El Govern reforça les iniciatives de creació d'ocupació i de formació de persones en situació d'atur amb un increment del 41% del pressupost del Departament de Treball

query_builder   17 novembre 2009 13:52

event_note Nota de premsa

El Govern reforça les iniciatives de creació d'ocupació i de formació de persones en situació d'atur amb un increment del 41% del pressupost del Departament de Treball

 
  • L’any vinent es contractaran el triple de persones en atur, sense prestació o a punt d’esgotar-se, en sectors i activitats econòmiques de futur mitjançant Plans d’Ocupació Locals anticrisi
  • La formació de persones en atur comptarà amb un increment pressupostari de 40 milions d’euros per millorar l’ocupabilitat de 250.000 persones
  • Es promourà la flexibilització dels requisits per obtenir la Renda Mínima d’Inserció de manera transitòria
 
El Govern ha anunciat que l’any vinent reforçarà les mesures adreçades a ajudar les persones en situació d’atur amb un augment del 41% del pressupost del Departament de Treball per tal d’adaptar-lo a la realitat actual. Aquest reforç és farà en el marc d’unes noves polítiques actives impulsades per Govern per contribuir a mantenir i crear més llocs de treball i formar més persones.
 
Aquest augment pressupostari permetrà la contractació de 21.000 persones en atur mitjançant Plans d’Ocupació Locals anticrisi, el triple que enguany, amb la col·laboració de les entitats locals, ajuntaments i departaments. Així mateix, la formació de persones en atur rebrà un nou impuls amb l’increment de 40 milions d’euros per millorar l’ocupabilitat d’aproximadament 250.000 persones en sectors i activitats econòmiques que generen ocupació vinculats al canvi de model productiu. L’impuls d’ambdues polítiques actives engegades és una prioritat pel Govern, que promourà la flexibilització dels requisits per obtenir la Renda Mínima d’Inserció de manera transitòria.
 
Amb aquestes iniciatives, el Govern posa les bases del canvi de model productiu, acompanyant i potenciant la creació d’activitat econòmica i ocupació en sectors prioritaris per les persones en situació d’atur, amb prioritat per aquelles que no rebin prestacions o estiguin a punt d’esgotar-la.
 
Plans Locals anticrisi: 21.000 persones contractades
 
El Govern considera prioritària la creació directa d’ocupació davant l’augment de persones en situació d’atur. Per aquest motiu, el Departament de Treball comptarà el 2010 amb 81 milions més per als nous Plans d’Ocupació Locals anticrisi.
 
Al voltant de 21.000 persones en situació d’atur, el triple de les beneficiades enguany (7.000 aproximadament), se’n beneficiaran mitjançant un contracte de treball per realitzar una feina vinculada a un sector o activitat emergent, és a dir, que generi ocupació de futur, i alhora permetrà millorar l’ocupabilitat de les persones. La contractació d’aquestes persones en el marc dels Plans d’Ocupació Locals anticrisi permetrà rebre un ingrés econòmic a la persona en atur i, al mateix temps, beneficiarà la comunitat on es porti a terme l’activitat laboral.
 
Les persones en situació d’atur que no rebin cap prestació econòmica o estiguin a punt d’esgotar-la seran prioritàries a l’hora de ser contractades per les entitats locals, ajuntaments i departaments que col·laboren en els Plans d’Ocupació Locals anticrisi.
 
D’acord amb les entitats locals, ajuntaments i departaments, els Plans d’Ocupació Locals anticrisi es centraran en sectors com, per exemple, les tecnologies de la informació i la comunicació, el foment de les energies renovables, la rehabilitació i millora energètica d’edificis, el reciclatge, i la gestió mediambiental. D’aquesta manera, el Govern prioritza els sectors i les activitats econòmiques vinculades al canvi de model productiu alhora que reforça els vincles amb els territoris on es despleguen els Plans d’Ocupació Locals anticrisi.
 
Formació a per 250.000 persones en atur
 
El Govern disposarà l’any vinent de 40 milions d’euros addicionals per promoure la millora de l’ocupabilitat de les persones en situació d’atur, una altra de les seves prioritats. Aquest increment pressupostari permetrà formar aproximadament unes 57.000 persones més que enguany (191.000), la qual cosa ajudarà a augmentar el nombre de persones formades el 2010 i arribar a gairebé les 250.000.
 
La formació que rebran les persones en situació d’atur estarà directament vinculada a sectors i activitats que generin ocupació de futur com, per exemple, les energies renovables, l’eficiència energètica, el medi ambient i les tecnologies de la informació i comunicació.
 
A més, hi haurà formació en activitats econòmiques tradicionals que segueixen creant ocupació. Aixi mateix, les accions formatives destinades a les persones en situació d’atur abastaran matèries transversals que millorin l’ocupabilitat de les persones com, per exemple, els idiomes.
 
La formació oferta pel Govern, a través dels seus Centres d’Innovació i Formació Ocupacional i les entitats col·laboradores, inclourà, en definitiva, nombroses especialitats que permetran a les persones en situació d’atur millorar la seva ocupabilitat i a les empreses augmentar el seu capital humà, tecnològic així com la seva productivitat.
 
Concertada amb els agents econòmics i socials, la formació ocupacional s’adreçarà a les persones en situació d’atur, prioritzant aquelles més vulnerables perquè no rebin cap prestació o estiguin a punt d’esgotar-la.
 
31 milions d’euros més per a la Renda Mínima d’Inserció

L’any vinent la Renda Mínima d’Inserció (RMI) comptarà amb un pressupost inicial de 104,48 milions d’euros, xifra que comporta un increment del 45,2% respecte al pressupost del 2009. El Govern promourà la flexibilització dels requisits d’accés a aquesta prestació de manera transitòria.
 
L’RMI és una prestació assistencial de tipus econòmic i té com a finalitat el desenvolupament coordinat de les accions destinades a ajudar les persones que no disposen dels mitjans econòmics suficients per atendre les necessitats essencials de la vida en la nostra societat, mentre es preparen per a la inserció o reinserció social i laboral. Comprèn accions de prestació de serveis socials, prestacions econòmiques, suport per a la integració laboral i formació d'adults.
 
El Govern desenvolupa mesures actives per afavorir la inserció laboral de les persones acollides a l’RMI. L’any 2010 seguirà potenciant les mesures que realitza amb la col·laboració d’entitats especialitzades en la inserció d’aquests col·lectius i els ajuntaments. L’objectiu és aconseguir una major inserció laboral de les persones que s’hi acullen a l’RMI, aconseguir una millor coordinació entre els serveis d’inserció laboral i els serveis socials, millorar la cobertura territorial i la qualitat dels projectes d’inserció.