El Govern aprova l'Avantprojecte de llei que completa la regulació dels recursos interposats contra les decisions dels registradors de la propietat

query_builder   8 abril 2008 14:09

event_note Nota de premsa

El Govern aprova l'Avantprojecte de llei que completa la regulació dels recursos interposats contra les decisions dels registradors de la propietat

·        La nova legislació augmenta la seguretat jurídica dels interessats
 
·        L’assumpció d’aquesta competència escurçarà el temps que hauran d’esperar els ciutadans per conèixer el resultat del seu recurs
 
El Govern ha aprovat avui l’Avantprojecte de llei dels recursos contra les qualificacions negatives dels títols o les seves clàusules en matèria de dret català que s'hagin d'inscriure en un registre de la propietat, mercantil o de béns immobles de Catalunya. En virtut d’aquesta regulació, la competència per resoldre els recursos interposats contra els registradors de la propietat l’exercirà el Departament de Justícia a través de la seva Direcció General de Dret i Entitats Jurídiques. La Generalitat assumeix així una competència establerta a l’article 147.2 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya.
 
D’aquesta manera, les entitats o persones jurídiques o físiques que hagin d’interposar un recurs contra la decisió negativa d’un registrador d’inscriure un títol o clàusula en un registre, ja sigui de la propietat, mercantil o de béns mobles, ho hauran de fer necessàriament davant del Departament de Justícia abans d’anar a la via judicial. A més, les decisions que prengui el Departament de Justícia en aquesta matèria seran vinculants pels registradors després de ser publicades al DOGC, i per tant d’obligat compliment.
 
L’Avantprojecte pretén també evitar que el mateix recurs es pugui presentar per vies diferents i per tant, trobar-se davant de resolucions contradictòries. D’aquesta manera, el ciutadà que es vegi obligat a interposar un recurs contra la negativa d’inscripció en un registre gaudirà d’una major seguretat jurídica i d’un procediment més clar i precís.
  
Amb l’aprovació d’aquest Avantprojecte, la Generalitat de Catalunya farà realitat també l’article 129 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, on s’estableix: “correspon a la Generalitat la competència exclusiva de Dret Civil Català”.
undefined
undefined
undefined
undefined