El Govern posa en marxa un conjunt de mesures per donar suport a empreses i treballadors dotades amb més de 532 milions d'euros

query_builder   16 desembre 2008 12:57

event_note Nota de premsa

El Govern posa en marxa un conjunt de mesures per donar suport a empreses i treballadors dotades amb més de 532 milions d'euros

 
  • Es crea una línia d’avals de 500 milions d’euros per a empreses amb un pla de viabilitat a través de l’ICF
  • Es posa en marxa un Protocol per acompanyar les empreses i els treballadors amb l'objectiu de reduir l'impacte de les reestructuracions, dotat amb un pressupost de 5 milions d'euros
  • Es destinen 15 milions d’euros als centres tecnològics i de recerca perquè treballin en el disseny de productes i processos pensats per al futur de l’automoció
  • Nou centre d’excel·lència FPcat Automoció a Martorell amb una capacitat per a formar 1.400 persones i un pressupost de 10,3 milions d’euros
  • S’aposta per la formació de treballadors en períodes de suspensió temporal de contractes
 
 
El Govern està posant en marxa una sèrie de mesures per ajudar a les empreses catalanes i els seus treballadors a fer front a les dificultats econòmiques actuals.
 
Aquestes actuacions s’adrecen a empreses de sectors o comarques prioritaris que precisin d’aquest suport per fer front als problemes conjunturals causats per la situació econòmica, ja que l’objectiu és ajudar les empreses que ofereixen un producte o servei desenvolupat, amb mercat i viabilitat. Totes aquestes iniciatives complementen aquelles que es puguin impulsar a nivell estatal i europeu per ajudar empreses concretes a redreçar una situació de dificultat.
 
Les mesures inclouen, d’una banda, una línia d’avals de 500 milions d’euros, acompanyada d’una sèrie d’actuacions que busquen obtenir resultats a curt termini, i de l’altra un conjunt de mesures específiques per a empreses i treballadors que estan patint a causa de les dificultats de l’accés al crèdit.
 
També s’ha posat en funcionament un Protocol d’actuació per prevenir, anticipar i reduir l’impacte de les reestructuracions i tancaments d’empreses a Catalunya, i una sèrie de mesures adreçades específicament al sector de l’automòbil.
 
Línia d’avals de 500 milions d’euros
 
El Govern ha aprovat la creació d’una línia d’avals dotada amb 500 milions d’euros a través de l’Institut Català de Finances (ICF) per ajudar les empreses a superar les dificultats derivades de la situació financera i de mercat.
 
Per poder accedir a aquests avals les empreses hauran d’aportar un pla de viabilitat, que elaborarà el Col·legi d’Economistes de Catalunya. Una vegada elaborat aquest pla, un equip amb representants dels tres departaments valorarà i validarà, si s’escau, la seva viabilitat econòmica. L’Institut Català de Finances determinarà l’import de l’aval. Amb aquesta finalitat se signarà un conveni entre la Generalitat i el Col·legi, i es destinarà un milió d’euros a sufragar la realització d’aquests plans de viabilitat. La coordinació amb el Col·legi d’Economistes es durà a terme a través de l’Agència de suport a l’empresa ACC10, fruit de la fusió de CIDEM i COPCA.
 
A banda de la posada en marxa d’aquesta línia d’avals, les empreses que ho necessitin podran comptar amb el suport del Govern per gestionar les mesures laborals, en particular aquelles relacionades amb la formació dels treballadors.
 
Així mateix, el Govern acompanyarà les empreses per dur a terme possibles actuacions orientades a la cerca de nous mercats o a l’entrada en nous sectors on puguin millorar la seva rendibilitat.
 
Aquestes actuacions s’adrecen a qualsevol sector i especialment a empreses auxiliars de l’automòbil i a aquells sectors intensius en mà d’obra, en funció de l’evolució del consum en els propers mesos i de l’afectació de l’atur en el territori on s’ubiquen.
 
