El Govern dóna llum verda a la constitució de l'Institut de Recerca en Energia de Catalunya

query_builder   8 abril 2008 13:49

event_note Nota de premsa

El Govern dóna llum verda a la constitució de l'Institut de Recerca en Energia de Catalunya

  • L’IREC es dedicarà a l’R+D+I en el camp de l’energia i té com a objectiu principal la transició cap a un model energètic més sostenible  
  • Tindrà una seu a Barcelona dedicada a l’estalvi i l’eficiència energètiques, i una altra a Tarragona especialitzada en energies renovables 
  • El Patronat de l’Institut està format per l’administració pública, les universitats i l’empresa privada 
El Govern ha donat el seu vistiplau a la constitució i als estatuts de la Fundació que dirigirà el futur Institut de Recerca de l’Energia de Catalunya (IREC). Aquest nou Institut tindrà com a objectiu principal la recerca i el desenvolupament tecnològic en l’àmbit de l’energia amb la finalitat de transformar l’actual model energètic per fer-lo més sostenible.
 
L’IREC es centrarà en l’estudi de les tecnologies d’estalvi i eficiència energètica, en les que produeixin i facin ús d’energia neta i en les energies renovables. Així mateix, la tasca de l’IREC s’orientarà tant al camp de la recerca com al mercat, de manera que serveixi de referent teòric i de generador de valor per a les empreses del sector energètic. Per aconseguir aquest doble objectiu, a banda de la Generalitat –a través dels departaments d’Economia i Finances, i d’Innovació, Universitats i Empresa-, també formaran part de l’Institut el Govern de l’Estat –a través del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT) i del Instituto para la Diversificación y el Ahorro Energético (IDAE)-; les universitats –Universitat de Barcelona, Universitat Politècnica de Catalunya i Universitat Rovira i Virgili-; i representants del món de l’empresa privada –Endesa, Gas Natural i Societat General d’Aigües de Barcelona.
 
L’Institut tindrà per objecte la recerca i el desenvolupament tecnològic en l'àmbit de l’energia i de la seva producció, transformació, transport, distribució i ús, amb especial atenció a les tecnologies que permetin la transició de l’actual model energètic cap a un de nou més sostenible. El centre farà especial èmfasi en les tecnologies d’estalvi i eficiència energètica, les tecnologies de producció i d’utilització neta de l’energia i les energies renovables. Per aconseguir-ho, la Fundació treballarà en la promoció de la recerca i la potenciació de la transferència de coneixements i tecnologia, la innovació i la prestació de serveis científics i tecnològics a institucions i empreses públiques o privades.
 
Un altre dels seus objectius principals serà la cooperació científica amb equips multidisciplinars nacionals i internacionals, i l'establiment de col·laboracions amb els sectors industrials i les entitats de capital risc, així com la promoció d'empreses spin-off i la participació en incubadores d'empreses.
 
La creació de l’IREC s’emmarca en el Pla de l’Energia de Catalunya 2006-2015, que fixa la recerca i la investigació com un dels cinc eixos fonamentals per avançar en el canvi de model energètic de Catalunya.
 
L’IREC suposarà una inversió total de 28 milions d’euros i es finançarà mitjançant les aportacions del membres del seu patronat i la venda dels seus serveis a empreses del sector. La Generalitat hi participarà amb una dotació de 4,2 milions d’euros per al període 2008-2014.
 
 
Centres a Barcelona i Tarragona
 
L’IREC tindrà un centre a Barcelona i un altre a Tarragona. El centre de Barcelona treballarà principalment en el camp de l’estalvi i l’eficiència energètiques i el de Tarragona centrarà l’activitat en la investigació en matèria de biocombustibles i energia eòlica marina, entre altres. Així mateix, l’Institut també comptarà amb un Laboratori d’Electrònica de Potència, una àrea destinada a la investigació en recerca, disseny i caracterització de materials per a utilitzacions energètiques, i una àrea dedicada a la investigació sociotècnica en l’àmbit de l’energia.
 
La Fundació de l’Institut de Recerca de l’Energia de Catalunya es constituirà al llarg d’aquest any i, quan estigui a ple rendiment, l’ens ocuparà més de 150 treballadors, la majoria dels quals seran tècnics especialitzats en camps com les energies renovables –eòlica, marina i de bicombustibles- i en equipaments –xarxes elèctriques i generació distribuïda.
 
 
Estructura de l’IREC
 
D’acord amb els estatuts aprovats avui, la Fundació serà encapçalada per un Patronat, que serà el seu òrgan superior de Govern, del qual formaran part:
 
a)     La Generalitat de Catalunya a través dels departaments d’Economia i Finances, com a conselleria competent en matèria d’energia, i d’Innovació, Universitats i Empresa, com a màxim responsable de les polítiques de recerca i innovació del Govern. Cada conselleria tindrà tres representants en el Patronat.
 
b)     El Govern central, mitjançant el Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT) del Ministeri d’Educació i Ciència, i del Instituto para la Diversificación y el Ahorro Energético (IDAE), adscrit al Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç. Cada ministeri tindrà tres representants en el Patronat.
 
c)      La Universitat de Barcelona (UB), la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i la Universitat Rovira i Virgili (URV), amb un representant cadascuna.
 
d)     Endesa, Gas Natural i Societat General d’Aigües de Barcelona. Cada empresa tindrà un representant en el Patronat.
 
El Patronat, com a màxim òrgan de Govern de la Fundació, té entre altres les funcions de definir el programa general d’actuació de la Fundació, així com aprovar la programació que ha de concretar les línies d’investigació; aprovar el pressupost anual i el pla d’inversions; i aprovar els convenis de col·laboració amb institucions públiques o privades, entre altres. El Patronat serà presidit pel conseller d’Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya i el vicepresident serà el conseller d’Innovació, Universitats i Empresa. A banda dels 18 patrons nats, els Estatuts també ofereixen la possibilitat que el Patronat pugui designar cinc nous membres representants d’empreses privades de l’àmbit de l’R+D+I en el sector de l’energia.
 
La Fundació també comptarà en el seu organigrama amb un director i una Comissió Delegada, formada per un mínim de nou membres i un màxim de quinze que seran escollits entre els propis patrons. Cadascuna de les institucions fundadores tindrà un representant en la Comissió.
 
Finalment, el Patronat nomenarà un Consell Científic, que realitzarà funcions d’òrgan assessor, i que serà format per un nombre indeterminat de científics i tècnics de reconegut prestigi en el camp de l’energia.
 
Paral·lelament, els Estatuts també preveuen la possibilitat de crear un Consell Empresarial que, a banda de realitzar tasques d’assessorament, també s’encarregarà d’ordenar la participació del sector empresarial en la Fundació. Serà constituït per representants de les empreses que formen part del Patronat. Entre les seves funcions destaquen, entre altres, treballar en la detecció de les necessitats que es puguin produir en el sector de l’energia i fer propostes per donar possibles solucions; participar en projectes conjunts d’investigació; col·laborar en la creació d’empreses spin off; o facilitar l’accés de la Fundació a recursos públics i privats.