El 2006 es van perdre a Catalunya prop de 3,2 milions de jornades a causa dels accidents laborals, amb un cost estimat de 232 milions d'euros

Un accident lleu suposa de mitjana 19 dies de baixa i un de greu 89

query_builder   2 febrer 2007 12:00

event_note Nota de premsa

El 2006 es van perdre a Catalunya prop de 3,2 milions de jornades a causa dels accidents laborals, amb un cost estimat de 232 milions d'euros

Un accident lleu suposa de mitjana 19 dies de baixa i un de greu 89

Treball formarà Mossos d'Esquadra per a que cololaborin en la detecció de situacions de risc d'accident laboral

Els accidents laborals amb baixa registrats a Catalunya van suposar el 2006 passat la pèrdua de 3.181.384 jornades. La mitjana de dies de baixa dels accidents lleus registrats a Catalunya va ser de 19 dies, mentre que els greus van comportar 89 dies naturals de baixa.

Segons les estimacions fetes pel Departament de Treball, el cost econòmic en sous i cotitzacions a la seguretat social dels accidents laborals amb baixa supera els 232 milions d’euros.

Així doncs, la sinistralitat laboral suposa no només un cost humà per als treballadors i treballadores, sinó un llast important per a la productivitat i la competitivitat de les empreses catalanes. 

La consellera de Treball, Mar Serna, ha afirmat avui en roda de premsa que “les empreses d’aquest país, per ser competitives, han d’invertir en prevenció de riscos laborals”  perquè “no ens podem permetre perdre més de tres milions de jornades, amb un cost laboral, sense tenir en compte els altres costos, de 232 milions d’euros”. Segons Serna, les empreses han de destinar les seves inversions en matèria de prevenció tant “a les seves instal•lacions com a les persones que treballen per elles”.

El 2006 repunta la sinistralitat, tot i el descens dels accidents greus

L’any passat va registrar un repunt de la sinistralitat laboral, amb un increment del 2,5% dels índexs d’incidència –nombre d’accidents per cada 100.000 persones afiliades a la Seguretat Social-. Aquest repunt ha estat particularment preocupant pel que fa a l’índex d’incidència dels accidents mortals, que ha pujat un 34,5%. En canvi, pel que fa als accidents laborals greus l’índex d’incidència s’ha reduït un 15,6%.

Cal dir, però, que en relació als índexs de sinistralitat dels darrers set anys, les xifres de 2006 mostren que, en línies generals, es manté la tendència progressiva a la baixa en el nombre d’accidents de treball.

Els índexs d’incidència són la dada més adequada per resseguir l’evolució de la sinistralitat, perquè eliminen l’efecte distorsionador que produeix en les xifres absolutes el fort increment de la població ocupada que hi ha hagut a Catalunya els últims anys.

En comparació a la incidència de la sinistralitat a Espanya, les xifres de Catalunya són inferiors per a totes les tipologies d’accidents. Així, l’índex d’incidència de mortals a Catalunya és un 18% inferior al de l’estat, mentre que pel que fa a greus és un 20%. Finalment, l’índex d’incidència total és a l’estat un 1,2% superior al de Catalunya.

Pel que fa a les xifres absolutes d’accidents a Catalunya, l’any passat es van incrementar els lleus i mortals, mentre que el nombre d’accidents greus va mantenir la constant tendència a la baixa.

Més de la meitat dels accidents mortals són per causes naturals o accidents de trànsit

L’any 2006 ha augmentat la proporció dels accidents de trànsit o dels que tenen causes naturals en el total d’accidents laborals mortals. De fet, l’any passat 74 dels 143 accidents laborals mortals –el 52%- van produïr-se per causes naturals -38, bàsicament per vessaments cerebrals i infarts- o per sinistres de trànsit -36 en total-. L’any 2005 van haver 47 accidents laborals per causes naturals o accidents de trànsit.

Aquests tipus d’accidents són més difícils d’evitar mitjançant les actuacions de prevenció de riscos laborals a les empreses i les tasques de vigilància i control que duu a terme l’administració laboral.

Treball formarà a Mossos d’Esquadra per identificar situacions de risc d’accidents

Per reforçar la lluita contra la sinistralitat laboral el Departament de Treball està preparant un acord amb el cos de Mossos d’Esquadra per oferir als agents formació en matèria de prevenció de riscos laborals i establir protocols conjunts de col•laboració per lluitar contra la sinistralitat laboral.

Aquesta formació ha de servir perquè els agents, en el curs de la seva activitat qüotidiana, puguin identificar les situacions més habituals de risc imminent d’accident laboral –per exemple, bastides sense protecció o treballadors operant en altura sense estar lligats a una línia de vida- i comunicar-les a l’autoritat laboral per a que actuï.

Els Mossos podran prendre les mesures oportunes on detectin la situació de risc fins a l’arribada d’un representant de l’administració laboral, que serà l’única persona amb capacitat per sancionar un eventual incompliment de la llei de prevenció de riscos laborals.

La Inspecció de Treball intensifica la seva activitat el 2006

Durant l’any 2006 la Inspecció de Treball ha intensificat les seves actuacions de vigilància i control del compliment de la llei de prevenció de riscos laborals, amb un increment del 52% en el nombre d’actuacions dutes a terme i del 34% en el de requeriments fets a les empreses per instar-les a millorar les condicions de seguretat i salut dels seus treballadors.

El conjunt de l’import de les multes imposades ha pujat el 2006 un 17%, fins els 15,6 milions d’euros. A més, l’any 2006 es van dur a terme 192 paralitzacions per risc greu i imminent d’accident laboral, gairebé el doble que l’any 2005.

El fort increment de l’activitat de la Inspecció de Treball s’ha degut en part al fet que a partir del mes de juliol van començar a operar els 50 tècnics del Departament de Treball habilitats per a fer tasques inspectores. Catalunya ha estat la primera comunitat autònoma en aprofitar la modificació de la llei per reforçar mitjançant aquests professionals la capacitat inspectora en matèria de seguretat laboral.

D’altra banda, els darrers mesos el Departament ha intensificat la seva col•laboració amb la Fiscalia per formar els fiscals específicament dedicats a combatre la sinistralitat laboral.

undefined
undefined
undefined
undefined
undefined