Protocol de mesures per anticipar i reduir l’impacte de reestructuracions i tancaments
 
Aquest Protocol és una iniciativa pionera a l’estat que ja s’ha posat en marxa i que es podrà aplicar de forma general a les empreses que sol·licitin participar en aquest programa. L’aprovació d’aquest Protocol dóna compliment a l’Acord estratègic per a la internacionalització, la qualitat de l’ocupació i la millora de la competitivitat de l’economia catalana.
 
Amb l’objectiu de fer front a l’actual situació de dificultats econòmiques que travessen les empreses catalanes i els seus treballadors com a conseqüència de la crisi econòmica, aquest Protocol vol aportar solucions concretes que, amb el suport dels Departaments de Treball i d’Innovació, Universitats i Empresa, contribueixin a fer que el teixit productiu català surti enfortit de la situació actual així com a reduir tot el possible l’impacte sobre els treballadors i treballadores.
 
Aquest protocol, que ha estat acordat amb les patronals Foment del Treball i Petita i Mitjana Empresa de Catalunya (Pimec) i els sindicats Comissions Obreres (CCOO) i Unió General de Treballadors (UGT) en el marc del diàleg social, inclou mesures d’acompanyament a les empreses en una situació de crisi per millorar la seva situació competitiva.
 
També preveu, amb el concurs del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC), establir programes de suport a les persones treballadores, en el cas que l’empresa no estigui en condicions de mantenir l’ocupació, amb polítiques actives d’ocupació (formació, intermediació, processos de recol·locació, etcètera).
 
Actuació preventiva
 
Un dels eixos bàsics d’actuació del Protocol se centra en oferir a les empreses participants suport, informació i assessorament sobre l’evolució del seu sector i entorn empresarial. Aquest suport ha de permetre orientar les decisions que prengui l’empresa per superar la situació.
 
També s’impulsaran mesures de millora de la competitivitat dirigides a millorar l’eficiència empresarial, la productivitat i la situació financera, si és necessari fent un treball conjunt amb els seus proveïdors o dissenyant plans viables de reestructuració que ajudin a mantenir la major part possible de l’activitat de l’empresa.
 
Les actuacions orientades a la millora de la competitivitat per a empreses en procés de reestructuració poden incloure programes de reorientació de l’activitat productiva de l’empresa –programa NON d’ACC1Ó-, per aprofitar noves oportunitats de negoci no contemplades inicialment, així com acompanyament per obrir-se a nous mercats i intensificar la seva presència internacional, ja sigui com a empresa exportadora o establint centres productius a l’estranger.
 
Es facilitarà l’accés dels treballadors i treballadores de les empreses on s’estigui aplicant el Protocol a programes d’orientació, formació i qualificació professional que facin possible el canvi d’empresa i sector d’activitat. Val a dir que les empreses que s’acollin a la línia d’avals de 500 milions també es poden integrar en l’aplicació d’aquest Protocol.
 
Actuació reactiva
 
Per als casos d’empreses abocades al tancament i amb l’objectiu de reduir l’impacte econòmic, social i laboral del cessament de la seva activitat en el territori, el Protocol preveu l’aplicació a la zona afectada d’estratègies d’activació econòmica.
 
Si l’empresa que tanca és una filial o participada per una multinacional o gran empresa, la Generalitat es posarà en contacte amb la matriu per explorar la possibilitat de mantenir part de l’activitat a Catalunya o establir nous projectes d’inversió. En la línia de minimitzar l’impacte al territori del tancament d’una empresa de pes es posaran en marxa actuacions de suport a les empreses proveïdores afectades i s’intensificaran les polítiques actives d’ocupació per ajudar als treballadors a trobar una alternativa laboral.
 
