Més reclusos podran accedir a una feina que els faciliti la seva reinserció social i laboral

query_builder   11 novembre 2008 13:43

event_note Nota de premsa

Més reclusos podran accedir a una feina que els faciliti la seva reinserció social i laboral

  • La nova llei del Centre d’Iniciatives per a la Reinserció (CIRE) té per objectiu que treballin tots els interns que estiguin en disposició de desenvolupar una feina
  • Amb el nou text els ajuntaments també podran fer encàrrecs al CIRE
  • La formació laboral i el treball arribarà també als centres de justícia juvenil per adaptar la legislació als drets dels menors i els joves internats
 
 
El Govern ha aprovat avui el Projecte de llei de regulació del Centre d’Iniciatives per a la Reinserció (CIRE), que impulsa la reinserció sociolaboral en els àmbits penitenciari i de justícia juvenil. L’objectiu del CIRE és la rehabilitació dels reclusos mitjançant l’aprenentatge d’hàbits laborals i d’un ofici. El document acordat pel Govern estableix nous instruments per donar resposta a l’increment en la demanda de llocs de treball per a la població reclusa i a la necessària creació d’itineraris individuals que incloguin formació, treball i la posterior inserció sociolaboral.
 
Amb la nova llei, el Centre d’Iniciatives per a la Reinserció té com a objecte facilitar la reinserció sociolaboral de les persones internes en centres penitenciaris i educatius de Catalunya, mitjançant el desenvolupament de programes formatius i educatius, la creació de llocs de treball i altres actuacions encaminades a la seva reinserció. L’objectiu, doncs, és que treballin tots els interns que estiguin en disposició de fer-ho.
 
En primer lloc, el nou text converteix el Centre d’Iniciatives per a la Reinserció en un mitjà no només al servei de la Generalitat sinó també dels ens locals de Catalunya, de manera que tant la Generalitat com els ajuntaments podran fer encàrrecs al CIRE, que estarà obligat a realitzar. En els darrers anys ja s’havia començat a treballar en aquesta línia. El 2007, per exemple, es van oferir a 18 noves administracions serveis exteriors com ara pintura, neteja forestal o trasllats, que van realitzar interns en règim de semillibertat.
 
La formació laboral i el treball arriben també als centres de justícia juvenil
 
A més, la llei amplia les funcions del CIRE per tal que pugui actuar també en els centres de justícia juvenil. D’acord amb els drets que tenen reconeguts legalment a partir de la Llei de justícia juvenil, la formació laboral i el treball remunerat s’estendran als menors i als joves internats, en el marc de la normativa laboral. En aquest camp, ja existeixen experiències molt positives, com el taller de recent creació al Centre Educatiu Can Llupià, on un grup de joves treballa en el muntatge de bicicletes, o la conversió del taller de manipulats del centre educatiu El Segre en una impremta, que ha permès el desenvolupament d’un taller formatiu i de major qualificació, molt més adient per als menors. 
 
Més formació ocupacional i noves eines d’inserció laboral
 
La nova llei també consolida la gestió de la formació professional ocupacional i de la inserció laboral. Els programes de formació professional proporcionen hàbits laborals als reclusos, al mateix temps que els preparen per desenvolupar professions demanades pel mercat laboral. L’any passat, 4.191 alumnes van rebre formació ocupacional en 278 cursos. En el mateix període, la Borsa de Treball del CIRE va atendre 3.319 persones, de les quals prop de la meitat, concretament 1.568, van poder signar un contracte. Aquesta xifra suposa un increment del 84,25%, respecte als 851 contractes signats l’any 2006.
 
Per últim, la llei reconeix la figura del Consell Assessor del CIRE com a òrgan de participació, assessorament i informació entre les administracions competents i els representants de les organitzacions empresarials i sindicals en matèria d’inserció. En aquest òrgan assessor hi participaran les entitats associatives dels ens locals de Catalunya, de les organitzacions empresarials i sindicals que tinguin la consideració de més representatives a Catalunya, i del Consell General de Cambres Oficials de Comerç, Indústria i Navegació de Catalunya. També es crea la Comissió Executiva per assegurar un major grau de seguiment de l’activitat de l’empresa pública.
 
La importància del treball per a la reinserció
 
El treball és un element fonamental del tractament de l’intern, necessari en el seu procés de reinserció social. A més, la feina possibilita a les persones privades de llibertat el desenvolupament d’habilitats laborals i l’accés a uns recursos econòmics per a ells i per a les seves famílies. El treball a l’entorn penitenciari existeix en les fórmules de tallers productius a l’interior i a l’exterior dels centres, els serveis externs a empreses o a la pròpia Administració, els plans ocupacionals i les prestacions laborals a les pròpies presons, com ara el treball a cuines o bugaderies.
 
Prop de 3.000 interns realitzen treball penitenciari 
 
Una mitjana de 2.939 interns han treballat durant la primera meitat de l’any als centres penitenciaris catalans, davant els 1.990 que ho van fer en el mateix període de l’any passat, xifres que representen un increment del 47,68%.
 
Entre els sectors més representatius que han proporcionat feina estable als tallers productius hi ha l’electricitat o la confecció de roba hospitalària per a l’Institut Català de la Salut i tots els hospitals que en depenen. En volums de producció, el treball dels interns s’ha traduït en la confecció de 300.000 llençols, la fabricació de 1.300 llits metàl·lics o el manipulat de 5 milions de carpetes, només en el darrer any.
 
D’ençà dels seus inicis, l’any 1989, el centre ha incrementat en un 1.200% el seu volum econòmic. L’ocupació ha crescut en més d’un 100%, des del 2003. Només en el darrer any, aquest percentatge ha augmentat en un 21%.
 
 
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined