El Govern aprova el Decret que regula els estudis a les Escoles Oficials d'Idiomes

query_builder   13 gener 2009 14:52

event_note Nota de premsa

El Govern aprova el Decret que regula els estudis a les Escoles Oficials d'Idiomes

  •  L’alumne que superi el cinquè curs assolirà la competència estàndard de la Unió Europea
  • El nombre d’alumnes matriculats a les Escoles oficials d’idiomes de Catalunya ha augmentat un 33% en els últims cinc anys i ha arribat als  53.449
 El Govern ha aprovat avui el nou Decret regulador dels ensenyaments que s’imparteixen a les 42 escoles oficials d’idiomes de Catalunya. Aquesta nova normativa, que desenvolupa la Llei orgànica d’Educació, permet que la superació dels cursos de les Escoles Oficial d’Idiomes de Catalunya assoleixin el grau de competència corresponent que marca la Unió Europea.
Per aquest motiu, s’han aprovat els següents canvis:
 
1.- L’alumne podrà obtenir un certificat després del segon curs, en comptes de finals del tercer curs com succeïa fins ara.
 
2.- Els estudis d’idiomes passen de tenir una estructura basada en un cicle elemental i un de superior, a una basada en un nivell bàsic (dos cursos), un d’intermedi (un curs, dos per als idiomes amb un alfabet diferent del català) i un d’avançat (dos cursos que podran ser tres en el cas de l’àrab, el japonès i el xinès).

3.- Després del cinquè curs es podran fer cursos d’especialització en l’idioma.
 
4.- Al final de cada cicle l’alumne aconseguirà un certificat.
 
5.- Per a la superació dels nivells intermedis i avançat no n’hi haurà prou amb l’avaluació positiva del curs, s’haurà de superar una prova específica abans de l’estiu. 
 
6.- Hi haurà equivalència de nivells amb el sistema de la Unió Europea, de manera que el grau de competències que s’aconsegueix després segon, el tercer i el cinquè curs de les EOIs, correspondrà als nivells A-2, B-1 i B-2 del Marc Comú de Referència per a les Llengües del Consell d’Europa. En el cas dels cursos d’especialització, aquests es correspondran amb els nivells C-1 i C-2 de la UE.
 
7.- La norma aprovada avui estableix que cada curs tindrà un mínim de 130 hores lectives, i que podran inscriure’s a les EOI els majors de 16 anys, o els majors de 14 anys sempre que cursin un idioma diferent al que estudien com a primera llengua estrangera a l’Educació Secundària Obligatòria. També permet la matrícula lliure (sense assistència a classe) per a fer l’examen dels cicle intermedi i de l’avançat.
 
Alumnat de les Escoles Oficials d’Idiomes
Actualment, les 42 Escoles Oficials d’idiomes de Catalunya compten amb 53.449 alumnes, dels quals 45.601 són alumnes oficials de classes presencials, 3.025 són alumnes oficials via telemàtica i 4.823 són alumnes que es presenten per lliure. El nombre de docents que hi treballen és de 693.

 
Alumnes oficials presencials
Alumnes
oficials
no presencials
Alumnes
lliures
Total
alumnes
Nombre
d’EOIs
2003-2004
34.791
1.949
3.375
40.115
32
2004-2005
37.594
1.952
3.458
43.004
32
2005-2006
39.668
2.181
3.694
45.543
38
2006-2007
40.682
2.228
4.054
46.964
41
2007-2008
43.602
2.401
4.668
50.671
42
2008-2009
45.601
3.025
4.823
53.449
42
La matrícula d’aquest curs per a les escoles oficials d’idiomes és la següent:
 
 
Alumnat
EOI de Barcelona
9.662
EOI Barcelona-Vall d'Hebron
4.602
EOI de L'Hospitalet de Llobregat
2.951
EOI de Sabadell
2.260
EOI del Maresme
1.213
EOI Badalona
865
EOI de Terrassa
2.659
EOI Santa Coloma
1.195
EOI Esplugues
1.464
EOI de Manresa
1.247
EOI del Prat de Llobregat
965
EOI Barcelona III
628
EOI de Martorell
543
EOI de Sant Cugat del Vallès
621
EOI d'Igualada
497
EOI Osona
370
EOI Barcelona IV
1.061
EOI Barcelona V
642
EOI Vallès Oriental
629
EOI Garraf
671
EOI de l'Alt Penedès
478
EOI del Berguedà
249
EOI de Mollet del Vallès
393
EOI de Viladecans
436
EOI de Girona
3.308
EOI d'Olot
399
EOI de Sant Feliu de Guíxols
412
EOI de Blanes
586
EOI de Figueres
833
EOI de Banyoles
366
EOI de Ripoll
177
EOI de Lleida
3.785
EOI de Tàrrega
499
EOI de La Seu d'Urgell
331
EOI de Tarragona
3.056
EOI de Reus
966
EOI de Tortosa
817
EOI del Vendrell
526
EOI d'Amposta
327
EOI de Valls
343
EOI Ribera d'Ebre
168
EOI de Salou
249
TOTAL
53.449
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined