El Govern aprova el decret d'ordenació dels ensenyaments d'ESO per a persones adultes

query_builder   27 octubre 2009 14:55

event_note Nota de premsa

El Govern aprova el decret d'ordenació dels ensenyaments d'ESO per a persones adultes

  • Els estudis podran impartir-se de manera presencial, semipresencial i fer-se a distància
  • L’alumnat podrà convalidar els seus estudis previs i cursar un itinerari personalitzat a les seves necessitats
  • Per obtenir el graduat en educació secundària obligatòria s’ hauran de completar dos cursos escolars
El Govern ha aprovat avui el decret d’ordenació que adapta els ensenyaments de l’educació secundària obligatòria per a les persones adultes a les disposicions de la Llei Orgànica d’Educació (LOE). La nova ordenació estableix de quina manera les persones adultes poden adquirir els objectius i les competències a l’etapa de l’ESO, com obtenir el títol de graduació en educació secundària obligatòria i com accedir als ensenyaments postobligatoris.
 
El nou decret permet la possibilitat d’organitzar els estudis de manera flexible per adaptar-los el màxim possible a les condicions i necessitats de l’alumnat. En aquest sentit, el decret introdueix un sistema de convalidació i acreditació d’estudis previs i la possibilitat d’elaborar itineraris personalitzats. A més, els estudiants podran flexibilitzar la durada dels ensenyaments, que queda establerta en dos cursos escolars, i podran cursar els estudis de manera presencial, semipresencial i a distància a través de l’Institut Obert de Catalunya. 
 
D’altra banda, el decret estableix quines són les competències bàsiques que, d’acord amb el Parlament Europeu i el Consell d’Europa, han de ser assolides pels estudiants per tal de garantir-los els coneixements i habilitats necessàries que els permetin completar els seus estudis i preparar-se per cursar, més endavant, altres ensenyaments postobligatoris. 
 
El currículum dels ensenyaments d’ESO per a persones adultes s’organitza en tres àmbits i 34 mòduls –unitats temàtiques- de 35 hores de durada:
 
  • Àmbit de la comunicació: llengua catalana i literatura, llengua castellana i literatura i llengua estrangera.
  • Àmbit científic i tècnic: ciències de la naturalesa, matemàtiques, tecnologies i aspectes relacionats amb la salut i el medi ambient.
  • Àmbit social: ciències socials, geografia i història, educació per a la ciutadania i aspectes d’educació visual i plàstica i de música.
Cadascun dels àmbits disposa d’un seguit de mòduls que l’alumnat ha de superar o, quan sigui possible, convalidar i acreditar. Al marge dels mòduls comuns de cada àmbit, també hi ha 6 mòduls opcionals.
 
L’alumnat que vol obtenir el graduat en educació secundària (GESO) haurà de passar, segons el decret, una avaluació inicial on se l’orientarà en l’itinerari a cursar. Es farà a partir d’una entrevista personal i una prova escrita que n’avaluarà les competències, interessos i disponibilitat.