El Govern sol.licita al Parlament la tramitació d'urgència de la creació de l'Oficina Antifrau

query_builder   25 setembre 2007 15:01

event_note Nota de premsa

El Govern sol.licita al Parlament la tramitació d'urgència de la creació de l'Oficina Antifrau

. El Projecte de llei de creació de l'Oficina Antifrau de Catalunya va ser aprovat pel Govern el 14 de juliol del 2007 i va entrar al Parlament el 30 de juliol

El Govern sol.licitarà a la Mesa del Parlament que acordi el tràmit pel procediment d'urgència del Projecte de llei de creació de l'Oficina Antifrau de Catalunya, aprovat pel Govern el 14 de juliol del 2007 i que va tenir entrada al Parlament de Catalunya el 30 de juliol de 2007. El Consell de Govern ha pres aquesta decisió tenint en compte el llarg procés d'elaboració d'aquest Projecte de llei i, d'acord amb l'article 96 del Reglament del Parlament de Catalunya.

El Projecte de llei de creació de l'Oficina Antifrau de Catalunya té els seus orígens en la Resolució 195/VII del Parlament de Catalunya, que estableix el mandat de crear una oficina de lluita contra el frau. A partir d'aquest moment, el Govern va elaborar  el projecte de Llei de l'Oficina Antifrau de Catalunya que en la passada legislatura va seguir tot el tràmit parlamentari necessari per la seva aprovació.

El juny de 2006 el dictamen de la comissió parlamentaria sobre el Projecte de llei de creació de l'Oficina Antifrau de Catalunya va ser enviat al Consell Consultiu perquè aquest, emetés informe preceptiu sobre la seva adequació a l'Estatut d'Autonomia de Catalunya i a la Constitució. El Consell Consultiu va dictaminar que alguns articles del projecte de llei podien ser contraris a l'ordenament jurídic vigent i, per tant, calia revisar el text i, en el seu cas, modificar-lo.

La legislatura va finir abans que el projecte de llei pogués acabar la seva tramitació parlamentaria i per tant, d'acord amb el que estableix el Reglament del Parlament de Catalunya, el projecte de llei va decaure.

En la present legislatura el Govern ha tornat a iniciar els tràmits d'elaboració del Projecte de llei de creació de l'Oficina Antifrau de Catalunya, i ha introduït totes les recomanacions fetes pel Consell Consultiu. D'aquesta manera, el 24 de juliol de 2007 el Govern va aprovar el Projecte de Llei de creació de l'Oficina Antifrau de Catalunya per ser tramès al Parlament.

undefined
undefined
undefined
undefined