• S’invertirà 7,4 milions d’euros en la construcció d’un nou enllaç a la carretera C-55 a Sant Joan de Vilatorrada per tal de millorar la connectivitat del municipi 
  • Es faran obres de millora a la carretera entre Manlleu i Torrelló  i al camí d’accés a les pistes d’esquí de Tavascan
 El Govern ha impulsat avui les obres de millora corresponents a tres actuacions a la xarxa viària catalana per un valor de 8 milions d’euros i n’ha aprovat l’ocupació dels bens i drets afectats pels treballs. Entre aquests projectes, en destaca la construcció d’un nou enllaç a la C-55, a Sant Joan de Vilatorrada, al Bages, que permetrà millorar l’accessibilitat a aquest municipi, amb una inversió prevista de 7,4 milions d’euros. També es realitzaran obres d’eixamplament de la carretera BV-5224 entre Manlleu i Torelló, a Osona, i de millora de traçat del camí d’accés a les pistes d’esquí de Tavascan, a la sortida del nucli de Quanca, a Lladorre, al Pallars Sobirà.
 
El Govern ha impulsat la construcció d’un nou enllaç a la C-55, a Sant Joan de Vilatorrada, amb l’objectiu de millorar les connexions a la carretera i facilitar l’accessibilitat al polígon els Vinyats i a un futur centre penitenciari. Aquesta actuació, actualment en fase de licitació, compta amb una inversió prevista de 7,4 milions d’euros. Es preveu que els treballs comencin el segon trimestre d’enguanyi tinguin un termini d’execució de 10 mesos.
 
El nou accés se situarà a uns dos quilòmetres de distància de l’actual enllaç de la C-55 amb l’Eix Transversal. En concret, les obres que ara s’impulsen inclouran els elements següents:
 
  • Construcció d’una rotonda aixecada sobre la C-55: La rotonda, de 78 metres de diàmetre superior, estarà aixecada sobre la C-55 i, per la proximitat del riu Cardener, quedarà lleugerament desplaçada respecte de l’eix del tronc de la carretera. Aquest giratori, a més de les entrades i sortides corresponents al tronc de la carretera, també tindrà tres ramals de connexió cap als polígons industrials existents. Un d’aquests ramals, a més, permetrà també accedir al futur centre penitenciari. Per a formar la rotonda es construiran dos passos superiors sobre la C-55, de 22,5 metres de longitud.
 
  • Millora de l’accés al polígon els Vinyats II: A l’accés actual, es permetrà només el moviment de gir a la dreta en direcció cap a Súria i la resta de moviments s’efectuarà pel nou enllaç. Un cop fora del tronc, una rotonda de 36 metres de diàmetre exterior permetrà la distribució dels vehicles cap al polígon i també cap al camí del Poal.
 
  • Formació d’un tercer carril: Per tal d’afavorir la seguretat i fluïdesa del trànsit es construirà un tercer carril a la via en el sentit Manresa, en el tram entre el nou enllaç a diferent nivell i la intersecció amb la carretera BV-3008 (carretera de Canet de Fals i Fonollosa). La longitud d’aquest tercer carril serà de 750 metres.
 
  • Millora del traçat: Es millorarà el traçat de la C-55, per tal de suavitzar un revolt, amb l’objectiu de millorar la seguretat i confort en la conducció.
 
  • Altres treballs: El projecte també preveu la restitució de diferents trams de camins afectats per les obres. A més del camí del Poal, es restituirà el camí de Joncadella en un tram de 300 metres, fins a connectar-lo al polígon els Vinyats III. També es condicionarà l’accés a la planta d’àrids i es formarà un nou accés a la fàbrica existent.
 
Condicionament de la BV-5224
 
El Govern també ha impulsat avui les obres que permetran l’eixamplament de la carretera BV-5224 entre Manlleu i Torelló, per tal d’afavorir la seguretat i la fluïdesa del trànsit. Els treballs, en fase de licitació per un import de 681.000 euros, començaran el segon trimestre d’enguany i tindran una durada de sis mesos.
 
Les obres abastaran un tram d’1,5 quilòmetres de longitud i consistiran en l’eixamplament de la calçada actual, que compta amb dos carrils de circulació. Els dos carrils de circulació tindran una amplada de 3,5 metres cadascun. La carretera, a més, comptarà amb vorals de 0,5 metres i cunetes d’entre 1 i 1,5 metres d’amplada.
 
A més de l’ampliació de la calçada i la renovació del ferm de la via, els treballs inclouran la millora del drenatge, la renovació de la senyalització i la instal·lació de noves barreres de seguretat. Finalment, l’actuació es completarà amb l’estesa de terra vegetal, la hidrosembra i la plantació d’espècies arbustives.
 
 
Millora del traçat al camí a les pistes d’esquí de Tavascan
 
El Govern ha previst la millora de traçat del camí d’accés a les pistes d’esquí de Tavascan, a la sortida del nucli de Quanca, a Lladorre. Aquest projecte, amb una inversió prevista de 407.000 euros, s’emmarca en les actuacions de millora d’accessos que el Govern està desplegant dins del pla director de les estacions de muntanya.
 
Les obres comprendran un tram de revolts de 220 metres de longitud, amb un pendent pronunciat, del 13,8%. Els treballs permetran eixamplar la calçada fins als 6 metres, dotant-la d’un carril de 3 metres per sentit de la circulació, a més de cunetes d’un metre i vorals.
 
Igualment, es pavimentarà el camí, s’executaran obres de drenatge, es millorarà la senyalització vertical i horitzontal i s’instal·laran barreres de seguretat. Es preveu que les obres comencin el segon trimestre d’enguany i tinguin un termini de sis mesos.