El Govern aprova la creació de l'Observatori Català del Civisme

query_builder   18 desembre 2007 14:21

event_note Nota de premsa

El Govern aprova la creació de l'Observatori Català del Civisme

.L'objectiu de l'Observatori és fomentar el civisme per tal de millorar la qualitat de vida i el benestar de les persones

.L'organisme comptarà amb la participació d'entitats públiques i privades, així com d'experts en l'àmbit del civisme i la cohesió social

.El nou organisme preveu la creació del Centre de Documentació del Civisme, un espai d'informació i consulta en temes de civisme que posarà l'èmfasi en la seva divulgació didàctica

El Govern ha acordat la creació de l'Observatori Català del Civisme, un nou organisme que neix amb la missió de contribuir al foment del civisme i el seu respecte mitjançant la diagnosi, la proposta, l'estudi i la sensibilització de la societat catalana en aquesta matèria. L'Observatori, adscrit a la Secretaria d'Acció Ciutadana del Departament de Governació i Administracions Públiques, compta amb un pressupost inicial de 109.600 euros.

L'objectiu d'aquest nou òrgan assessor i consultiu en matèria de civisme a Catalunya, del qual avui s'ha aprovat el Decret de creació, és millorar la qualitat de vida i el benestar de les persones amb el foment del civisme, un element imprescindible per assolir aquest benestar social. El civisme és un comportament fonamentat tant en el compliment de les pautes establertes en la relació entre les persones, com en el profund respecte per a la llibertat individual i col.lectiva.

L'Observatori Català del Civisme, promourà, entre d'altres mesures,  l'adopció de les mesures necessàries per aconseguir el màxim grau de divulgació i de reconeixement dels valors del civisme en la societat catalana i formular els criteris, els principis generals, les estratègies i les orientacions destinades al seu foment i a la definició de la política de civisme a Catalunya.

Composició i funcions de l'Observatori

El Decret de creació de l'organisme aprovat avui estableix l'objecte, la composició, les funcions, el funcionament i el règim intern i jurídic de  l'Observatori Català del Civisme. De fet, l'Observatori es crea com a òrgan assessor i consultiu de l'Administració de la Generalitat en matèria de civisme a Catalunya, en el qual hi participaran entitats públiques i privades, així com experts en l'àmbit del civisme i la cohesió social.

L'Observatori, que presidirà el conseller del departament Governació i Administracions Públiques, tindrà una composició de 40 membres, entre representants dels departaments de la Generalitat (Governació, Acció Social, Educació, Justícia i Interior), del món local, sindical, dels col.legis professionals vinculats a la matèria (educació social, sociologia, psicologia, pedagogia, dret), del món veïnal i associatiu, de les fundacions d'obra social i entitats sense afany de lucre, dels consells nacionals de Catalunya (de l'Audiovisual, de Joventut, de la Gent Gran, de les Dones, del Voluntariat i Escolar de Catalunya) i persones expertes de reconegut prestigi.

Les funcions de l'Observatori són:

. Promoure l'adopció de les mesures necessàries per aconseguir el màxim grau de divulgació i de reconeixement dels valors del civisme en la societat catalana i formular els criteris i les orientacions destinades al seu foment  i a la definició de la política de civisme a Catalunya.
. Assessorar als departaments de l'Administració de la Generalitat en matèria de civisme.
. Establir mecanismes d'observació de l'evolució, promoció i implantació del civisme, així com la creació d'un sistema d'indicadors per a la seva avaluació.
. Informar sobre l'adequació de l'ordenament jurídic a les necessitats del foment del civisme.
. Realitzar i difondre estudis i informes i l'establiment de metodologies de treballs que tinguin incidència en polítiques de civisme.
. Participar en les xarxes dels observatoris europeus del civisme.
. Promoure la col.laboració científica i acadèmica en matèria de civisme.
. Difusió de programes d'informació i formació sobre les polítiques de civisme.
. Crear i gestionar un centre especialitzat de documentació, hemeroteca i biblioteca sobre la matèria del civisme.
. Col.laborar en campanyes de sensibilització social respecte al civisme.
. Elaborar una memòria anual sobre l'estat del civisme a Catalunya.


El centre de documentació del civisme

Una de les tasques importants que tindrà l'Observatori Català del Civisme és la creació del Centre de Documentació del Civisme, un espai d'informació i consulta de referència en temes de civisme en general i en especial en la planificació i gestió de la divulgació didàctica del civisme. Una de les principals funcions d'aquest centre serà donar suport a l'Observatori Català del Civisme en el desenvolupament de la seva activitat. A més, aquest centre estarà obert a tota la ciutadania.

undefined
undefined
undefined
undefined
undefined