El Govern aprova la despesa destinada a les universitats del Pla d'inversions del 2007 al 2013

query_builder   5 febrer 2008 13:51

event_note Nota de premsa

El Govern aprova la despesa destinada a les universitats del Pla d'inversions del 2007 al 2013

  • L’aportació permetrà finançar les actuacions previstes als convenis d’inversions signats amb les universitats públiques catalanes, que gestionaran aquests recursos 
  • El PIU 2007-2013 es va aprovar el passat mes de juliol i compta amb una inversió total de 635 milions d’euros  
El Govern ha aprovat avui la despesa destinada als centres universitaris durant els anys 2007-2013 per al finançament de les actuacions previstes als convenis específics d’inversions i que han de ser gestionades per cadascuna de les universitats públiques catalanes. La despesa aprovada correspon a l’execució d’una part del Pla d’inversions de les universitats públiques (PIU) 2007-2013, que compta amb una inversió total de 635 milions d’euros.
 
Concretament avui s’han aprovat les inversions a gestionar per part de les universitats públiques catalanes, les inversions destinades a consorcis participats per la UPC i una dotació per a imprevistos.
 
L’import total de les inversions a gestionar directament per cadascuna de les universitats públiques i que seran finançades amb càrrec al pressupost de la Generalitat de Catalunya, així com les principals actuacions són els següents:
 
Universitat de Barcelona
 
La Universitat de Barcelona (UB) comptarà amb una inversió de 74.258.582 euros per dur a terme actuacions que gestionarà de manera directa. Són aquestes: 
  • Facultat de Belles Arts (primera fase): Nou edifici (8.000 m2) per ubicar els estudis de Belles Arts atès que l'actual no compleix les condicions necessàries. Els pavellons annexos, que van ser construïts de manera provisional, ja fa 30 anys que s’utilitzen. 
  • Edifici TIC-SCT: Es tracta de la construcció d’un nou edifici a la franja nord de l’espai central del Campus Nord. Aquest nou edifici permetrà donar serveis als centres experimentals (Facultats, Instituts...) i també la incorporació de nous equipaments i de les noves tecnologies de recerca i de les tecnologies de la informació.
Universitat Autònoma de Barcelona
 
La Universitat Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) rebrà una inversió de 120.000.000 euros. En aquest cas, el 60% del PIU 2007-2013 previst és destinat a actuacions de reposició, adaptació i millora. Tanmateix, un important volum d’inversió va destinat a recreixements d’edificis ja existents. En destaquen dues actuacions: 
  • Hospital Clínic Veterinari (segona fase): Ampliació d'instal·lacions i creació de la nova divisió de gran animals. Inclou sales d’operacions i boxs. Adequació i construcció nova de serveis, lavabos, dependències i magatzems. 
  • Filosofia, Lletres i Psicologia: Reducció de la densitat dels despatxos actuals del professorat i dels destinats a recerca i consulta. Creació d'espais multifuncionals envers els visitants i l'alumnat i per poder habilitar reunions i similars. Dotació d'equipaments i d’instal·lacions i sistemes de nova tecnologia tant a nivell informàtic com de seguretat. 
Universitat Politècnica de Catalunya
 
A la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) s’hi preveuen inversions per un import total de 97.360.000 euros. En destaquen l’acabament d’actuacions endegades durant l’anterior PIU, com ara la Biblioteca d’Arquitectura. Pel que fa a noves actuacions, la més rellevant és la creació del Nou Campus Universitari del Besòs. 
 
Universitat Pompeu Fabra
 
La Universitat Pompeu Fabra (UPF) comptarà amb inversions per valor de 23.000.000 euros. Cal destacar-ne la construcció de nous edificis i infraestructures universitàries destinades a aularis i departaments d’organització al Campus Universitari de la Comunicació del Districte 22@ d’aquesta universitat. 
 
Universitat de Girona
 
La Universitat de Girona (UdG) comptarà amb una inversió de 57.000.000 euros. Gran part d’aquestes actuacions previstes van destinades a finalitzar les iniciades durant el PIU 2001-2006; cal destacar la Facultat de Ciències de l’Educació i la construcció de l’aulari comú al Campus Universitari de Montilivi. Pel que fa a noves actuacions, es preveu la construcció de la nova Facultat de Turisme i Comunicació. 
 
Universitat de Lleida
 
La Universitat de Lleida (UdL) compta amb un total d’inversions per valor de 31.171.139 euros. A la Universitat de Lleida cal esmentar l’acabament dels edificis endegats durant el PIU 2001-2006: l’edifici de serveis al Campus d’Agrònoms, l’edifici seu dels Estudis de Ciències de l’Educació i l’acabament del nou mòdul de la Facultat de Medicina. Com a nova actuació, cal destacar la construcció d’un edifici polivalent al Campus de Cappont. 
 
Universitat Rovira i Virgili
 
La Universitat Rovira i Virgili (URV) compta amb una inversió total de 25.533.644 euros. Cal destacar la construcció d’una nova seu per a la Facultat de Lletres i Infermeria, així com un nou edifici per a la Facultat de Ciències de l’Educació i Psicologia.
 
El Pla d’inversions de les universitats públiques de Catalunya per al període 2007-2013 (PIU), que va ser aprovat pel Govern el mes de juliol passat, estableix que els projectes d’inversió previstos podran ser realitzats bé de forma directa per les universitats, bé encarregant-ne la gestió a l’empresa ICF-equipaments SAU o bé a una altra entitat que es pugui determinar al llarg de la seva vigència.
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined