L'oficina a Girona del Patronat Català Pro Europa, amb el patrocini de la Diputació de Girona, concedeix un ajut econòmic amb la finalitat de fomentar la realització de treballs i estudis que analitzin la repercussió de les actuacions de la Unió Europea en les polítiques públiques locals.

Els treballs s’hauran de centrar en qüestions relacionades amb algun dels aspectes següents:

- La repercussió de les actuacions de la UE en la definició, la implementació i l’avaluació de les polítiques que porten a terme les corporacions i les entitats locals catalanes

- La visió comparada de les polítiques locals catalanes amb aquelles que porten a terme els ens territorials locals dels altres estats membres de la Unió

L’ajut econòmic té una dotació de 8.000 euros i la data límit de recepció de les candidatures és el 15 de novembre de 2007.

Més informació a l’oficina del Patronat Català Pro Europa a Girona. Telèfon 972 22 20 92