La taxa d'activitat emprenedora de Catalunya se situa en el 6,8%, més d'un punt per sobre de la mitjana europea

Prop de 7 de cada 100 catalans participen en la creació d'un projecte empresarial iniciat fa menys de 3 anys i mig

query_builder   5 gener 2007 15:00

event_note Nota de premsa

La taxa d'activitat emprenedora de Catalunya se situa en el 6,8%, més d'un punt per sobre de la mitjana europea

Prop de 7 de cada 100 catalans participen en la creació d'un projecte empresarial iniciat fa menys de 3 anys i mig

La taxa d’activitat emprenedora (TEA, per les seves sigles en anglès) a Catalunya es va incrementar l’any 2005 fins el 6,8%, segons el darrer informe Global Entrepreneurship Monitor (GEM). Aquesta taxa del 6,8% supera clarament la mitjana espanyola (5,7%) i europea (5,5%). De fet, entre els estats europeus analitzats —tots els de la UE-15 excepte Luxemburg, Àustria i Portugal— només Irlanda compta amb una taxa d’activitat emprenedora superior.

Aquestes són les principals conclusions de l’estudi que, aquest matí, ha comentat amb els mitjans informatius la Directora General d’Economia Cooperativa Social i d’Autoocupació del Departament de Treball, Mireia Franch. Segons Franch, “Catalunya es troba en una molt bona posició pel que fa a l’emprenedoria”.

 La TEA és un indicador que mostra el percentatge de persones d’entre 18 i 65 anys, que participen en la creació d’un projecte empresarial iniciat fa menys de tres anys i mig. L’any 2004 la taxa d’activitat emprenedora catalana va ser del 5,6%.

Dins l’àmbit espanyol, les tres comunitats autònomes més emprenedores són Catalunya (amb un 6,8%), Madrid (6,9%) i Extremadura (7%).

D’altra banda, l’informe també posa de manifest que a Catalunya el 8,4% de persones són propietàries d’empreses ja consolidades davant del 7,7% d’Espanya i el 6,2% d’Europa. Cal dir que aquesta xifra inclou l’autoocupació.

A principis del 2006, segons l’INE, el nombre total d’empreses a Catalunya era d’unes 578.000, prop de 55.000 empreses més que tres anys abans (sobre les 523.000 empreses, a començaments de 2003).

Més de 2.400 emprenedors van crear un negoci el 2005 amb el suport del Departament

De fet, l’any 2005 es van obrir, amb el suport del Servei de Creació d’Empreses del Departament de Treball, 2.406 noves microempreses, que van suposar la creació de 4.504 llocs de treball. Això va ser possible a partir de l’assessorament a 20.000 persones i el suport a més de 8.000 plans d’empresa.

Val a dir que la taxa de supervivència de les companyies —pervivència al cap de 5 anys de la seva fundació— obertes amb l’assessorament i el suport del Servei de Creació d’Empreses és del 68%, notablement superior a la de les companyies creades sense suport públic (50%).

L’informe GEM també analitza aspectes com la motivació de les persones emprenedores a l’hora de crear la seva pròpia empresa. En aquest sentit, aquest estudi mostra que a Catalunya, el 84,3% de les empreses es creen per la detecció d’una oportunitat de negoci, mentre que només un 9% es creen per necessitat.

Aquesta dada, segons Franch, és important perquè les empreses que busquen ocupar un nínxol buit del mercat tenen un major potencial de creixement que les que es creen perquè l’emprenedor no troba feina al mercat laboral i busca una activitat per ocupar-se.

Augmenta el nombre de dones emprenedores

Un altre aspecte rellevant és el fet que a Catalunya el nombre de dones emprenedores també ha anat augmentant durant els darrers anys (del 4% el 2003 al 4,9% el 2005), tot i que segueix per darrere del dels homes. Així, la TEA femenina de l’any 2005 ha estat del 4,9%, tot i que la dels homes segueix sent molt superior, del 8,9%.

