El Govern facilita la gestió sostenible i la prevenció d'incendis dels boscos protegits per un PEIN

query_builder   18 desembre 2007 14:48

event_note Nota de premsa

El Govern facilita la gestió sostenible i la prevenció d'incendis dels boscos protegits per un PEIN

.Es vol incentivar la gestió sostenible dels boscos per tal de fer prevenció de cara a possibles incendis

.S'agilitza la tramitació dels permisos per a infraestructures de gestió forestal i de prevenció i extinció d'incendis en aquestes zones protegides

El Govern modificarà del Decret sobre el Pla d'Espais d'Interès Natural (PEIN) per tal d'agilitzar la tramitació dels estudis d'impacte ambiental per a les infraestructures de gestió forestal i de prevenció i extinció d'incendis en els boscos i zones protegides per aquests plans. L'objectiu d'aquesta modificació és evitar l'abandó ecològic dels  boscos inclosos en els PEIN, i afecta, concretament, els camins forestals i els instruments de planificació de gestió d'aquests espais.

Amb la modificació que avui s'ha aprovat, únicament s'hauran de sotmetre a avaluació prèvia d'avaluació d'impacte ambiental aquells projectes de construcció d'infraestructures forestals que no disposin d'instruments d'ordenació i en què es donin circumstàncies especials que facin necessària aquesta avaluació, i sempre que així ho indiquin els informes emesos pels òrgans gestors o unitats responsables dels espais d'interès natural. S'aconsegueix, d'aquesta manera, escurçar els tràmits necessaris per a l'aprovació dels projectes de construcció d'infraestructures viàries forestals i, alhora, millorar la sostenibilitat dels espais protegits.

undefined
undefined
undefined
undefined
undefined