-Els mitjans gràfics podran prendre imatges a les 17h i declaracions cap a les 19h, un cop acabada la reunió
La consellera de Salut, Marina Geli, ha convocat pel proper dilluns dia 29 de maig, de 17 a 19h, la primera reunió del Consell de la Professió Mèdica de Catalunya, que tindrà lloc a la Sala de Palmeres del Departament de Salut. Es tracta duna reunió pre-constitutiva, prèvia a la publicació de lOrdre de creació del Consell de la Professió Mèdica de Catalunya, que es troba en tràmit daudiència pública.Amb aquesta reunió es dóna compliment a un dels acords signats amb el Sindicat Metges de Catalunya que preveia textualment que durant el mes de maig denguany es convocarà la primera reunió del Consell de la Professió Mèdica de Catalunya, cas que no hagi estat constituït formalment aquest òrgan per no haver estat publicada encara lordre de la seva constitució en el DOGC.El Consell de la Professió Mèdica de Catalunya es constitueix com un òrgan permanent de consulta i participació del collectiu professional mèdic, per tal de garantir el diàleg i la comunicació mútua entre els agents dels sistema i ladministració sanitària, alhora que generar un debat sobre el paper del personal mèdic en el desenvolupament de les polítiques departamentals, la seva corresponsabilitat en lassoliment dels objectius del sistema sanitari, la millora de la qualitat assistencial envers el ciutadà, els nivells de competència necessaris per tal de garantir el dret a la protecció de la salut i tots aquells que es vagin generant en lentorn sanitari. A part del Departament de Salut estan convocats representants de lInstitut dEstudis de la Salut, del CatSalut, de lInstitut Català de la Salut, del Consell de Collegis de Metges de Catalunya, de lAcadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya i Balears, de la Reial Acadèmia de Medicina, de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària, representants de les patronals i dels sindicats majoritaris de Catalunya. CONVOCATÒRIA DELS MITJANS DE COMUNICACIÓACTE:Imatges mudes de la primera reunió del Consell de la Professió Mèdica de Catalunya DIA:Dilluns, 29 de maig HORA:17hLLOC:Sala de Palmeres del Departament de Salut (Travessera de les Corts, 131-159. Pavelló Ave Maria). Barcelona. CONVOCATÒRIA DELS MITJANS DE COMUNICACIÓACTE:Declaracions a la sortida de la reunió DIA:Dilluns, 29 de maig HORA:Cap a les 19hLLOC:Vestíbul del Departament de Salut (Travessera de les Corts, 131-159. Pavelló Ave Maria). Barcelona.