En aquest sentit, el 46% de les persones que ha assessorat el Departament de Treball durant el 2005 han estat dones. Pel que fa al perfil de les persones emprenedores catalanes, l’estudi indica que correspon al d’un home (61%), d’uns 40 anys, amb estudis superiors (45%), amb una renda mensual de 1.800 euros i que viu a una zona urbana (88%).

Llibre verd de la creació d’empeses a Catalunya

Durant la trobada amb periodistes, Mireia Franch ha presentat un nou document, elaborat pel Departament de Treball (Llibre verd de la creació d’empreses a Catalunya), què té com a objectiu analitzar el procés de creació d’empreses a Catalunya i cercar elements de millora a través de les propostes d’experts en la matèria, que permetin la definició de les polítiques públiques de suport a la creació de noves empreses.

Segons Franch, els principals elements de millora que proposen els experts d’aquest document són l’optimització de les estructures de suport públic als emprenedors, la intensificació d’accions durant els tres primers anys de vida del projecte (a partir dels 3 anys, el projecte ja es considera consolidat), el foment de l’esperit empresarial i millora de la imatge social de l’emprenedor, facilitar el tràmits per a la creació d’una empresa, i l’accés al finançament.

En aquest sentit, el Departament ha endegat tot un seguit d’accions, com són, entre d’altres, la realització de 500 seminaris per tot el territori català, que arribaran a més de 25.000 persones; el llançament del programa ANEM, que té com a objectiu donar suport específic a les dones emprenedores, i millorar la intermediació financera.

500 seminaris durant els primers 6 mesos de l’any 2007

L’any 2007, el Departament de Treball ha acordat amb 100 ajuntaments la realització de 500 seminaris sobre Generació d’Idees i Creació d’Empreses, entre els mesos de gener i juliol, per tal d’arribar a més de 25.000 persones.

Segons l’opinió dels experts consultats per elaborar el GEM, a Catalunya els principals obstacles a l’activitat emprenedora són la manca de prestigi social dels empresaris i el recolzament financer als projectes.

Així, segons l’enquesta la població catalana atorga menys prestigi als seus empresaris (els valora amb un 3’36 sobre 5), que la mitjana europea (3’52) i l’espanyola (3’50).

En aquest sentit, els experts assenyalen que cal que el sistema educatiu, a tots els nivells, fomenti les actituds adequades per a una cultura emprenedora (creativitat, autosuficiència i iniciativa personal).

Per aquest motiu, la Direcció General d’Economia Social, Cooperativa i Autoempresa, impulsa diversos seminaris de Generació d’Idees i Creació d’Empreses, que busca que prop de 25.000 persones es plantegin la creació de la pròpia empresa com una bona opció per generar-se un mateix el lloc de treball i crear ocupació.

Finalment, l’estudi conclou que els emprenedors financen dues terceres parts dels projectes amb els seus propis recursos, i la resta de fons necessaris s’obtenen bàsicament de bancs i caixes o, molt freqüentment, d’inversors informals (la família, en la major part dels casos).

La inversió mitjana que van fer les persones emprenedores catalanes per posar en marxa un negoci va ser l’any 2005 de poc més de 51.000 euros. Per millorar el finançament de projectes, la Direcció General d’Economia Cooperativa Social i d’Autoocupació té signats 35 convenis amb 21 entitats financeres per facilitar crèdits a aquests nous empresaris. El nombre d’acords amb les entitats financeres, segons la Directora General “continuarà augmentant durant aquest any i es treballarà per millorar-ne les condicions”. En aquest mateix exercici, el Departament va intermediar 3.000 operacions de crèdit, que van suposar una inversió de 17 milions d’euros.

L’emprenedor pot arribar al Servei de Creació d’Empreses del Departament de Treball a través del telèfon 012 o de la web del Departament (http://www.gencat.cat/treballiindustria/).

Divendres, 5 de gener de 2007

undefined
undefined
undefined
undefined
undefined