El Govern estudia l'estat de les poblacions de sardina i seitó al litoral català

query_builder   18 desembre 2007 14:52

event_note Nota de premsa

El Govern estudia l'estat de les poblacions de sardina i seitó al litoral català

.El treball d'investigació, impulsat pel DAR i el CSIC, té un pressupost de 180.000 euros

.Si l'estudi confirma que hi ha un descens de sardina i seitó, s'endegarà un Pla de Recuperació

El Govern ha acordat subscriure un nou conveni de col·laboració amb el Consell Superior d'Investigacions Científiques (CSIC) per continuar durant 2008 l'estudi "Avaluació de la població de peix blau, sardina i seitó, al litoral català, mitjançant el mètode de producció d'ous". Aquest estudi, iniciat aquest any, vol analitzar l'estat actual de les poblacions de petits pelàgics, principalment sardina i seitó, als caladors habituals de la flota que opera al litoral català. Té un pressupost de 180.000 euros anuals.

A Catalunya existeixen dues zones molt importants en la producció de seitó: el delta de l'Ebre i el Golf de Lleó. En els darrers anys, s'ha observat una davallada de les captures de seitó als nostres ports. En aquest sentit, el projecte ha de servir per a avaluar l'estat de les poblacions de seitó al caladors de la nostra flota. Durant el primer trimestre del 2008, s'obtindran els resultats definitius del primer programa de recompte d'ous de seitó.

El projecte es desenvolupa en 3 fases diferenciades:

-Primera fase: Consisteix en la realització de campanyes oceanogràfiques per a l'obtenció dels ous de l'espècie objectiu (sardina i seitó) mitjançant xarxes de plàncton, i la utilització de sondes CTD, que permeten mesurar paràmetres ambientals. També es realitzaran campanyes per a la recollida d'individus reproductors.

-Segona fase: Consisteix en la realització de treball de laboratori que permeti analitzar les dades obtingudes a les campanyes: anàlisi del perfil de temperatura, comptatge d'ous, i comptatge d'ovòcits i anàlisi histològica de les gònades.

-Tercera Fase: La informació obtinguda serà analitzada estadísticament per obtenir resultats sobre l'estat de les poblacions.

Està previst obtenir resultats definitius del primer programa de recompte d'ous de seitó durant el primer trimestre del 2008. Per tant, si tal com es preveu els resultats indiquen que les poblacions de seitó s'han reduït, s'ha acordat amb el govern espanyol endegar un Pla de Recuperació per a l'Anxova del Mediterrani. D'aquesta manera es podran adoptar mesures tècniques com l'establiment de zones protegides per a la posta, l'increment de la talla mínima de captura, la reducció de les descàrregues màximes, limitar l'accés d'embarcacions foranies als caladors, entre d'altres, que afavoreixin la recuperació d'aquesta espècie.

L'obertura dels mercats i la innovació tecnològica, que produeix un notable augment de la capacitat de pesca, sempre que no sigui destructius pels recursos, són imprescindibles per mantenir la viabilitat del sector. En aquest context, la recuperació de les poblacions dels recursos pesquers del mar català es converteix en una meta fonamental per assegurar la pròpia sostenibilitat dels pescadors.

undefined
undefined
undefined
undefined
undefined