El Govern destinarà 26,5 milions d'euros a incentivar projectes empresarials en recerca i desenvolupament

query_builder   23 octubre 2007 14:37

event_note Nota de premsa

El Govern destinarà 26,5 milions d'euros a incentivar projectes empresarials en recerca i desenvolupament

. Es prioritzen, entre d'altres, els projectes dels sectors d'aeronàutica i espai, indústria química i farmacèutica, maquinària tecnològicament avançada per a energies renovables, tecnologies d'informació i comunicació i  biotecnologia

. El 77% de les subvencions aprovades per al  període 2007-2009 es destinen a projectes individuals i el 23% restant a projectes empresarials conjunts
 
El Govern ha aprovat avui una inversió de 26.412.527 euros en subvencions destinades a incentivar la realització de projectes empresarials, tant individuals com conjunts, de recerca, desenvolupament i innovació tecnològica. Els ajuts aprovats tenen un abast plurianual i es distribueixen de la següent manera: 13.838.793 euros per al 2007;  9.493.933 euros per al 2008, i 3.079.800 euros per al 2009.

Projectes individuals

El 77% de les plurianualitats aprovades (20.380.504 euros) s'han destinat a projectes individuals. En aquest apartat, s'han prioritzat els projectes d'inversió en recerca i desenvolupament tecnològic dels sectors aeronàutica i espai, indústria química i indústria farmacèutica, productes alimentaris tecnològicament avançats, producció de maquinària tecnològicament avançada per a energies renovables, tecnologies d'informació i comunicació, biotecnologia, automoció, el ferrocarril i motocicletes, tèxtil-confecció i electrònica de consum i de les activitats que configuren la cadena de valor d'aquests sectors.

La distribució de les subvencions a títol individual per anualitats és la següent:

Any 2007: 11.674.610 euros
Any 2008:   6.876.157 euros
Any 2009:  1.829.736 euros

Els projectes que opten als ajuts han de representar una millora respecte els coneixements tecnològics existents i han de tenir rellevància en l'àmbit internacional. A més, han de tenir un impacte socioeconòmic i contribuir a l'enfortiment del teixit empresarial local i a la creació d'ocupació.

Projectes de grups empresarials

El 23% restant de les subvencions (6.032.022 euros) s'han destinat a sol.licituds d'agrupacions empresarials. En aquest cas, els criteris que s'han tingut en compte han estat similars. Així, s'han prioritzat els projectes d'inversió en recerca i desenvolupament tecnològic dels sectors aeronàutica i espai, indústria química i indústria farmacèutica, productes alimentaris tecnològicament avançats, producció de maquinària tecnològicament avançada per a energies renovables, tecnologies d'informació i comunicació, biotecnologia, i de les activitats que configuren la cadena de valor d'aquests sectors.

Els projectes d'agrupacions han de contribuir a la millora de la competitivitat sectorial i a l'enfortiment de la capacitat tecnològica i a la internacionalització de la indústria catalana. Finalment, han de tenir capacitat per difondre el coneixement tecnològic a altres empreses i sectors.

La distribució de les subvencions conjuntes per anualitats és la següent:

Any 2007:  2.164.182,79 €
Any 2008:  2.617.776,11 €
Any 2009:  1.250.063,95 €

Els projectes empresarials presentats en aquesta convocatòria s'han caracteritzat bàsicament per una elevada inversió, una durada en molts casos superior a l'any, i sobretot per una elevada qualitat tècnica que fa que el desenvolupament d'aquests projectes sigui molt convenient per a Catalunya.

El desenvolupament d'aquests projectes suposa però un elevat esforç per a les empreses. Per aquest motiu és necessari el compromís del Departament d'Innovació, Universitats i Empresa, mitjançant la Secretaria d'Indústria i Empresa, per tal de garantir que aquests projectes es desenvolupin de forma correcta en els anys successius.  

undefined
undefined
undefined
undefined