El TERMCAT ha presentat aquest migdia La normalització terminològica en català: criteris i termes 1986-2004, l’obra que recull l’experiència i el treball fet en l’àmbit de la normalització terminològica en els vint anys d’existència del Centre de Terminologia. La presentació d’aquest llibre s’ha dut a terme, a la seu de l’Institut d’Estudis Catalans (IEC), en un acte amb presència de Salvador Giner, president de l’IEC; Miquel Pueyo, secretari de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya; Francesc Vallverdú, vicepresident de la Secció Filològica de l’IEC; Josep Massot, director de les Publicacions de l’Abadia de Montserrat, i Rosa Colomer, directora del TERMCAT.

L’edició de l’obra, coeditada pel TERMCAT i les Publicacions de l’Abadia de Montserrat, ha estat possible gràcies al suport de la Generalitat de Catalunya, del Govern d’Andorra i del Govern de les Illes Balears, i ha tingut la col·laboració de l’Institut d’Estudis Catalans i de la xarxa d’universitats de l’Institut Joan Lluís Vives.

Una obra de referència

El volum presenta dues parts ben diferenciades. La primera part és una descripció dels criteris, el mètode i el procés de treball que caracteritzen la normalització terminològica en català, és a dir, el procés de recerca que conclou amb la proposta de les denominacions catalanes més adequades per a designar en la nostra llengua els nous conceptes dels àmbits especialitzats tècnics i científics. És la primera vegada que es publica de manera unitària aquesta informació, que té un gran interès per a lingüistes, professionals i estudiosos de diversos àmbits.

La segona part, més extensa, és un diccionari de tots els termes normalitzats pel Consell Supervisor del TERMCAT durant els seus vint anys d’història. Es tracta de 6.002 neologismes dels àmbits tècnics i científics, que es presenten amb la seva definició terminològica, els equivalents en castellà, francès i anglès, les possibles relacions de sinonímia, i sovint notes amb informacions complementàries. També s’hi inclouen els índexs en castellà, francès i anglès per a facilitar la localització dels termes.

Del disquet al programari lliure

La majoria de les entrades d’aquest diccionari corresponen a formes que no es recullen en els diccionaris generals, ja sigui perquè són formes molt especialitzades (com ara electroforesi de camp polsant, potentil·la anserina o cèl·lula NK), ja sigui perquè són formes encara relativament recents (com ara blíster, quart àrbitre o rocòdrom). El recull, que inclou termes que es van aprovar ja fa prop de vint anys, permet adonar-se també de la ràpida evolució que ha experimentat el sistema lingüístic, sempre a remolc de l’evolució social. Així, termes com CD-ROM, correu electrònic i adreça electrònica, tòner o disquet, eren novetats incipients en el moment que es van aprovar, i avui en algun cas fins i tot poden haver caigut en desús. Certes propostes que quan es van aprovar foren molt discutides han experimentat una difusió molt notable, com el cas de programari com a alternativa a l’anglès software, que s’ha estès molt com a conseqüència de l’impuls social del programari lliure. En altres casos, les propostes catalanes encara són poc conegudes i utilitzades (com el coixí de seguretat en lloc de airbag, terme paral·lel a cinturó de seguretat), i l’edició d’aquest volum pot contribuir a fer-les més populars.

Vint anys del TERMCAT

La publicació de La normalització terminològica en català: criteris i termes 1986-2004 és l’última actuació prevista dins dels actes de commemoració del vintè aniversari del TERMCAT; entre aquests actes, emmarcats sota el lema “Vint anys en primer terme”, han destacat l’organització d’unes jornades de portes obertes i d’una jornada científica en què terminòlegs i especialistes van poder debatre sobre els reptes de la normalització terminològica en català.

El TERMCAT és un organisme amb participació de la Generalitat de Catalunya, l’Institut d’Estudis Catalans, i el Consorci per a la Normalització Lingüçistica, que s’encarrega de coordinar les actuacions terminològiques en llengua catalana.

Més informació a www.termcat.cat