Anna Pruna vol convertir l'esport en un generador de canvi de la societat catalana

query_builder   18 gener 2007 11:45

event_note Nota de premsa

Anna Pruna vol convertir l'esport en un generador de canvi de la societat catalana

El vicepresident de la Generalitat, Josep-Lluís Carod-Rovira, i la secretària general de l'Esport, Anna Pruna, han presentat avui les línies estratègiques que executarà el nou equip directiu de la Secretaria General de l'Esport. L'objectiu del Govern és impulsar el rol social de l'esport perquè sigui un generador de canvis en tots els escenaris de la societat catalana.

Josep-Lluís Carod-Rovira ha refermat la voluntat del govern català de donar suport a totes les iniciatives encaminades a procurar el benestar dels catalans i catalanes mitjançant la pràctica de l’esport, i ha declarat que l’executiu posarà tots els recursos necessaris per fer-ho possible.

En aquesta línia, Carod-Rovira ha recordat que en l’anterior legislatura es va augmentar en un 60 per cent el pressupost dedicat a la Secretaria General de l’Esport i ha afirmat que se seguirà treballant en la mateixa línia en els propers anys.

La Generalitat de Catalunya s’ha plantejat l’objectiu de convertir l’esport en un generador de canvi a tots els àmbits, per la qual cosa la Secretaria General de l’Esport treballarà al voltant de quatre línies bàsiques:

* L’esport com un estil de vida

* Reconèixer el rol social de l’esport

* Fer de l’esport un ‘sector’ generador d’impuls econòmic

* Potenciar les organitzacions esportives i garantir-ne la qualitat

En primer lloc, el Govern vol que l’esport s’integri en l’estil de vida de les persones i formi part de la seva vida quotidiana. Aquesta fita implica posar l’esport a l’abast de tothom, intentant transmetre els seus valors positius i millorant la xarxa d’instal·lacions esportives, i fer compatible l’esport amb al respecte del medi ambient.

Tal com ha explicat Anna Pruna, una de les actuacions més immediates en aquest àmbit és el desenvolupament de la segona fase del Pla director d\'Instal·lacions i Equipaments Esportius de Catalunya (PIEC), que preveu proporcionar a la ciutadania unes instal·lacions esportives bàsiques de referència repartides per tot el territori.

D’altra banda, la secretària general de l’Esport ha insistit en la necessitat que es reconegui el rol social que exerceix l’esport a tots els nivells. En aquest sentit, ha destacat la voluntat de continuar aplicant els programes que integren el projecte esportiu dins el projecte educatiu i les iniciatives que demostren com la pràctica esportiva suposa una inversió en salut i un factor cabdal per disminuir la despesa sanitària.

Per tal que a l’esport se li reconegui aquest rol social, i concretament en l’àmbit de la cohesió social, la Secretaria General de l’Esport endegarà un Programa específic per combatre les desigualtats i afavorir la integració.

Regular les professions de l’esport

La tercera línia estratègica s’emmarca en la voluntat de fer de l’esport un sector generador d’impuls econòmic, amb el convenciment que cal promoure la inversió esportiva a Catalunya i estimular la creació de llocs de treball, a banda d’apropar les empreses del sector al món de l’esport.

El Govern creu que per obtenir aquest impuls econòmic també és clau regularitzar l’exercici de les professions esportives, de manera que treballarà per tirar endavant la Llei reguladora de les professions de l’esport i s’obrirà una línia de crèdit específica.

Igualment, Anna Pruna ha avançat que la Secretaria General de l’Esport prioritzarà la modernització del Centre d’Alt Rendiment (CAR) de Sant Cugat del Vallès i endegarà el primer Pla d’esport i ocupació.

L’últim punt que ha d’ajudar a transformar l’esport en un generador de canvi és el de disposar d’unes organitzacions esportives més sòlides i de qualitat. L’executiu català ajudarà les organitzacions a reforçar la seva capacitat de gestió i s’implementaran criteris de qualitat, la qual cosa es traduirà en una modificació dels decrets de clubs i federacions i en l’aplicació del primer pla de qualitat de les organitzacions esportives.

Pruna ha afegit que es promourà la diversitat esportiva i el desenvolupament territorial, alhora que es garantiran les condicions per aconseguir l’excel·lència a l’esport de competició sense restar recursos per a l’esport de base, de manera que regni un equilibri en què es retroalimentin l’un a l’altre. Finalment, se seguirà apostant per potenciar l’esport femení.

Nova direcció de l’esport català

Durant l’acte, en el qual hi han assistit representants del món federatiu i associatiu de l’esport català, Carod-Rovira i Anna Pruna han presentat també el nou equip de persones que dirigirà la política esportiva de Catalunya.

Pruna comptarà amb Carles M. Macián com a nou director del Consell Català de l’Esport, Manuel Ibern serà el director de Política Esportiva, i Jordi Eduardo exercirà com a coordinador de Desplegament Territorial i de Relacions Institucionals.

undefined
undefined
undefined
undefined
undefined