El Govern estableix el procediment de restitució dels papers de Salamanca als seus propietaris privats

query_builder   9 setembre 2008 14:30

event_note Nota de premsa

El Govern estableix el procediment de restitució dels papers de Salamanca als seus propietaris privats

  • L’Arxiu Nacional de Catalunya es posarà en contacte amb els propietaris legítims dels documents perquè en puguin sol·licitar la restitució
 
  • El Decret aprovat avui estableix que l’Arxiu Nacional de Catalunya haurà de disposar d’una còpia digital dels documents que lliuri als propietaris
 
 
El Govern ha aprovat avui el Decret del procediment per a la restitució a les persones físiques o jurídiques de caràcter privat dels anomenats papers de Salamanca, els documents confiscats amb motiu de la Guerra Civil.
 
L’objecte d’aquest Decret és regular el procediment que han de seguir les persones i entitats que vulguin recuperar documents, fons documentals i altres efectes que van ser confiscats a Catalunya durant la Guerra Civil i que es conserven a l’Arxiu General de la Guerra Civil Espanyola, a Salamanca.
 
Per tenir dret a la restitució dels documents o altres efectes, els interessats hauran d’acreditar-ne la propietat en el moment de la confiscació. Un cop verificada la propietat dels documents, es lliurarà la documentació a les persones titulars, sens perjudici que puguin acordar-ne el dipòsit amb l’Arxiu Nacional de Catalunya o un altre arxiu públic.
 
El Decret també estableix que l’Arxiu Nacional de Catalunya haurà de disposar d’una còpia digital dels documents que lliuri a les persones titulars i garantirà les exclusions de consulta als documents que continguin dades personals que puguin afectar l’honor, la intimitat o la imatge. Així mateix, el Decret preveu que, un cop transferits a la Generalitat els documents, l’Arxiu Nacional de Catalunya n’haurà de fer publicitat de l’inventari.
 
S’ha tingut en compte el procés d’exili de molts ciutadans i ciutadanes, per la qual cosa es farà difusió dels actes d’identificació dels documents que no es puguin notificar a les persones que en siguin legítimes titulars a través dels casals catalans d’arreu del món i del web del Departament competent en matèria de cultura.
 
Procés de restitució
 
Un cop arribin els documents a Catalunya, l’Arxiu Nacional de Catalunya es posarà en contacte amb els legítims propietaris per tal que en puguin sol•licitar la restitució. En cas que la notificació no es pugui fer de forma directa, l’Arxiu Nacional de Catalunya publicarà l’acte d’identificació dels documents al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, en dos mitjans de comunicació de gran difusió a Catalunya i en el web del Departament competent en matèria de cultura. També l’Arxiu Nacional de Catalunya ha de trametre còpia de l’acte als casals catalans reconeguts pel Govern per a la seva difusió.
 
A partir d’aquí, els propietaris hauran d’acreditar la titularitat dels documents o altres efectes en el moment de la confiscació. En el cas de mort o declaració de mort dels titulars que siguin persones físiques o d’extinció en cas de persones jurídiques, la persona interessada ha d’acreditar documentalment, o per qualsevol altre mitjà de prova admès en dret, la seva condició de successora legítima, a títol universal o particular.
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined