El Govern promou la contractació de 15 Agents per a la Igualtat a la demarcació de Tarragona

query_builder   28 octubre 2008 13:38

event_note Nota de premsa

El Govern promou la contractació de 15 Agents per a la Igualtat a la demarcació de Tarragona

  • Destina més d’1,1 milions d’euros per al foment de la igualtat d’oportunitats entre homes i dones en l’àmbit laboral 
  • La iniciativa forma part d’un programa impulsat pel Departament de Treball i la Diputació i beneficiarà el Camp de Tarragona i les Terres de l’Ebre
 
El Govern destinarà més d’1,1 milions d’euros perquè ajuntaments, consells comarcals i mancomunitats de la demarcació de Tarragona puguin contractar 15 Agents per a la Igualtat que donaran servei al Camp de Tarragona i a les comarques de les Terres de l’Ebre. Aquesta actuació es fa en col·laboració amb la Diputació de Tarragona i completa el programa que ha posat en marxa el Departament de Treball per facilitar la contractació de 105 Agents per a la Igualtat arreu del territori –ja n’ha contractat 60 per a la demarcació de Barcelona i 30 més per a Lleida i Girona- per part de les institucions locals d’arreu de Catalunya. La inversió global prevista arribarà als 7 milions d’euros arreu de Catalunya.
 
La tasca d’aquests Agents és analitzar, planificar, aplicar i avaluar plans d’igualtat d’oportunitats entre dones i homes en l’àmbit laboral, no només en les respectives administracions, sinó en el seu entorn –municipi, comarca, etc.–, assessorant, si és necessari, les empreses del territori a l’hora d’elaborar els seus plans d’igualtat. Els Agents han de promoure la igualtat retributiva entre homes i dones, i prevenir l’assetjament sexual, psicològic o moral a la feina, entre altres mesures. També han de dissenyar i tirar endavant iniciatives per integrar al mercat laboral dones en atur, fomentar l’ús del llenguatge no sexista, la conciliació entre vida personal i laboral i combatre la segregació horitzontal i vertical, que és la dificultat per accedir a certes professions o a càrrecs de responsabilitat.
 
Aquesta acció compta amb una aportació de la Diputació de Tarragona de més de 300.000 euros per a les activitats dels Agents per a la Igualtat i les despeses de coordinació i seguiment. El programa tindrà vigència del setembre de 2008 fins l’agost de 2011. Així, durant els dos primers anys, el Departament assumirà el 100% del cost salarial i de cotitzacions i, fins al final del període, es farà càrrec dels costos de formació dels 15 agents esmentats. El tercer any, la Diputació de Tarragona aportarà el 25% del cost salarial dels Agents per a la Igualtat, per un import aproximat de 140.000 euros. El 75% restant del cost d’aquesta contractació anirà a càrrec de l’entitat local contractant.
 
 
Plans d’igualtat
 
El Govern aposta clarament per la igualtat d’oportunitats entre dones i homes a la feina. Per això ha posat en marxa diverses iniciatives per millorar els resultats respecte a la igualtat en tots els nivells, tant en l’àmbit públic com a les empreses privades.
 
El Departament de Treball dóna suport a les empreses perquè puguin elaborar plans d’igualtat que permetin fer una anàlisi de la seva situació i establir possibles alternatives per millorar en l’àmbit de la igualtat d’oportunitats. Cal recordar que la Llei estatal d’igualtat obliga a totes les empreses de més de 250 treballadors a comptar amb un pla d’igualtat, mitjançant la negociació col·lectiva.
 
 
 
Tot i que en els darrers anys les dones han avançat molt en el terreny laboral, la situació entre dones i homes no està normalitzada i encara existeixen diferències, malgrat que a vegades no sigui fàcil percebre-les. En aquest sentit, Catalunya ja ha assolit l’objectiu europeu de fer arribar la taxa d’ocupació de les dones al 60%, però encara és lluny d’igualar l’índex entre homes i dones.
 
D’altra banda, a Catalunya i Espanya, la proporció de dones directives sobre el total de dones ocupades és molt inferior a la dels homes. Concretament, a Catalunya el 6,5%de dones ocupades exerceixen càrrecs directius, mentre que en el cas dels homes, el percentatge augmenta fins al 9,4%.
undefined
undefined
undefined
undefined