El Govern aprova el nou Decret de segon cicle d'educació infantil

query_builder   9 setembre 2008 14:34

event_note Nota de premsa

El Govern aprova el nou Decret de segon cicle d'educació infantil

  • Contempla una aproximació a l’ús oral d’una llengua estrangera en el darrer curs i introdueix l’ús de les TIC a l’àrea de Comunicació i llenguatges
 
  • El decret estableix el currículum, horaris i capacitats a desenvolupar i dóna importància a la col·laboració de les famílies
 
 
El Govern ha aprovat avui el nou Decret que regula el cicle de parvulari, que s’imparteix entre els 3 i els 6 anys. Aquest decret és fruit del desplegament de la Llei Orgànica d’Educació (LOE) a Catalunya i presenta un seguit de novetats respecte els decrets anteriors.
 
Una de les novetats més destacades és la introducció en l’ús oral d’una llengua estrangera en el darrer curs del cicle, sempre i quan el context sociolingüístic escolar ho permeti. També la introducció de l’alumnat en l’ús de les TIC (Tecnologies de la comunicació) és novetat en el decret, una activitat que s’emmarca dins de l’àrea de Comunicació i llenguatges.
 
La col·laboració de la família en tot el procés també és una de les novetats del nou decret. Per aquest motiu, s’estableixen un seguit de pautes per tal de fomentar les relacions entre els centres i les famílies i per tal de compartir l’educació de l’alumnat. Això suposa que les famílies hauran de col·laborar assistint a les reunions amb els docents dels centres i fomentant entre els seus fills aquells aspectes que aprenen durant el seu pas pel parvulari com ara els hàbits sanitaris, de comportament, etc.
 
La llengua catalana és un dels eixos d’aquest nou decret, i es defineix, com en la resta d’etapes educatives, com a llengua vehicular de l’ensenyament. Per això es preveuen metodologies d’immersió lingüística per tal de potenciar-ne l’aprenentatge.
 
Un altre dels aspectes destacats del nou decret és la implantació de tres àrees d’ensenyament –enlloc de les quatre que hi havia fins ara- amb l’objectiu d’oferir un aprenentatge globalitzat. Aquestes noves àrees són la descoberta d’un mateix i dels altres, on destaquen els continguts d’autoconcepte i autoestima; la descoberta de l’entorn, amb la novetat de la introducció de la matemàtica com a eina de coneixement de l’entorn; i la comunicació i llenguatges, amb la utilització per primera vegada de les TIC i de l’ús oral d’una llengua estrangera.
 
Més autonomia pedagògica dels centres
 
El decret d’educació infantil, en sintonia amb un dels objectius de la futura Llei d’Educació de Catalunya, estableix l’autonomia com un dels eixos destacats. Aquesta autonomia es reflectirà en aspectes com els criteris organitzatius i d’avaluació, l’organització dels horaris escolars, les mesures per a l’adaptació dels alumnes, l’atenció a la diversitat i les estratègies per afavorir l’autonomia dels nens i nenes.
 
Dins d’aquest marc d’autonomia també adquireix un paper important el paper del tutor/a. Aquest serà qui farà el seguiment individual tant de cada alumne com del grup, qui coordinarà la tasca dels mestres i qui establirà la comunicació amb les famílies dels alumnes.
 
Finalment, el nou decret també dóna importància al paper dels equips docents dels centres. Aquest equip docent farà també un seguiment de l’aprenentatge del grup i buscarà la fórmula per millorar-ne els resultats en cas que en fes falta. Tota aquesta tasca anirà sempre en sintonia amb el projecte educatiu que estableixi cada centre.
 
El decret defineix aquelles capacitats que afavoreixen un desenvolupament integral dels alumnes. És a dir, s’implementaran uns coneixements per tal que els nens i nenes es desenvolupin a través d’aprenentatge continu. Aquestes capacitats inclouen aprendre, per exemple, a adquirir hàbits d’autonomia, a observar i explorar l’entorn, a conviure en la diversitat o a pensar i elaborar explicacions. Per comprovar que s’assoleixen les capacitats, es reforçarà la coordinació entre la llar d’infants i el parvulari, i entre aquest i el cicle inicial de primària.
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined