Altres Acords de Govern

query_builder   2 juny 2009 13:51

event_note Nota de premsa

Altres Acords de Govern

El Govern atorga la concessió definitiva de ràdio municipal als ajuntaments de Sant Boi de Llobregat i de Balaguer
 
El Govern ha acordat atorgar a l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat (el Baix Llobregat), i al de Balaguer (la Noguera) la concessió definitiva per a la prestació del servei públic de radiodifusió sonora en ones mètriques amb modulació de freqüència.
 
Ambdós municipis ja disposaven des de 1991 de la concessió provisional d’una emissora de freqüència modulada de tipus municipal. Després de l’aprovació del projecte tècnic de l’emissora i de la inspecció tècnica de les instal·lacions, el Govern ha procedit a l’atorgament definitiu de la concessió a la ràdio municipal.
 
 
El Govern crea la Comissió de Coordinació de l’Aplicació de l’U per Cent Cultural
 
El Govern ha acordat crear la Comissió de Coordinació de l’Aplicació de l’U per Cent Cultural amb l’objectiu d’efectuar el seguiment i coordinació de l’aplicació de la normativa reguladora de l’u per cent cultural. La Comissió té com a objectius vetllar perquè els diferents organismes de la Generalitat compleixin l’obligació de reserva de l’u per cent cultural i aprovar l’aplicació dels fons provinents del mateix, elaborar un informe anual sobre la seva aplicació i presentar-lo al Govern, emetre un informe previ a les inversions culturals que l’Estat faci a Catalunya en aplicació de l’u per cent cultural, i fer propostes de revisió i millora de la normativa d’aquesta mesura.
 
La legislació sobre patrimoni cultural català estableix que l'Administració de la Generalitat ha de reservar en els pressupostos de les obres públiques una partida mínima de l'u per cent de la seva aportació amb la finalitat d'invertir-la en el patrimoni cultural i en la creació artística.
undefined
undefined
undefined
undefined