El Govern impulsa els mitjans electrònics a l'Administració per simplificar els tràmits que han de fer els ciutadans

query_builder   7 abril 2009 14:59

event_note Nota de premsa

El Govern impulsa els mitjans electrònics a l'Administració per simplificar els tràmits que han de fer els ciutadans

 
  • S’aprova un decret que reduirà el nombre de documents a aportar i escurçarà els terminis de resolució
  • També es potencia la relació electrònica dins la mateixa Generalitat i amb altres administracions
 
El Govern ha aprovat avui el decret que impulsa i desenvolupa els mitjans electrònics a l’administració de la Generalitat. L’objectiu d’aquesta norma és posar a l’abast de la ciutadania els mitjans electrònics per simplificar al màxim la relació amb l’administració i potenciar també la relació electrònica dins la mateixa Generalitat i amb altres administracions.
 
L’aplicació dels mitjans electrònics ha de servir per reduir el nombre de documents a aportar i escurçar els terminis de resolució, per la qual cosa caldrà fer una revisió dels procediments i els serveis administratius. Es tracta, doncs, de facilitar les relacions amb del ciutadà l’administració i garantir la seguretat total durant el procés i la privacitat de les dades personals.
 
Aquest decret estableix el règim jurídic de la utilització dels mitjans electrònics, les mesures d’ordenació, impuls i desenvolupament dels serveis electrònics, l’impuls a la interoperabilitat i la regulació de la seu electrònica. És a dir, ordena el procés de desenvolupament dels serveis electrònics, fixant el paper de cadascun dels actors que hi participen i planificant l’estratègia d’implantació. A més, la norma fa especial èmfasi en la racionalització i transformació dels serveis abans de l’aplicació dels mitjans electrònics, mitjançant la simplificació documental i procedimental.
 
Foment de la relació electrònica entre administracions
 
Cap administració pot demanar a un ciutadà un document que ja figuri al catàleg de dades i documents electrònics. Aquesta capacitat de les administracions per compartir la informació de què disposen en aquest catàleg conjunt és també un aspecte que regula el decret. Les mateixes administracions són les que han de garantir la seguretat i circulació de dades i documents i, en aquest sentit, el Govern farà un protocol d’interoperabilitat, que determinarà el procediment per requerir i incorporar dades al Catàleg.
 
Seu electrònica
 
La ciutadania podrà accedir a la informació, els serveis i els tràmits electrònics de l’administració de la Generalitat a través d’una seu electrònica, és a dir, una adreça corporativa ubicada al portal www.gencat.cat. El portal, que també donarà accés al Diari Oficial de la Generalitat, assegurarà la qualitat de la informació, la cerca integrada, la identificació i una comunicació segura, l’accés al registre electrònic, les comunicacions, les notificacions i els formularis per iniciar els procediments administratius o sol·licitar la prestació de serveis.
 
Registre i signatura electrònica
 
El registre electrònic de la Generalitat S@rcat, que serveix per rebre i remetre sol·licituds i comunicacions, és com qualsevol altre registre de l’administració catalana però amb l’avantatge que la tramitació no ha de ser presencial ni ha de fer-se dins d’un horari determinat. Admet tot tipus de documents electrònics normalitzats d’acord amb els formats preestablerts i tots aquells on s’identifiqui l’emissor i el seu destinatari, així com les dades que facilitin la seva tramitació. Aquest és un altre dels aspectes que regula el decret.
 
D’altra banda, tant el DNI electrònic com els certificats idCAT, emesos per l’Agència Catalana de Certificació, poden ser utilitzats com a sistema de signatura electrònica en les relacions amb les administracions. De la mateixa manera, es preveu l’impuls de l’ús de la signatura electrònica per als empleats públics amb la finalitat de millorar la gestió i la reducció de tràmits administratius. Entre d’altres aspectes, també es regulen els expedients electrònics, les notificacions electròniques i la gestió documental i l’arxiu electrònic.
 
En definitiva, el decret vol ser una eina útil per la implantació progressiva de l’ús dels mitjans electrònics en les comunicacions, relacions, tràmits i prestacions de serveis amb els ciutadans i ciutadanes, així com en les seves comunicacions internes i amb altres administracions públiques i institucions.
undefined
undefined
undefined
undefined