El Govern avança en les obres del regadiu del Garrigues Sud

query_builder   20 maig 2008 13:59

event_note Nota de premsa

El Govern avança en les obres del regadiu del Garrigues Sud

  •  S’aprova l’acord d’ocupació urgent dels béns afectats per un nou projecte als termes de Juncosa, Bellaguarda i els Torms
  •  El reg de suport que s’hi instal·larà és altament sostenible i eficient per la poca despesa d’aigua i l’augment del rendiment que s’aconsegueix
 
El Govern ha aprovat avui el projecte d'ocupació urgent dels béns afectats d'expropiació per les obres d'execució de la quarta etapa de la implantació del Regadiu Garrigues Sud. En concret, afecta terrenys ubicats als termes municipals de Juncosa, Bellaguarda i els Torms. L'aprovació del projecte porta implícita la declaració d'utilitat pública i la necessitat d'ocupació dels béns i drets afectats.
 
Aquest projecte té l’àmbit d'actuació a la comarca de les Garrigues, a la part alta més allunyada de la Plana d'Urgell i de la Vall del Segre, afectada per unes condicions geogràfiques i climàtiques desfavorables. El sector agrari és de gran importància en aquestes terres, on la resta de sectors econòmics estan poc desenvolupats. El reg de suport ha demostrat ser una solució a les condicions climàtiques poc favorables de la comarca, i contribueix a resoldre els problemes econòmics i socials de la zona. Així mateix, el reg de suport representa un sistema de regadiu altament sostenible i eficient, ja que a partir d'unes dotacions d'aigua molt reduïdes per hectàrea s'aconsegueix elevar molt la rendibilitat sense haver de canviar els cultius tradicionals de secà de la zona (bàsicament olivera, ametller i vinya). En conseqüència, s'obté una estabilització de la renda de les explotacions agràries, fet que representa una important contribució al reequilibri territorial.
 
En aquest sentit, el Departament d'Agricultura Alimentació i Acció Rural (DAR) promou el Regadiu Garrigues Sud. La Confederació Hidrogràfica de l'Ebre (CHE) va atorgar, l’any 1992, la concessió per poder regar, amb una dotació de 1.300m3/ha, 9.315 ha als termes municipals de Flix, Bovera, La Granadella, Bellaguarda, Juncosa i Els Torms. Val a dir, però, que actualment es preveu una dotació final de 1.500 m3/ha per tal de regar un total aproximat de 10.663 hectàrees.
 
El reg del Garrigues Sud s'ha desenvolupat en quatre etapes. A dia d'avui, s'han transformat en reg de suport les tres primeres que comprenen 5.162 hectàrees i s'està executant les obres de la quarta etapa, de la qual l'any passat van entrar en servei 1.158 hectàrees. Aquest projecte s'emmarca dins d'aquesta actuació, i consisteix en la definició tècnica i econòmica de les obres, instal•lacions i equips per a la infraestructura primària, així com la xarxa necessària per a la transformació en reg de suport de 1.122 hectàrees, als termes municipals de Juncosa, Bellaguarda i els Torms, restant el que manca de xarxa per a una propera actuació. La cinquena fase comprèn un total de 2.578 hectàrees.
 
En concret, les noves instal•lacions a construir són diverses: la construcció de les basses E1 i E4, una estació de bombament que elevarà l'aigua fins la bassa E4 a través d'una canonada d'impulsió de 420 metres de DN 900mm, a més de 2.372 metres de la canonada de DN900mm de connexió per gravetat amb la bassa E1. Les obres preveuen també el subministrament elèctric a les instal·lacions, una estació de filtrat a la sortida de la bassa E4, l'execució de la xarxa secundària fins als hidrants, i la xarxa terciària des dels hidrants fins a finca.
 
La justificació de la utilització del procediment excepcional d’urgència en l’ocupació dels béns afectats que preveu l’article 52 de la Llei d’expropiació forçosa es basa en el fet que l'obra resulta imprescindible per a completar la transformació en reg de suport de la quarta etapa del regadiu del Garrigues Sud, que ja està en execució.
 
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined