La Generalitat assumeix la propietat i la gestió de la línia Lleida - La Pobla amb l'objectiu de revitalitzar - la definitivament

query_builder   4 gener 2005 18:38

event_note Nota de premsa

La Generalitat assumeix la propietat i la gestió de la línia Lleida - La Pobla amb l'objectiu de revitalitzar - la definitivament

La Generalitat de Catalunya ha assumit des de l’1 de gener la propietat i la gestió de la línia ferroviària Lleida - La Pobla de Segur. Per garantir l’explotació els primers anys s’ha signat un conveni amb Renfe. Al mateix temps, Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) elabora un estudi per analitzar la situació actual de la línia i plantejar-ne els eixos de futur. L’objectiu de la Generalitat és aconseguir revitalitzar aquesta línia ferroviària millorant la infraestrucutra, augmentant el nombre d’usuaris i fent-ne un nou model de gestió.

· Longitud de la línia: 88,2 quilòmetres

· Temps de recorregut: 2 hores i 5 minuts

· Serveis de tres trens diaris per sentit:

Lleida                        8:55   13:45   20:45

La Pobla de Segur     6:20  12:42   18:00

· Nombre d’estacions: 17

· Nombre de túnels: 41

· Nombre de ponts: 31

· Estat de la via:

Lleida-Balaguer: tram renovat amb travesses de formigó de segon ús i carril de 54 quilos. Balaguer-La Pobla de Segur: tram format per travessa de fusta i carril de 45 quilos

Demanda actual

A banda de la descripció detallada de les característiques actuals de la línia, l’estudi també es centra en el seu nombre d’usuaris. L’evolució de la demanda denota una certa recuperació en els darrers anys: 

010Nombre viatgers/any

1998                 1999           2000       2001         2002            2003

121.626          104.875      90.017    91.708       105.233        117.000

Ocupació mitjana dels trens:

· Lleida-Blaguer:76 viatgers

· Balaguer-Tremp: 50 viatgers

· Tremp-La Pobla: 24 viatgers

La línia presenta puntes setmanals de demanda. Així, el dilluns al matí en sentit Lleida poden ocupar el tren fins a 150 viatgers entre Balaguer i Lleida. El divendres al vespre, en canvi, es percep un augment de demanda en sentit La Pobla de Segur i  els diumenges a la tarda hi ha una punta d’usuaris en sentit Lleida. Certs dies de l’any es pot arribar als 300 viatgers per tren.

El perfil de l`usuari

La demanda en aquesta línia no presenta una estacionalitat anual, sinó més aviat setmanal diferenciant la mobilitat obligada, dels dies feiners, amb la dels festius.

·     Viatges del tram Lleida - Balaguer:

· Predomina la mobilitat obligada (60 %).

· Quota de mercat baixa amb possibilitats d’ampliar-la.

· Resta de viatges:

·   Predomini de la mobilitat no obligada.

· Necessitat de captar nous segments de mercat per tal d’ampliar el   nombre  usuaris.

Plans de futur

L’estudi planteja un seguit de mesures per captar la demanda no satisfeta al tram Lleida – Balaguer. Això implica:

· Incrementar l’oferta i millora de les correspondències a Lleida.

· Horaris adaptats a les necessitats de la demanda obligada.

· Reduir de forma possibilista el temps de viatge.

Pel què fa al tram Balaguer – La Pobla de Segur, cal atendre la demanda del ferrocarril  mitjançant:

· Una oferta adaptada a l’especificitat de la  població del tram, amb horaris adreçats als col·lectius afectats.

· Millora dels temps de viatge, fins fer-los competitius amb el vehicle privat.

· Garantia de servei amb independència de la climatologia.

Així, és planteja la necessitat de compatibilitzar el servei públic de trens de viatgers a la línia amb els potencials usos per a serveis turístics, com els que ja existeixen. Un pla de promoció turística definirà com incentivar aquest segment de demanda.

Desplegament en 3 fases

Al materialitzar-se el traspàs de la línia i l’encàrrec de l’explotació, FGC s’ha plantejat un desplegament per fases:

Fase 1:   

· Signatura dels convenis amb Renfe per garantir la continuïtat de l’explotació en els primers anys.

· Actuacions mínimes de senyalització informativa a l’estació de La Pobla de Segur.

· Nomenament d’un enginyer responsable de línia que actuarà com primer interlocutor davant Renfe i el territori.

· Estimació inicial de primeres despeses.

· Altres actuacions de tipus jurídico – administratives.

· Adopció del Reglament de circulació de Renfe per part de la direcció general de Ports i Transports.

Fase 2: (1er. Trimestre 2005)

· Realització dels diagnòstics i avaluació de l’estat de la línia   amb especial atenció als aspectes de seguretat.

· Redacció del Plec de condicions per als nous trens.

· Estudis per a definir el nou model d’explotació ferroviària i    turística.

· Projecte de senyalització i imatge de les estacions i el parc mòbil.

· Primeres actuacions de sanejament i millores puntuals.

Fase 3: (A partir del 2on. Trimestre 2005) 

· Programar les actuacions en matèria de seguretat, infraestructures i material mòbil.

· Definir les línies estratègiques de futur:

   - a l’àmbit de rodalies: Lleida – Balaguer.

   - a l’àmbit regional/turístic: Balaguer – La Pobla.

· Redacció de la documentació operativa

undefined
undefined
undefined
undefined
undefined