quilòmetres en 17 carreteres comarcals i la Diputació, la gestió de 182 quilòmetres en 22 carreteres locals. El conveni preveu l'aportació conjunta de 30 MEUR durant 5 anys per a dur a terme actuacions de millora a la xarxa viària lleidatana. D'altra banda, el DPTOP i la Diputació han signat un conveni per a la millora i manteniment de les vies d'accés a les estacions d'esquí.

El conveni signat pel DPTOP i la Diputació tanca un procés iniciat l’any 1993, quan la legislació va disposar l’assumpció de la titularitat de les xarxes de carreteres de la Diputació de Lleida per part de la Generalitat. La transferència efectiva s’ha anat demorant en el temps i aquest conveni resol un estat d’indefinició que obstaculitzava noves inversions en actuacions de millora.

En aquest sentit, el present acord institucional afavoreix els usuaris de la xarxa viària, ja que clarifica les competències d’ambdues administracions i clou la interinitat jurídica històrica sobre qui gestiona les carreteres locals.

 Sistematització de la xarxa viària

Paral·lelament al desenvolupament del procés de transferències, la Generalitat ha establert una sistematització de la xarxa viària catalana, amb una classificació que preveu les característiques del trànsit al que cada carretera serveix de suport i que s’agrupa en les categories de xarxa bàsica, comarcal i local.

Aquesta sistematització ha generat que, en alguns casos, la Generalitat gestionés carreteres de la xarxa local, mentre que la Diputació de Lleida gestionés vies de la xarxa comarcal. En aquest sentit, el Pla d’infraestructures del transport de Catalunya defineix la xarxa bàsica i la xarxa comarcal de carreteres i, per tant, queden englobades en la xarxa local la resta de carreteres. Aquesta classificació orientarà la planificació de les actuacions viàries en els pròxims anys.

 Igualment, atès que ja s’ha efectuat el traspàs a la Generalitat de Catalunya de les carreteres de la xarxa bàsica gestionades per la Diputació, cal continuar aquest procés amb la transferència de les carreteres que la Diputació gestiona i pertanyen a la xarxa comarcal. D’altra banda, la Diputació de Lleida podrà assumir aquelles carreteres que, per la seva funcionalitat local, poden ser gestionades d’una manera més eficaç, tot afavorint una optimització dels recursos.

En aquest context, el conveni que s’ha signat ara formalitza el traspàs de la Diputació a la Generalitat de 163 quilòmetres en 17 carreteres comarcals i delegació de la Generalitat a la Diputació de la gestió de 182 quilòmetres de 24 carreteres locals.

(El document adjunt detalla les actuacions recollides als dos convenis)

undefined
undefined
undefined
undefined