El Govern aprova el Projecte de llei d'acollida per fomentar l'autonomia de les persones immigrades

query_builder   2 juny 2009 13:46

event_note Nota de premsa

El Govern aprova el Projecte de llei d'acollida per fomentar l'autonomia de les persones immigrades

  • Catalunya es posiciona com a regió europea de referència en l’acolliment de nouvinguts ja que és la primera comunitat a l’Estat i al Sud d’Europa en impulsar una Llei així
  • Es crearà un servei de primera acollida homogeni, que inclourà una entrevista amb un agent d’acollida, informació i formació sobre la societat catalana, el mercat laboral, el dret d’estrangeria i la llengua
  • La Llei estableix el català com a llengua comuna i vehicular, tal com marca el Pacte Nacional per a la Immigració
  • Inclou la creació de l’Agència de les Migracions de Catalunya, que agilitzarà el treball en xarxa amb els ens locals i les entitats que donen suport a la immigració
 
 
El Govern ha aprovat avui el Projecte de llei d’acollida a les persones immigrades i retornades a Catalunya, una iniciativa que té com a objectiu fomentar l’autonomia de les persones immigrades perquè siguin menys dependents dels sistemes públics i, d’aquesta manera, incrementar la igualtat d’oportunitats.
 
Per aconseguir-ho, la futura llei crea un servei de primera acollida homogeni i universal a través dels ens locals, un servei que esdevindrà un conjunt d’eines formatives a l’abast dels usuaris i que contindrà les següents actuacions:
 
  • Entrevista amb un/a agent d’acollida
  • Formació bàsica en llengua catalana
  • Formació sobre el mercat de treball
  • Informació sobre el model de societat catalana
  • Informació sobre drets i deures, a més del marc jurídic d’estrangeria 
 
 
El document aprovat avui pel Govern també estableix el català com a llengua comuna i vehicular en el procés d’acollida i reforça l’aprenentatge de la llengua, en la línia de les mesures establertes en el Pacte Nacional per a la Immigració, signat el 19 de desembre de 2008. Concretament, el Projecte de llei contempla oferir, des d’ara fins el 2015, més d’11.700 nous cursos inicials o bàsics de català que s’integraran a l’oferta actual.
 
El nou text situa Catalunya com a regió europea de referència en l’acolliment de nouvinguts ja que és la primera comunitat a l’Estat i al Sud d’Europa en impulsar una normativa així.
 
L’acollida a Catalunya i en el país d’origen
 
Tot i que el gruix dels serveis es donaran a Catalunya, el text aprovat avui també contempla oferir el servei de primera acollida ja en el país d’origen, en els casos regulats pel marc legal d’estrangeria, que en aquests moments s’aplicaria bàsicament als reagrupaments familiars.
 
En l’àmbit català, el Projecte de llei també fomenta l’acollida a les empreses i als centres de treball, que poden desenvolupar programes d’acollida, integració i igualtat d’oportunitats de comú acord amb els agents socials. Es parteix, doncs, d’una gestió compartida i transversal del fet migratori que pertoca a tota la societat.
 
El nou text contempla un treball conjunt entre el Govern i els ens locals, mantenint l’autonomia municipal i reconeixent la seva experiència acumulada en els darrers anys. També s’adaptarà part dels continguts a la realitat local de cada zona.
 
El benefici dels coneixements de la primera acollida
 
Les persones immigrades i retornades obtindran una acreditació dels coneixements adquirits en la primera acollida, que els serà reconeguda pels agents econòmics de cara a la inserció laboral i també els servirà per demostrar de manera objectiva el procés d’arrelament. D’aquesta manera, es proporcionen uns criteris homogenis a l’hora de demostrar la integració i es respon a una demanda del món local.
 
En aquest sentit, el Govern intentarà arribar a acords amb l’Administració de l’Estat per tal que les certificacions del servei tinguin efecte en els procediments d’estrangeria, tal i com reclama el Pacte Nacional per a la Immigració.
 
Nova Agència de Migracions de Catalunya
 
El Projecte de llei també inclou la creació de la futura Agència de les Migracions de Catalunya, un nou òrgan adscrit a la Generalitat que facilitarà i agilitzarà el treball en xarxa amb els ens locals i les entitats que donen suport a la immigració.
 
Un text que és fruit d’un procés participatiu amb ens locals i entitats de tot Catalunya
 
L’objectiu del Govern és demanar al Parlament la tramitació del Projecte de llei per procediment d’urgència perquè la norma pugui entrar en vigor aquesta mateixa legislatura. La previsió és que les seves disposicions s’apliquin de forma progressiva, de manera que el 2015 estigui completament desplegada.
 
El rerefons d’aquest Projecte de llei correspon a la necessitat d’articular mecanismes globals i universals que permetin oferir una acollida adequada a les persones nouvingudes, entesa com una inversió que va en benefici del conjunt de la població.
 
Després de la redacció del document de bases es va portar a terme un procés participatiu amb tècnics i responsables en immigració d’ens locals i entitats de tot Catalunya. Més de 700 persones hi van prendre part amb aportacions i propostes que s’han tingut en compte a l’hora d’elaborar el document que ha arribat avui al Consell de Govern. Ha estat un text pactat també amb les entitats municipalistes i que compta també el vist-i-plau del Consell de Treball, Econòmic i Social i de la Comissió de Govern Local de la Generalitat.
 
La llei regula les actuacions destinades a l’acollida impulsades fa anys
 
La nova regulació legislativa culmina i recull l’experiència i les iniciatives dedicades a la integració i l’acolliment dels nouvinguts impulsades fa anys pel Govern, com a conseqüència de l’augment de la immigració registrada a partir dels primers anys d’aquest segle. Des del 2005, el Govern ha fet cursos d’acollida a més de 50.000, més de 110.000 persones han rebut cursos de català, uns 125.000 alumnes han passat per les aules d’acollida i, amb el Govern ha destinat 30 milions d’euros en els darrers cinc anys a uns 111 municipis a facilitar la integració dels nouvinguts.

undefined
undefined
undefined
undefined