El Govern aprova el Decret que afavoreix la dedicació dels càrrecs electes dels municipis més petits

query_builder   1 abril 2008 13:57

event_note Nota de premsa

El Govern aprova el Decret que afavoreix la dedicació dels càrrecs electes dels municipis més petits

  • Un total de 612 ajuntaments de menys de 2.000 habitants es poden beneficiar d’aquests ajuts 
  •  El pressupost per aquest 2008 és de 4 milions d’euros
  • La iniciativa pretén fomentar l’accés a l’activitat política i dignificar l’activitat dels càrrecs electes locals de les poblacions més petites de Catalunya
 
El Govern ha aprovat el Decret per a la creació i la regulació d’un fons amb el qual s’estableix un sistema de compensacions econòmiques als ajuntaments dels municipis de menys de 2.000 habitants. Aquest fons ajudarà a satisfer les retribucions que fixi el ple de l’entitat local corresponent per als alcaldes i alcaldesses així com per a altres persones electes que exerceixin el seu càrrec en règim de dedicació exclusiva o parcial. La iniciativa, que pot afavorir 612 ajuntaments, pretén fomentar l’accés a l’activitat política i dignificar l’activitat dels càrrecs electes locals dels municipis més petits de Catalunya.
 
El pressupost per al 2008 és de quatre milions d’euros, que es repartiran segons el nombre d’habitants del municipi: 844,73 euros mensuals per als electes de poblacions de fins a 100 habitants; 1.012,97 euros mensuals per als electes de poblacions entre 101 i 500 habitants i 1.430,21 euros mensuals per els electe de poblacions entre 501 i 2.000 habitants.
 
El Projecte de llei de pressupostos de la Generalitat inclourà cada any els recursos econòmics previstos per dotar el fons, amb càrrec a la partida pressupostària amb el nom de Fons de cooperació local-ajuntaments. La compensació econòmica s’abonarà amb caràcter de bestreta amb un únic pagament per a tot l’any i l’ajuntament assumirà el pagament de les quotes empresarials a la Seguretat Social.
 
Es preveu que la convocatòria dels ajuts es publiqui el mes de maig. Els ajuntaments disposaran de 30 dies per fer les seves sol·licituds, que el Departament de Governació i Administracions Públiques resoldrà el mes de juliol. Els alcaldes rebran la compensació econòmica des del maig, quan es publiqui la convocatòria.  
 
 
 
Requisits
 
El decret estableix que els ajuntaments que vulguin accedir a aquesta compensació econòmica han de complir els requisits següents:
 
·        El municipi no pot superar els 2.000 habitants, de conformitat amb les xifres oficials publicades l’any 2006.
 
·        La totalitat dels drets reconeguts i liquidats del pressupost de l’ajuntament no pot superar el 75% de la mitjana del seu tram de població.
 
·        Cal estar al corrent de la rendició de comptes al Departament de Governació i Administracions Públiques i a la Sindicatura de Comptes.
 
El desplegament d’aquesta iniciativa està relacionat amb la Carta europea de l’autonomia local, que va entrar en vigor l’1 de setembre de 1988, i que concreta que la representació local ha d’assegurar el lliure exercici del seu mandat, i ha de permetre una compensació econòmica congruent amb l’esforç i la dedicació que se’n deriva. A més, l’Estatut de Catalunya parla de la protecció de les entitats locals més dèbils i reclama l’adopció de procediments de compensació financera o mesures equivalents.
undefined
undefined
undefined
undefined