Primera reunió del Consell de la Professió Infermera de Catalunya

query_builder   9 maig 2007 17:00

event_note Nota de premsa

Primera reunió del Consell de la Professió Infermera de Catalunya

El Consell de la Professió Infermera de Catalunya (CPIC) es reuneix avui per primera vegada després de la seva constitució, que va tenir lloc el passat 5 d'octubre, a petició de la consellera de Salut, Marina Geli.

Davant la necessitat de crear un fòrum de debat i diàleg sobre el paper del personal d’infermeria en el desenvolupament de les polítiques departamentals, la seva corresponsabilitat en l’assoliment dels objectius del sistema sanitari català, la millora de la qualitat assistencial vers el ciutadà, els nivells de competència necessaris per tal de garantir el dret a la protecció de la salut i tots aquells que es vagin generant en aquest entorn sanitari complex i dinàmic, des d’una perspectiva demogràfica, assistencial, epidemiològica i tecnològica; es crea el CPIC.

L’objectiu principal d’aquest Consell és dotar la professió infermera d’un òrgan de consulta i participació activa amb caràcter permanent que garanteixi el diàleg i la comunicació mútua amb l’Administració Sanitària i els professionals d’infermeria, mitjançant els seus representants: col•legis professionals, associacions científiques i professionals, representants de l’àmbit de la docència, així com, les forces socials.

Els acords aprovats en el Ple del CPIC seran de caràcter vinculant a les decisions en política sanitària.

El CPIC compta  amb dues comissions de treball: La Comissió d’Ordenació de la Professió i la Comissió de l’Exercici Professional, que es reuneixen amb caràcter permanent de manera periòdica.

La Comissió d’Ordenació de la Professió treballa els següents temes: demografia professional, competències, lideratge, imatge, prescripció infermera.

La Comissió de l’Exercici Professional treballa els temes següents: Jornades, horaris, conciliació de la vida laboral i familiar, estabilitat contractual, precarietat laboral,jubilació dels professionals.

Està prevista una reunió entre el CPIC i el Consell de la Professió Mèdica de Catalunya, per tal d’arribar a acords comuns i consensuats sobre el desenvolupament d’ambdues professions sanitàries a Catalunya.

undefined
undefined
undefined
undefined