El Govern aprova el Decret que regula les condicions d'habitabilitat dels habitatges

query_builder   7 abril 2009 14:58

event_note Nota de premsa

El Govern aprova el Decret que regula les condicions d'habitabilitat dels habitatges

 
 • El decret potencia habitatges més accessibles i flexibles d’acord amb els criteris de qualitat i els continguts de la cèdula d'habitabilitat que determina la Llei del dret a l’Habitatge
 • La normativa fixa el llindar màxim d’ocupació per persona i amplia la superfície mínima útil de 30 a 40 m2
 • Aposta perquè els habitatges permetin l’accés i la utilització dels espais a les persones amb mobilitat reduïda, encara que no s’ajustin forçosament als requeriments de l’habitatge adaptat
 
El Govern ha aprovat avui el Decret sobre condicions d’habitabilitat dels habitatges i la cèdula d’habitabilitat, que introdueix diverses novetats respecte a la normativa actual amb l’objectiu de potenciar un concepte d’habitatge més practicable i adaptable a les necessitats dels seus ocupants i d’evitar-ne una utilització anòmala. Entre les mesures més destacades, la normativa introdueix l’establiment d’un llindar d’ocupació màxim per habitatge o l’ampliació de la superfície mínima útil de 30 a 40 m2. Amb l’aprovació d’aquest acord el Govern compleix amb la revisió exigida per la Llei del dret a l’habitatge pel que fa als criteris de qualitat i als continguts de la cèdula d'habitabilitat.
 
El decret té com a com objectiu estendre l’accessibilitat més enllà dels habitatges adaptats i fer-ne un referent extensible a tots els habitatges en general. En aquest sentit, aposta perquè els habitatges permetin a les persones amb mobilitat reduïda l’accés i la utilització de forma autònoma dels espais d’ús comú, tot i que no s’ajustin forçosament a tots els requeriments de l’habitatge adaptat. Així, la cuina, el bany i els espais de circulació hauran de disposar d’una amplada suficient que permeti fer un gir d’un metre vint centímetres de diàmetre, lliure de l’afectació de les portes, i la dutxa/banyera, vàter i rentamans, hauran de tenir una alçada que en faciliti l’accés. En aquesta mateixa línia, el decret també especifica que els edificis d’habitatges han de disposar d’ascensor sempre que aquest sigui imprescindible per convertir en practicables els itineraris des de l’exterior de l’edifici a l’accés a cadascun dels habitatges.
 
Una altra de les novetats del decret és que preveu la possibilitat que els espais de les llars siguin flexiblesi puguinadaptar-se a les necessitats canviants dels seus ocupants. Així doncs, la compartimentació de l’habitatge serà lliure, amb l’única limitació que els espais destinats a les habitacions puguin independitzar-se i els destinats a cambres higièniques siguin recintes independents.
 
Pel que fa la sosteniblitat i l’estalvi energètic, el decret precisa que els habitatges han de ser concebuts atenent a l’aprofitament de les condicions naturals del clima. En particular, disposaran d’elements arquitectònics que, tenint en compte la relació interior-exterior, proporcionin una resposta sostenible als requeriments climàtics.
 
Una eina per fer front a la sobreocupació
 
El decret també concreta l’estàndard de superfície per persona en els habitatges i el seu llindar màxim d’ocupació, amb la finalitat de contribuir a la lluita contra una utilització anòmala dels habitatges, com ara la seva sobreocupació.
 
En aquest sentit el decret també especifica com a condicions exigibles que tot habitatge nou ha de ser apte per a l’ocupació de dues persones, i ha de constar, com a mínim, d’una estança, una cambra higiènica, un equip de cuina, admetre directament la instal·lació d’un equip de rentat de roba, preveure una solució per l’assecat natural de la roba, i tenir una superfície útil mínima no inferior a 40 m2.
 
Novetats pel que fa a les condicions d’habitabilitat
Superfície mínima
 • La superfície mínima augmenta de 30m2 a 40 m2 en el cas dels habitatges nous.
 • En el cas dels habitatges usats se segueix fixant un mínim de 20 m2 de superfície útil.
 • En el cas dels habitatges construïts abans del 1984 només es permeten aquests 15 m2sempre i quan l’habitatge no sigui transmès.
 
Elements que composen un habitatge
 • A més de l’estança, la cambra higiènica i la cuina, s’ha de disposar d’un espai mínim per a l’emmagatzematge i d’un espai per rentar la roba.
 • S’estableixen unes determinades dimensions pel que fa a la cuina, cambra higiènica i passadissos.
 
Alçada mínima
 • L’alçada mínima habitable no s’ha modificat (2,5 m).
 • S’ha modificat l’alçada mínima de la cuina i cambra higiència (que ha augmentat 10 cm.)
 • S’ha afegit l’alçada mínima entre forjats (que és de 2,70 deixant així al menys 20 cm. per a les instal·lacions diverses que pugin ser necessàries.
 
Dimensions de les habitacions
 • La dimensió de les habitacions ha augmentat en 4 metres quadrats en el cas dels habitatges nous, però no es distingeix en habitació individual i doble. A partir de la segona habitació, les dimensions han de ser de 8m2.
 
Espais per a emmagatzematge
 • Els espais per a emmagatzematge han de tenir unes dimensions mínimes específiques i una superfície total en funció del nombre d’habitacions de l’habitatge. L’anterior decret no preveu els espais per a l’emmagatzematge.
 
 
Reforç de la cèdula d’habitabilitat
 
D’altra banda, la revisió de la regulació reforça la cèdula d’habitabilitat com a instrument mitjançant el qual s'efectua la comprovació del compliment de tots els requisits i n’estableix l’obligatorietat per a tots els habitatges de Catalunya. La cèdula manté la vigència de 15 anys.
 
El decret determina que els habitatges nous, els reconvertits i els rehabilitats, han de disposar de cèdula prèviament a la seva ocupació, la resta de casos, és a dir, els habitatges usats o preexistents, caldrà que en disposin quan es procedeixi a la transmissió, lloguer o cessió del seu ús.
 
En el cas de transmissió, el comprador pot eximir al venedor de l’obligació de lliurar la cèdula, sempre i quan es tracti d’habitatges usats que hagin de ser objecte d’una rehabilitació que permeti el compliment de les condicions d’habitabilitat, una excepció que en l’antic decret no es concretava. En aquests casos caldrà lliurar un informe d’un tècnic competent que acrediti que l'habitatge pot obtenir la cèdula d'habitabilitat, quan compleixi les condicions d’habitabilitat previstes en el Decret, després de l'execució de les obres de rehabilitació. També amb referència a les cèdules d’habitabilitat, a partir de l’entrada en vigor del decret, serà requisit indispensable que les empreses subministradores incorporin una còpia d’aquesta al seu expedient de contractació. 
 
Ampliació de competència per a l’atorgament de les cèdules
 
El decret aprovat avui també preveu que la cèdula d’habitabilitat pugui ser atorgada pels ens locals quan s’hagi produït la delegació a favor seu de conformitat amb el que diu la Llei de l’habitatge, tot i que l’efectivitat de la delegació requerirà que aquesta sigui acceptada per cada ens local interessat. Fins ara, aquest document era atorgat exclusivament pel Departament de Medi Ambient i Habitatge.
undefined
undefined
undefined
undefined