El Govern destinarà 10,4 milions d'euros a diverses mesures de suport per a les comarques de muntanya

query_builder   7 abril 2009 14:54

event_note Nota de premsa

El Govern destinarà 10,4 milions d'euros a diverses mesures de suport per a les comarques de muntanya

 
  • El gruix de la inversió, 5,5 milions d’euros, s’adreça als ens locals per a millores en el paisatge, equipaments i infraestructures d’electrificació o d’abastament d’aigua
  • 4,4 milions més es destinaran al condicionament de camins rurals i de muntanya, i un total de 550.000 euros per tirar endavant altres actuacions de desenvolupament local
  • El Govern també adquirirà 8 màquines llevaneu per garantir la seguretat en el trànsit en cas de nevada o risc de glaçada
 
El Govern ha aprovat avui diverses convocatòries d’ajuts, amb un import total de 10,4 milions d’euros, que tenen per objectiu impulsar la qualitat de vida i els projectes de les comarques de muntanya. El gruix dels ajuts, 5,5 milions d’euros, està adreçat als ens locals per a millores en el paisatge, equipaments i infraestructures d’electrificació o d’abastament d’aigua. Una altra partida, de 4,4 milions d’euros, es destinarà a subvencionar la millora de la xarxa de camins rurals i de muntanya. Per a aquelles actuacions de desenvolupament local que no tenen encaix en les línies d’ajuts previstes, el Govern també ha aprovat una convocatòria específica per valor de 550.000 euros.
 
D’altra banda, el Govern també ha donat llum verda a l’adquisició de vuit màquines llevaneu, que permetran garantir les òptimes condicions d’utilització de la xarxa viària durant l’hivern. La inversió prevista per a aquestes màquines és de 2,6 milions d’euros.
 
5,5 milions d’euros per a la dinamització territorial de les comarques de muntanya
 
Aquesta convocatòria, que s’obrirà properament, vol contribuir al desenvolupament econòmic i la millora de la qualitat de vida de la població de l’Alta Ribagorça, l’Alt Urgell, el Berguedà, la Cerdanya, la Garrotxa, el Pallars Jussà, el Pallars Sobirà, el Ripollès, el Solsonès i la Val d’Aran.
 
Es subvencionaran les actuacions dels ens locals per al condicionament d’equipaments lligats a l’economia productiva, de suport al sector turístic o de caràcter social; la millora integral de nuclis; l’ordenació i la valorització del paisatge i el medi natural, i la consolidació d’infraestructures d’electrificació i abastament d’aigua, presentades pels municipis o pels consells comarcals.
 
L’ajut no podrà superar el 80% del cost total del projecte i, per al seu atorgament, es tindran en compte criteris com el grau d’incidència territorial, la generació de llocs de treball, la contribució a fixar població en els petits nuclis rurals i la inclusió de mesures de correcció de l’impacte paisatgístic.
 
4,4 milions d’euros per a la millora de la xarxa de camins
 
D’altra banda, s’atorgaran 3,1 milions d’euros a subvencionar actuacions a la xarxa veïnal i rural de camins de les comarques de muntanya, com ara la millora d’accessos a nuclis, habitatges disseminats i explotacions agràries; l’accés a punts d’interès turístic o paisatgístic; la creació i senyalització d’itineraris turístics, i el manteniment d’urgència d’aquests camins.
 
A aquests ajuts s’hi podran acollir els consells comarcals de les comarques de muntanya, que executaran aquestes accions de millora sobre la xarxa de camins de titularitat municipal.
 
Aquesta convocatòria de subvencions es complementa amb una altra, dotada amb 1,3 milions d’euros, per a la millora de camins de les zones de muntanya. En aquest cas, la convocatòria està adreçada als consells comarcals per efectuar actuacions en aquells municipis inclosos en alguna zona considerada de muntanya. Es tracta dels Altiplans Centrals, el Montsec, el Montseny-Guilleries-Lluçanès, els ports de Beseit i l’àrea de Prades-Montsant, així com 12 municipis individualment.
 
Ajuts per al desenvolupament local
 
El Govern també ha aprovat destinar 550.000 euros a subvencionar actuacions que impulsin el desenvolupament local dels diferents sectors d’activitat de les comarques i de les zones de muntanya.
 
Aquests ajuts estan destinats a consells comarcals i ajuntaments i s'adrecen a facilitar actuacions que, per la seva tipologia o pel seu abast territorial, no tenen encaix en les altres línies de subvenció.
 
Així, per exemple, en anys anteriors s'han renovat els abeuradors ramaders a la Vall de Boí, en una intervenció pilot d'integració d'activitat econòmica i paisatge, i s'han efectuat petites accions de consolidació d'infraestructures i equipaments en les zones de muntanya aïllades, a partir de la seva pròpia iniciativa d'emfasitzar els interessos comuns d'uns municipis tan distants geogràficament.
 
Renovació de 8 màquines llevaneu
Així mateix, el Govern també ha aprovat destinar 2,6 milions d’euros a l’adquisició, mitjançant el sistema de rènting, de 8 màquines llevaneu d’empenta, per a un període de cinc anys. Aquesta maquinària serà utilitzada per a la retirada de neu i l’estesa de sal a les carreteres, per tal de garantir unes condicions òptimes per al trànsit en cas de nevada o risc de glaçada.
Aquestes màquines actuaran en les carreteres adscrites als parcs de conservació situats a: Lleida (2), Solsona (1), Tremp (1), Tortosa (1), Berga (1), Argentona (1) i Igualada (1). Es tracta de camions de dos eixos i tracció total que compten amb un dispositiu que retira la neu fora de la via i amb un sistema escampador de sal. Aquestes llevaneus estan dotades de sistemes de localització GPS que permeten conèixer en cada moment la seva situació al territori i la tasca que realitzen i dirigir-les amb rapidesa en moments d’emergència.
Les tasques de neteja de neu i gel i de prevenció de plaques de glaç formen part de les actuacions de vialitat hivernal que es desenvolupen a la xarxa viària competència de la Generalitat. Aquestes tasques tenen com a finalitat minimitzar els efectes de les nevades i les glaçades.
Amb la maquinària que ara s’adquireix, la Generalitat compta actualment amb 82 màquines llevaneu i estenedores de sal, i 52 dipòsits de sal, amb una capacitat total de 1.800 tones.
undefined
undefined
undefined
undefined