El Govern aprova el Projecte de llei de Garantia i Qualitat del Subministrament Elèctric

query_builder   25 setembre 2007 14:31

event_note Nota de premsa

El Govern aprova el Projecte de llei de Garantia i Qualitat del Subministrament Elèctric

. La xarxa elèctrica s'haurà de dissenyar de manera que cada client pugui rebre subministrament des de més d'una subestació

. Es redueix el temps màxim per a la reposició del subministrament a 4 hores en les zones urbanes, a 6 hores en les zones semi-urbanes i a 8 hores en les zones rurals

. La Generalitat agilitarà la tramitació administrativa dels projectes de noves infraestructures elèctriques


El Govern ha aprovat el Projecte de llei de Garantia i Qualitat del Subministrament Elèctric, que té per objectius adoptar les mesures necessàries per garantir el servei davant el creixement de la demanda i les insuficiències que ha mostrat la xarxa, incrementar la protecció de les persones usuàries i consumidores i adaptar la legislació catalana al nou marc jurídic del sector.

El Projecte de llei preveu la implementació d'un disseny de la xarxa elèctrica que, en un termini de dos anys, permeti que tots els clients puguin ser alimentats per més d'una subestació. Així, cada client formarà part del mercat principal d'una subestació i també, com a mínim, del mercat secundari d'una altra. Aquesta mesura permetrà que, en condicions de servei normals, un abonat rebi el subministrament d'una subestació determinada però, al mateix temps, en tingui una altra assignada de la qual es podrà alimentar en cas d'incidència.

A més de realitzar les actuacions necessàries perquè cada subestació pugui atendre el seu mercat secundari, cada subestació urbana s'haurà d'interconnectar amb les del seu entorn, de tal manera que la potència de reserva de les subestacions connectades iguali o superi la potència de cada subestació. El Projecte de llei determina que les noves subestacions disposin de transformadors de reserva que suposin el 30% de la potència total de la central, i reservaran un espai per a la instal.lació de transformadors mòbils.

En el mateix apartat, el text estableix que, si la Generalitat ho determina, les empreses distribuïdores podran ser les titulars dels cables soterrats de 220 kV i de les subestacions que en depenen en municipis amb més de 20.000 clients. També es prohibeix que les línies elèctriques sobrevolin els edificis o les zones obertes de les subestacions.

Pel que fa a la reposició del servei, la nova llei redueix el temps amb què les empreses subministradores hauran de reposar el servei sempre i quan no es tracti d'avaries per causa de força major o causades per tercers, marcant els següents màxims:
Temps màxims per a la restitució del servei en cas d'avaria
Temps màxims per a la restitució del servei en cas d'avaria

Per tal de garantir aquests terminis, la nova llei exigirà a les empreses subministradores que disposin d'equips auxiliars d'emergència, com ara grups electrògens o, en el cas de les empreses amb més d'un milió de clients, una subestació mòbil de 30 MW de potència. De fet, les empreses amb més de 5.000 clients hauran d'elaborar un pla d'actuació que detalli els protocols que seguiran en cas d'incidència.

Un altre dels aspectes importants de la llei és l'augment de les tasques de previsió i control de la xarxa. En l'àmbit de la previsió, les empreses hauran de presentar a la Generalitat un Pla General d'Inversions, de caràcter quinquennal, que detallarà les actuacions que la companyia hagi projectat, així com el calendari d'execució i una previsió de despeses i de finançament. El Govern podrà intervenir en aquesta planificació fent-hi esmenes o assenyalant-hi les deficiències que consideri adequades. Aquests plans quinquennals es completaran amb un Pla d'inversions anuals, que s'haurà de presentar abans de cada 15 d'octubre.

En matèria de control de les instal.lacions, el Govern establirà un programa d'inspeccions periòdiques d'obligat compliment per part de les subministradores i, a més, inspeccionarà una part dels resultats que presentin les empreses. El Govern també podrà fer totes les proves i investigacions que cregui convenients per garantir el bon estat de manteniment i de servei de la xarxa.

El Projecte de llei avança també en la simplificació administrativa per als projectes de noves infraestructures, de manera que no es retardi la construcció de noves instal.lacions necessàries per al subministrament elèctric. Així, per exemple, el Govern podrà declarar d'interès general les infraestructures que es considerin imprescindibles amb caràcter d'urgència i tindrà l'última paraula a l'hora de decidir-ne l'execució.

Finalment, també s'actualitzarà el règim sancionador d'acord amb el nou marc jurídic estatal. Així, les infraccions lleus podran rebre sancions de fins a 600.000 euros, les infraccions greus podran rebre sancions de fins a 6 milions d'euros i les molt greus, de fins a 30 milions d'euros. A més, el Govern podrà revocar o suspendre les autoritzacions sobre les quals té competències.

undefined
undefined
undefined
undefined