El nombre de treballadors i treballadores en situació d’atur a Catalunya s’ha incrementat de 1.237 persones (+0,47%) durant el mes de novembre, una xifra notablement inferior a l’increment de la mitjana espanyola (+2,41%). No obstant això, el comportament ha estat el millor en un mes de novembre des de l’any 2001, amb una reducció de l’atur de 12.764 persones (-4,61%) en els últims 12 mesos. Es tracta de la segona millor dada entre el conjunt de les Comunitats Autònomes. Ahores d’ara les persones aturades a Catalunya són 263.825, en concret, 149.721 dones i 114.104 homes.

El director del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC), Francesc Castellana, s’ha manifestat moderadament satisfet i ha destacat que “creix l’ocupació, creix la contractació, i tot i el lleugeríssim increment mensual de l’atur, el descens respecte al novembre de 2004 és molt important”. Castellana ha explicat que “el repte és millorar la qualitat de l’ocupació amb una renovació permanent del compromís de garantir una atenció més personalitzada al ciutadà”, per part del Servei d’Ocupació de Catalunya.

Per sectors, l’atur s’ha reduit força a l’agricultura, concretament, de 1.590 persones (-26,39%), respecte al mes d’octubre, també ha disminuit a la indústria de 634 treballadors i treballadores (-1,05%) i al sector de la construcció de 236 persones (-0,99%). Al sector serveis, per contra, s’ha incrementat de 2.448 aturats (+1,54%).

Francesc Castellana ha explicat que la reducció de les persones en situació d’atur a l’agricultura “ha estat conseqüència de la finalització de les campanyes de contractació de treballadors temporers i de recollida de la fruita”, que sempre tenen una especial incidència a les comarques de Lleida. “Una part d’aquestes persones, que arriben de l’estranger, tornen als seus països d’origen un cop que han acabat la seva feina, i deixen d’estar inscrites a les oficines del Servei d’Ocupació de Catalunya, segons que ha comentat Castellana.

Precisament, per territoris, l’atur s’ha reduit a les comarques de Lleida de 1.026 persones (-8,53%) i a les comarques de Barcelona de 279 treballadors i treballadores (-0,14%). Mentre, s’ha incrementat a la demarcació de Tarragona de 1.746 persones (+7,11%) i a les comarques de Girona de 796 aturats (+3,42%). Tot i això, les condicions del mercat de treball a Catalunya són bones i els indicadors dels darrers 12 mesos confirmen que l’atur, durant l’últim any, s’ha reduït de forma important a la demarcació de Barcelona de 9.959 persones (-4,69%), a les comarques de Girona de 2.009 treballadors i treballadores (-7,71%), a la demarcació de Tarragona de 1.763 persones (-6,28%), mentre que ha augmentat a les comarques de Lleida de 968 aturats (+9,64%).

L’ocupació també continua creixent de forma important a Catalunya amb 13.155 persones (+0,5%) durant el mes de novembre i de 169.882 (+5,46%) durant els últims 12 mesos, segons les dades d’afiliació a la Seguretat Social. Aquestes xifres, ha manifestat Castellana, confirmen la facilitat d’incorporació al mercat de treball amb una forta reducció durant l’últim any dels aturats, entre el col·lectiu de persones que busquen la seva primera feina (-6.096).

Podeu consultar les dades de l’atur a la pàgina web del Departament de Treball i Indústria:

www.gencat.net/treballiindustria

Divendres, 2 de desembre de 2005