Pla de control de desproveïments de medicaments del Departament de Salut

query_builder   4 desembre 2006 19:00

event_note Nota de premsa

Pla de control de desproveïments de medicaments del Departament de Salut

El Departament de Salut disposa des de fa anys d’un Pla de control de desproveïments, que de manera contínua i permanent, fa un seguiment de les mancances de medicaments que es puguin donar a Catalunya.

El principal objectiu d’aquest Pla és resoldre les necessitats dels ciutadans, davant d’una possible mancança d’un medicament que puguin necessitar.

En les darreres setmanes, el Departament de Salut no ha detectat cap increment de denúncies o queixes en matèria de desproveïment de medicaments per part de ciutadans, dels Col•legis de Farmacèutics, ni tampoc a través de trucades al Sanitat Respon, que permetin identificar una situació de problema de salut pública, o bé d’alarma per part de la ciutadania.

El Pla de control conté un conjunt d’actuacions que comprenen l’autorització dels magatzems de distribució farmacèutica, el seguiment dels possibles desproveïments que es puguin detectar (ja sigui d’ofici, o bé per denuncies dels ciutadans, dels Col•legis de Farmacèutics, trucades a Sanitat Respon, etc), la identificació del tipus de problema, i les corresponents actuacions inspectores o sancionadores.

L’aplicació del pla permet resoldre les necessitats terapèutiques dels ciutadans, ja sigui trobant el medicament o proposant una alternativa terapèutica equivalent.

Reial decret de traçabilitat

La propera publicació del Reial decret de traçabilitat per part del Ministeri de Sanitat i Consum, permetrà disposar d’un element més eficient de seguiment dels envasos dels medicaments.  Això comportarà que disminueixi la distribució paral•lela d’aquells medicaments que són per a consum a l’estat espanyol i que pel seu diferencial de preus es puguin derivar a mercats comunitaris.

El Departament de Salut està col•laborant en el redactat d’aquest decret, que està previst que s’aprovi abans que s’acabi el primer trimestre de 2007.

Actuacions continuades

D’altra banda, el Departament de Salut porta a terme de manera continuada i permanent un conjunt d’actuacions adreçades a evitar o bé a disminuir l’impacte d’un possible desproveïment de medicaments.

1. Actuacions que es porten a terme directament:

a. Procés d’autorització dels magatzems de distribució farmacèutica. En el procés d’autorització del magatzem s’identifiquen quins són els clients  d’aquest, i no s’autoritza quan la finalitat d’aquest és tan sols la distribució paral•lela.

b. Seguiment dels desproveïments mitjançant la recollida de totes les incidències que es puguin notificar per manca de subministrament. (Col•legis de Farmacèutics, Sanitat Respon, ciutadans, etc).

c.  Protocol de seguiment dels desproveïments. S’identifica l’origen i la causa del desproveïment (problema de producció o de distribució paral•lela). Es realitza una activitat coordinada amb l’Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS). També es porten a terme, si es considera adient, actuacions inspectores. La finalitat de l’aplicació d’aquest protocol és resoldre les necessitats dels pacients, trobant el medicament desproveït o bé alternatives terapèutiques que poden ser utilitzades per resoldre  aquest problema.

d. En cas de detectar irregularitats, s’inicia el corresponent expedient informatiu, o sancionador en el cas de detectar-se qualsevol irregularitat.

2. Actuacions coordinades amb l’Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris.  Es porta a terme un seguiment, amb la participació de la AEMPS i la resta de comunitats autònomes, de qualsevol incidència relacionada amb els desproveïments de medicaments. 

undefined
undefined
undefined
undefined
undefined