La Consellera de Treball, Mar Serna, ha explicat que al Govern de la Generalitat “li agradaria no publicar cap llista d’empreses ja que això voldrà dir que la seguretat i la salut en el treball ja és una realitat” tot i que ha insistit en què “el Departament només complirà amb la normativa”. La Consellera Serna ha fet aquestes declaracions aquest matí en l’acte de lliurament dels Premis Cambra a la Qualitat a la Formació a la Cambra de Comerç de Girona.

La Consellera Serna ha assegurat que el Departament de Treball publicarà les llistes d’empreses amb sancions molt greus en compliment d’un Reial Decret aprovat pel Ministeri de Treball que entrarà en vigor el proper mes de juny. “Farem el que va dir la Llei de Prevenció de Riscos Laborals fa més de deu anys, que és que es publiquin les sancions a empreses per faltes molt greus, i que ara el Ministeri de Treball ha desenvolupat en un Reial Decret”, ha recordat la Consellera.

L’administració laboral donarà publicitat a les actes per infraccions molt greus que aixequi a partir d’ara la Inspecció de Treball, una vegada siguin fermes. Habitualment el procés per a que una sanció sigui ferma triga almenys sis mesos. A més, si l’empresa presenta un recurs en contra de la sanció, no es donarà publicitat a la mateixa fins que no es resolgui el recurs. La Consellera ha garantit la seguretat jurídica en tot el procés i ha incidit en que “només es publicaran les sancions que siguin fermes”.

El decret aprovat el passat 4 de maig pel Consell de Ministres estableix que es publiqui una fitxa completa de l’empresa amb la identificació social i fiscal, així com la infracció comesa. Les sancions molt greus es poden imposar, entre d’altres supòsits, per sotmetre a riscos dones embarassades, dones en període de lactància o menors, per no paralitzar una obra per ordre d’un inspector o per sotmetre els treballadors a un perill per falta de mesures de seguretat.

Divendres, 18 de maig de 2007