Quan l’empresa no tingui la obligació de presentar un Pla Social –per exemple, per tenir menys de 50 treballadors o per quedar exempta d’aquesta obligació per la seva situació econòmica- es posaran a disposició dels treballadors tots els recursos existents per facilitar la seva recol·locació, mitjançant el Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) i les seves entitats locals públiques cooperadores. Si s’escau, es podrà recórrer a la contractació d’empreses de recol·locació per acompanyar en aquest procés.
 
Empreses que s’hi poden acollir
 
Es podran acollir a l’aplicació d’aquest Protocol, que és un programa voluntari, flexible i amb garantia de confidencialitat per a l’empresa, aquelles companyies de 250 o més treballadors en situació de risc objectiu. També està obert a les petites i mitjanes empreses d’entre 50 i 249 treballadors que es trobin en una situació econòmica o financera complicada que, soles o tenint en compte les seves proveïdores i transformadores del producte, puguin provocar un volum d’acomiadaments amb un impactes significatiu en l’ocupació i l’economia locals.
 
També està obert a qualsevol empresa immersa en un procés concursal que pugui tenir com a conseqüència una afectació a més de 50 treballadors, així com aquelles empreses que malgrat tenir una plantilla inferior a 50 persones es consideri que per la seva tipologia està justificat que se’ls permeti gaudir d’aquestes eines de suport.
 
Per determinar les empreses que finalment es podran beneficiar del Protocol el Govern elaborarà uns criteris que estableixin els supòsits d’actuació preferent, especialment en els processos de recol·locació.
 
 
 
 
Suport a la recerca i a la internacionalització del sector de l’automòbil
 
Finalment, el Govern ha aprovat, en la línia del que ja va avançar el president de la Generalitat, José Montilla, el passat dissabte 13 de desembre, un seguit d’actuacions dirigides específicament a les empreses del sector de l’automoció.
 
Així, en primer lloc s’oferirà suport a la recerca, mitjançant incentius als centres tecnològics per a que incorporin a les seves línies de treball el desenvolupament de projectes específics vinculats a l’automòbil, en coordinació amb les empreses d’aquest sector. A aquesta finalitat es destinaran 15 milions d’euros.
 
A través de la línia ICF internacionalització es destinarà un milió d’euros a diversificar els mercats per als quals treballen les empreses catalanes del sector i també a ajudar-les a entrar en nous sectors. 
 
Nou centre del Pla FPcat a Martorell i formació als treballadors en suspensió temporal de contracte
 
Pel que fa a la formació professional dels treballadors i treballadores de l’automoció, d’una banda s’accelerarà la posada en marxa del centre FPcat Automoció a Martorell, per satisfer les necessitats formatives que es derivin de les noves prioritats del mercat, com són els cotxes ecològics i de baix consum.
 
La finalització i posada en marxa del nou centre, que permetrà formar 1.400 persones l’any, està pressupostada en 10,3 milions d’euros. El centre integrarà en un mateix espai els tres subsistemes de la formació professional –inicial o reglada, ocupacional i contínua- especialitzada en el sector de l’automoció. Mentre s’acaba de construir el centre formatiu de Martorell es formaran 300 persones al CIFO (Centre de Innovació i Formació Ocupacional) de Sant Feliu de Llobregat.
 
Aquesta iniciativa dóna compliment al que recull l’Acord Estratègic per a la internacionalització, la qualitat de l’ocupació i la competitivitat de l’economia catalana 2008–2011 de crear una xarxa de centres d’excel·lència que integrin els 3 subsistemes de la formació professional.
 
En total, d’aquí a 2010 es posaran en marxa diferents centres FPcat de 16 especialitats professionals. Als centres FPcat, a banda d’activitats formatives, s’expediran titulacions i certificacions de reconeixement de l’experiència professional per a 10 especialitats formatives.
 
D’altra banda, es considera necessària la possibilitat d’impulsar la formació dels treballadors i treballadores de les empreses de l’automoció mentre estan en períodes de suspensió temporal del seu contracte.