La Regió Metropolitana de Barcelona compta, per primera vegada, amb un Pla territorial que garantirà el seu desenvolupament ordenat i sostenible

query_builder   8 abril 2008 13:47

event_note Nota de premsa

La Regió Metropolitana de Barcelona compta, per primera vegada, amb un Pla territorial que garantirà el seu desenvolupament ordenat i sostenible

·        Es tracta d’una eina que delimita els espais d’interès paisatgístic i estratègic que cal preservar i que impulsa una xarxa viària i ferroviària de qualitat que faci possible el seu creixement futur
 
·        El Pla abasta un total de 164 municipis de les comarques de l’Alt Penedès, el Baix Llobregat, el Barcelonès, el Garraf, el Maresme, el Vallès Occidental i el Vallès Oriental, on viu gairebé el 70% de la població catalana
 
El Departament de Política Territorial i Obres Públiques ha presentat avui al Consell de Govern l'Avantprojecte del Pla territorial metropolità de Barcelona, després que ahir l’aprovés la Comissió d’Ordenació Territorial Metropolitana. El document suposa un acord històric entre de les institucions i ajuntaments metropolitans per tal que la Regió Metropolitana de Barcelona compti per primera vegada amb un Pla Territorial de gran abast.
 
El Pla ha d’establir els criteris bàsics per tal de garantir un desenvolupament urbanístic ordenat i sostenible a l’àrea més poblada de Catalunya. Igualment, es tracta d’una eina que delimita els espais d’interès paisatgístic i estratègic que cal preservar i que impulsa una xarxa viària i ferroviària de qualitat que faci possible el seu creixement futur, amb un horitzó temporal establert a l’any 2026.
 
El Pla territorial metropolità de Barcelona abasta un total de 164 municipis, un àmbit molt superior al dels plans supramunicipals existents fins ara. El seu àmbit abasta les comarques de l’Alt Penedès, el Baix Llobregat, el Barcelonès, el Garraf, el Maresme, el Vallès Occidental i el Vallès Oriental, i comprèn una superfície total de 3.236 quilòmetres quadrats, on viu gairebé el 70%de la població catalana.
 
Es tracta d’un instrument bàsic que té com a principals objectius:
 
·        Satisfer la demanda d’habitatge de la regió metropolitana de Barcelona en els propers anys i garantir un desenvolupament urbanístic ordenat i sostenible.
·        Localitzar els desenvolupaments urbanístics segons un model de ciutats compactes, complexes i cohesionades, per tal de fer front a l’ocupació extensiva de sòl, la dispersió, l’especialització funcional i la segregació social
·        Fomentar l’activitat econòmica i la competitivitat del territori amb espais suficients, equipats, connectats i eficients
·        Preservar el patrimoni natural i del paisatge tot conformant un sistema d’espais oberts que ampliï i connecti les àrees actualment protegides, per tal de garantir-ne la funcionalitat
·        Potenciar l’ús del transport públic a partir de l’extensió, el condicionament i la millora de la xarxa ferroviària i de transport públic, amb noves connexions directes amb el Vallès mitjançant un nou túnel ferroviari des d’Horta o altres infraestructures de gran abast que trenquen la radialitat de la xarxa com la línia Orbital ferroviària.
·        Racionalitzar les infraestructures viàries per evitar-ne la congestió i facilitar la utilització del transport col·lectiu, amb actuacions com la interconnexió entre el Baix Llobregat i el Vallès Oriental i Occidental o la millora dels corredors nord-sud, des de l’eix de la C15 Garraf-Penedès o de la C-17 Barcelona -Vallès
 
Pel que fa a l’aplicació de les directrius del document, l’Avantprojecte confia la concreció de determinades propostes que no pot abastar a la seva escala a un conjunt de 13 plans directors urbanístics, cadascun d’ells amb objectius específics d’acord a la problemàtica de cada zona entre els que es troba el de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, que serviria com a revisió del Pla General Metropolità.
 
Una tramitació consensuada
 
La redacció de l’Avantprojecte del Pla suposa un primer pas de cara a l’elaboració i tramitació d’aquest instrument. Atesa la rellevància territorial i demogràfica de l’àmbit que abasta, la seva formulació ja s’ha dut a terme mitjançant un procediment específic que ha garantit la participació dels ens territorials des de bon començament.
 
Així, és el DPTOP qui impulsa la redacció del Pla, però ho fa mitjançant la Comissió d’Ordenació Territorial Metropolitana, composada, de manera paritària, per membres del Govern de la Generalitat i del món local. Aquesta Comissió s’ha dotat d’una Ponència tècnica igualment paritària i ha comptat amb el suport de l’Institut d’Estudis Metropolitans (IET) per a la confecció material de l’avantprojecte.
 
Ara, el conseller del DPTOP, Joaquim Nadal, obrirà el procés de consulta pública de l’Avantprojecte. Finalment, serà el Govern de la Generalitat l’encarregat de fer l’aprovació definitiva del Pla, després del corresponent procés de tramitació.