La consellera de Salut, Marina Geli, presentarà demà divendres dia 1 de juliol, un estudi sobre lestat de situació de la professió dinfermeria dels equips datenció primària de salut a Catalunya. Lacte de cloenda tindrà lloc a les 12h, a la Casa de la Convalescència de lHospital de Sant Pau (c/ Sant Antoni M. Claret, 171, cantonada Sant Quintí). Un cop acabada la cloenda, cap a les 12,30h., la Consellera atendrà als mitjans de comunicació i presentarà lestudi sobre la infermeria en els equips datenció primària de Catalunya. Durant el mateix acte, la consellera exposarà també les conclusions de la Jornada de debat sobre Avenços en lorganització en latenció en els equips datenció primària que tenen lloc a la Casa de Convalescència durant el dia davui 30 de juny i demà 1 de juliol. Lacompanyarà la directora general de Planificació i Avaluació del Departament de Salut, M. Luisa de la Puente. Les Jornades, organitzades pel Departament de Salut compten amb la participació de més de 200 professionals. Lobjectiu és debatre i orientar models dorganització per tal dadequar-los a les noves necessitats i optimitzar les competències professionals dels diferents membre dels equips datenció primària pel que fa a temes prioritaris pel Departament de Salut: atenció domiciliària, transversalitat, accessibilitat, promoció de la salut, prevenció i motivació dels professionals, entre daltres. Tant les jornades com lestudi sinscriuen en la voluntat del Departament de Salut de potenciar latenció primària i comptar amb lajuda dels professionals per identificar i definir les línies dactuació que podrien tenir més efectivitat a lhora davançar en els temes prioritaris pel Departament.