Els Mossos d'Esquadra podran fer treballs no estrictament policials dins el cos a partir dels 57 anys mantenint la mateixa retribució

query_builder   16 desembre 2008 13:04

event_note Nota de premsa

Els Mossos d'Esquadra podran fer treballs no estrictament policials dins el cos a partir dels 57 anys mantenint la mateixa retribució

 
 
  • El Govern ha aprovat el Decret que regula la segona activitat dels Mossos d’Esquadra i resol una reivindicació històrica dels agents, pendent des de 1994
  • El pas a la segona activitat es pot realitzar per edat o per disminució de les capacitat psíquiques o físiques
  • S’oferirà tornar al cos a aquells agents amb incapacitat permanent total que actualment no hi treballen
  • La reincorporació al cos dels agents discapacitats es farà en un lloc de treball adaptat a les seves circumstàncies personals
 
 
Els Mossos d’Esquadra que ho desitgin podran passar voluntàriament a exercir treballs no estrictament policials dins el cos a partir dels cinquanta-set anys i fins la jubilació o en el cas que tinguin una disminució de les condicions físiques o psíquiques. Així ho recull el Decret aprovat avui pel Govern, que regula la situació administrativa especial de l’anomenada segona activitat del cos dels Mossos d’Esquadra.
 
D’aquesta manera, el Govern resol una reivindicació històrica dels Mossos pendent des de feia 14 anys malgrat que des de l’aprovació de la Llei de la Policia de la Generalitat, el 1994, es podia haver desenvolupat. Això ha estat possible ara gràcies a l’acord unànime signat pel conseller d’Interior, Relacions Institucionals i Participació, Joan Saura, amb els sindicats del cos dels Mossos d’Esquadra.
 
El nou Decret determina que els agents podran passar a la segona activitat per edat o per disminució de les capacitats psíquiques o físiques. En els tres casos, els Mossos podran triar un lloc de destí proper al seu domicili habitual o la comissaria més propera. Aquests agents romandran en la segona activitat fins a la jubilació o fins que passin a una altra situació administrativa, que no pot ser la de servei actiu, llevat que hagi desaparegut la disminució de les aptituds físiques o psíquiques que varen motivar el pas a aquesta situació.
 
A la segona activitat per raó de l'edat
 
Els Mossos podran sol·licitar el pas a la segona activitat quan hagin complert els cinquanta-set anys. Aquesta sol·licitud s’haurà de formalitzar mitjançant un document administratiu que es presentarà al registre sis mesos abans de la data en què es demani passar a la situació administrativa especial.
 
A la segona activitat per disminució de les capacitats físiques o psíquiques
 
El pas a la segona activitat com a conseqüència d'una disminució de les capacitats físiques o psíquiques sense que hi hagi incapacitat permanent total, absoluta o una gran invalidesa, és un procés progressiu d’adaptació del lloc de treball a les circumstàncies concretes de la persona funcionària afectada.
 
Els Mossos se sotmetran a un reconeixement mèdic que serà efectuat per la Subdirecció General de Salut Laboral i Prevenció de Riscos de la Direcció de Serveis qui proposarà un informe al director general de la Policia on es proposarà l’adaptació de lloc de treball per tal d’adequar-lo a les condicions físiques o psíquiques de la persona avaluada, la conveniència d’iniciar un expedient de passi a la situació administrativa especial de segona activitat, o bé a la tramitació de la corresponent invalidesa.
 
Aquests Mossos podran ser sotmesos a revisions periòdiques fins arribada l’edat de la jubilació forçosa, si es considera que han variat les circumstàncies que van motivar el canvi de lloc de treball.
 
El Decret també determina la provisió dels llocs de treball no policials de suport tècnic pels mossos que es puguin trobar en la situació d’incapacitat permanent total. Aquests Mossos podran exercir tasques no policials dins la Direcció General de la Policia, i això donarà lloc a mantenir els mateixos ingres­sos econòmics i a tenir la jubilació com si haguessin estat actius. Per tant, un Mosso amb una incapacitat sobrevinguda podrà continuar treballant sense ésser jubilat forçosament.
 
El Decret contempla, a més, que es poden acollir a aquesta possibilitat els Mossos d’Esquadra actualment declarats amb incapacitat total permanent que actualment estan fora el cos. 
 
Funcions dels llocs de treball no policials
 
En els propers mesos s’acabarà d’elaborar el catàleg de llocs de treball, on s’especificarà el tipus de disminució amb què cadascun d’ells podrà ser cobert. Inclourà tasques de suport en àmbits com l’administratiu, la conducció o la investigació, en els nivells superior, mitjà i bàsic.
 
Concretament, en l’àmbit superior, les funcions estaran relacionades amb el comandament, la direcció, l’orientació, la coordinació i la inspecció dels serveis. En un nivell mitjà s’inclouran funcions vinculades amb la gestió i la supervisió de diverses unitats i en un nivell bàsic, les funcions comprendran el suport a tasques derivades dels nivells superiors.
 
Els agents declarats en incapacitat permanent total per a les funcions policials i que ocupin llocs de treball tècnics superior, intermedi o bàsic de suport, no disposaran de l’arma reglamentària ni dels elements d’acreditació professional corresponents a la policia de la Generalitat.